Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Plans d’inversió de les asseguradores

Amb una rendibilitat garantida d'entre el 2% i 4%, és el client de l'asseguradora qui decideix quant temps vol estalviar i quan desitja tenir les seves aportacions
Per José Ignacio Recio 20 de gener de 2013
Img billetes100

Els plans d’inversió de les asseguradores són solucions financeres que poden subscriure’s des de 3.000 euros i que compten amb una rendibilitat garantida que oscil·la entre el 2% i 4%. Es caracteritzen, a diferència de les realitzades pels bancs espanyols, pel fet que són els propis clients de la companyia els qui decideixen quant temps volen estalviar i quan desitgen disposar de les seves aportacions. Són diverses les companyies d’assegurances que ofereixen productes per a la inversió. En aquest article es detallen els seus avantatges i algunes de les ofertes al nostre país.

Asseguradores: rendibilitat de fins al 4%

És habitual que per a obtenir una bona rendibilitat pels estalvis sigui necessari contractar productes que imposen llargs terminis, alguna cosa que immobilitza els diners durant un període de temps important. Però no sols es poden contractar aquests productes d’inversió i d’estalvi en els bancs i caixes d’estalvi, sinó que també les asseguradores incorporen una oferta amb moltes propostes que van en aquest camí.

Consisteixen en solucions financeres que poden subscriure’s des de 3.000 euros i que compten amb una rendibilitat garantida que oscil·la entre el 2% i el 4%. I a diferència de les realitzades pels bancs, són els clients de la companyia els qui decideixen quant temps volen estalviar i quan desitgen disposar de les seves aportacions, en funció de les seves necessitats.

Tenen avantatges fiscals molt clares, al no existir retenció fiscal durant el període de la inversió

Són productes flexibles quant al seu disseny i tenen uns avantatges fiscals molt clares per als seus titulars al no existir retenció fiscal durant el període de la inversió. A més, en gran part de les propostes plantejades, hi ha la possibilitat de retirar la inversió parcial o total des del primer dia, sense cap mena de penalització (en casos concrets, hi ha temps de permanència elevats, que de manera puntual poden arribar fins i tot als deu anys). En certa forma es constitueixen com a productes d’inversió conservadors, els titulars de la qual es garanteixen una rendibilitat correcta, sense córrer riscos. Fins i tot poden servir per a disposar d’una quantitat per al moment de la jubilació, ja que es permeten aportacions addicionals o extraordinàries.

Productes d’estalvi i d’inversió

Són ja diverses les companyies d’assegurances que ofereixen productes per a la inversió, que poden ser contractats pels seus clients des d’una òptica diferent a la tradicional. Els models que presenten són molt plurals, encara que preval la inversió a llarg termini com a fórmula per a obtenir una major rendibilitat als estalvis dipositats.

Amb Saint Lucia, es pot contractar el Maxi Plan Inversió. És una assegurança de vida-estalvio amb una alta rendibilitat garantida. Durant un any els seus titulars tindran el seu capital garantit i amb un interès del 3%. Es pot contractar des de 3.000 euros i la seva renovació és anual. El propi subscriptor estableix durant quant temps vol estalviar i quan vol disposar dels seus diners. Això és així perquè transcorregut el termini d’un any, aquest producte es renova de manera automàtica, amb un interès revisat per a la següent anualitat. En cas contrari, podrà tenir el capital i dels interessos generats si ho desitja.

El Multinversión, de Generali, permet invertir els diners amb una gestió del risc que tria el client, amb possibilitat de liquiditat i obtenint una rendibilitat que dependrà de l’evolució de les diferents cistelles d’inversió que proposa l’asseguradora.

Estalvi Actiu, d’Ocàs, es caracteritza perquè es poden augmentar o disminuir les aportacions periòdiques i hi ha la possibilitat de realitzar-les de manera extraordinària a prima única en qualsevol moment. Brinda una rendibilitat sempre actualitzada, ja que el guany garantit seguirà l’evolució dels tipus d’interès. En cas de defunció , el beneficiari percebrà, a més del valor de la pòlissa, un capital addicional del 10% d’aquest valor amb un límit de 6.000 euros. A més, es coneixerà a compte l’interès garantit aplicable a l’assegurança per als següents tres mesos.

Pelayo Seguros, amb Flexiplan, posibilira una flexibilitat total en la quantitat de diners que es desitja aportar i garanteix una rendibilitat mínima fins al final del contracte del 2,30% anual, més una taxa garantida cada semestre fixada de manera anticipada. La possibilitat de retirar la inversió parcial o total des del primer dia i la garantia que ofereix de la totalitat de les primes invertides són unes altres de les aportacions d’aquest producte.

Plus ultra ha dissenyat Vida Inversió Activa Plus, per a quantitats mínimes de 3.000 euros. S’optimitzen els estalvis durant deu anys i es pot rescatar la inversió en qualsevol moment a partir de la primera anualitat. D’altra banda, es garanteix un tipus d’interès per al primer any en el moment de realitzar la inversió i es comunicarà per anualitats anticipades l’interès de renovació dels següents períodes.

Amb Dinerseguros, l’opció de Liberty Seguros, les aportacions creixen de manera constant i sense sobresalts, ja que també es garanteix una rendibilitat sense risc. La forma de pagament és a través de primes úniques, que el seu mínim és de 6.000 euros, i té una durada de cinc anys i un dia. L’interès es pacta a l’inici i queda garantit per a tota la durada del contracte.

La Mútua Madrilenya s’ha decantat per un altre producte de prestacions similars: el Pla Estalvi Fàcil, que informa per endavant de la rendibilitat que obtindrà cada trimestre el client i que fins ara ha ofert un rèdit mig anual del 4,1%. A més, a diferència del que succeeix amb nombrosos bancs, sense assumir riscos ni haver de vincular-se amb l’entitat mitjançant la contractació d’altres productes. Una altra de les seves principals aportacions és que els subscriptors poden decidir quan i quant volen aportar a cada moment i disposar dels seus diners quan el necessitin sense penalització.

Estalvi 10 és l’alternativa de Lagun Cèrcol, en la qual és el propi client qui tria l’import que vol estalviar, i en qualsevol moment podrà modificar-lo en funció de les seves necessitats. Fins i tot podrà suspendre les aportacions sense cap recàrrec, mantenint sempre el dret a la represa del pagament. També podrà realitzar extraordinàries, aconseguint majors rendiments per a aquests casos contemplats en el seu contracte. És un producte d’estalvi creixent, ja que genera més rendibilitat com més temps duri l’estalvi, amb un tipus d’interès garantit en cada semestre natural.

Avantatges i garanties

Aquest tipus de productes d’estalvi i d’inversió que ofereixen als seus clients les principals asseguradores espanyoles es caracteritzen perquè tenen uns avantatges fiscals ben definides, ja que durant la inversió no s’aplica retenció fiscal anual cap ni hi ha obligació de declarar els rendiments. A més, es permet canviar l’estratègia d’inversió sense penalització fiscal. En el moment de la disposició de la inversió, la reducció del gravamen sobre el rendiment de capital mobiliari resulta molt avantatjosa: és del 75% si la durada de la inversió és de cinc anys.

Pel que respecta a les garanties que cobreix són també molt diàfanes: d’una banda les de supervivència, amb el pagament a l’inici de la prima aportada, a la qual se li incorporarà la rendibilitat garantida per cadascun dels productes; i, per un altre, en les relatives als casos de mort de l’assegurat, es formalitza l’abonament de la prima neta satisfeta, més els interessos acumulats fins al moment de la defunció.