Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Planes de pensions? On invertir a la recta final de l’any

Els plans de pensions són productes dissenyats per estalviar de cara a la jubilació, les aportacions de la qual es poden deduir a la Declaració de la Renda 2015
Per Blanca Álvarez Barco 4 de desembre de 2015
Img planes pensiones amortizar hd
Imagen: rmarmion

En aquesta última recta de l’any, és freqüent acordar-se del pla de pensions i d’amortitzar hipoteca de cara a rebaixar la factura fiscal. Aquests dies, els bancs reben la visita dels ciutadans que, malgrat la crisi, han aconseguit reunir certa quantitat de diners i s’acullen a aquestes deduccions que permet la llei. Però quins són i a qui li interessa? En el següent article es desgranen els beneficis d’amortitzar hipoteca, així com els de fer aportacions a un pla de pensions a la fi d’any. Quin és l’objectiu? Estalviar i deduir-se aquestes aportacions que es facin ara a la Declaració de la Renda 2015.

Com invertir en el pla de pensions a la fi de 2014?

Una opció per obtenir beneficis fiscals i deduir-se el pagament a la propera Declaració de la Renda és fer aportacions al pla de pensions. Aquestes són deduïbles de la base imposable general pel que, si el contribuent aporta ara al seu pla de pensions, en fer la Declaració de la Renda 2015 li retornaran part dels diners invertits.

Però ull! Amb l’última reforma fiscal, els límits per a les aportacions han disminuït, tant el financer (màxim que es pot aportar), com el fiscal, és a dir, la quantitat màxima que és possible deduir-se.

  • El límit financer s’ha reduït a 8.000 euros anuals, amb independència de l’edat, des de l’1 de gener de 2015.

  • Quant al límit fiscal, l’aportació màxima serà la menor de les següents quantitats: 8.000 euros o el 30% dels rendiments nets del treball o activitats econòmiques, de nou, amb independència de l’edat.

Si s’està casat, les aportacions al cònjuge també poden reduir-se en l’IRPF, però sempre que els seus ingressos no superin els 8.000 euros anuals.

Què ocorre a País Basc i Navarra?

El tractament fiscal de les aportacions a plans de pensions a Navarra i País Basc difereix de l’aplicable a plans de contribuents que resideixen en altres comunitats autònomes.

A Navarra, els límits màxims d’aportacions a plans de pensions són de 6.000 euros anuals, encara que, en el cas dels majors de 50 anys, és de fins a 8.000 euros anuals. El màxim que poden deduir-se és el 30% resultant del conjunt dels rendiments nets del treball i d’altres activitats empresarials percebudes de forma individual. Si s’és major de 50 anys, el percentatge s’eleva al 50%.

El límit d’aportació al cònjuge és de 2.000 euros, si el nivell d’ingressos d’aquest s’estableix en 8.500 euros. L’aportació a favor d’una persona amb discapacitat pot ser de fins a 10.000 euros i les realitzades per les persones amb discapacitat partícips serà de 24.250 euros anuals.

Img jubilacioen grande
Imatge: 401(K) 2012

Al País Basc els límits màxims de les aportacions són de 5.000 euros, si es tracta d’aportacions pròpies, i de 8.000 euros a l’any, en el cas de contribucions empresarials. El límit conjunt no ha de superar els 12.000 euros i no existeix la possibilitat de majors aportacions per raons d’edat. En el cas que les aportacions sobrepassin la citada xifra, poden ser reduïdes en els cinc exercicis següents, tret que ja s’estigui jubilat.

Per a les aportacions a favor del cònjuge, el límit és de 2.400 euros, si els ingressos d’aquest s’estableixen en 8.000 euros o menys. Si són plans a favor de persones amb discapacitat, l’aportació màxima a favor de la persona amb discapacitat és de 8.000 euros.

I, com amortitzo la hipoteca en aquest final de l’any?

Solament les hipoteques signades abans de l’1 de gener de 2013 poden rebaixar els seus impostos: fins a 9.040 euros per persona o per unitat familiar en el supòsit de declaracions conjuntes. Per això, tot el que es pagui de quotes de la hipoteca o amortitzacions (tant els capitals i interessos o comissions) no hauria de superar aquest límit per poder desgravar-se el màxim, és a dir, un benefici fiscal d’1.356 euros.

El càlcul de la deducció per habitatge habitual és simple. Solament cal sumar totes les quotes mensuals pagades en concepte d’hipoteca. Sobre aquest resultat, cal aplicar el 15% deduïble per llei, fins al topall de la deducció màxima. Aquest màxim es calcula tenint en compte el límit de 9.040 euros.

Una vegada que s’ha decidit amortitzar hipoteca, pot fer-se de dues maneres:

  • Reducció de terminis: en escurçar termini, se segueix pagant la mateixa quota mensual, però es baixa el nombre de mesos pendents. En general, aquesta opció és la idònia, ja que a la llarga s’abonen menys interessos.

  • Reducció de quota mensual: queda el mateix nombre de mesos pendents, però es paga al mes una quantitat mensual menor.

Triar una o una altra depèn de les possibilitats econòmiques de cada persona. Si es pensa a curt termini, i es tenen altes necessitats de liquiditat, s’amortitzarà el préstec reduint la quota; però si es pot pensar a més llarg temps, disminuiran els terminis sense reduir la quota o, fins i tot, augmentant-la.