Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Pòlisses per a la celebració de congressos, convencions i seminaris

Les pòlisses específiques per cobrir aquest tipus d'actes contemplen la cancel·lació o canvi de data de l'esdeveniment
Per EROSKI Consumer 20 de desembre de 2008
Img congreso

Congressos i convencions, jornades, seminaris i simposis. El Turisme de Reunions a Espanya ha generat un impacte econòmic superior als quatre milions d’euros a causa de la celebració de 18.790 reunions en 2007, segons les dades publicades en l’últim informe del Spain Convention Bureau (SCB). Qualsevol incidència soferta en un congrés pot suposar per als seus participants un alt cost en la seva activitat professional, per aquest motiu les asseguradores hagin creat pòlisses específiques per a congressos, entre les quals es contempla la cobertura per cancel·lació de l’esdeveniment. Donada la creixent importància d’aquest sector al mercat internacional de viatges, les companyies ofereixen també segurs de viatge que cobreixen els riscos més habituals en aquest tipus de reunions.

La pòlissa que cobreix la cancel·lació, reemborsament i notificació de canvis és la més útil, ja que és habitual que un congrés o convenció sofreixi per una cancel·lació, canvi de dates, de seu o la reducció de la durada. Quan es donen aquests supòsits, aquest tipus de pòlisses garanteix el reemborsament tant de la reserva de l’hotel i la seu, com els restaurants i les despeses de notificació del canvi als assistents. Pel que fa al segur de viatge per als participants, a més de cobrir els possibles riscos des que surten del seu domicili fins que tornen (equipatge, assistència mèdica, responsabilitat civil privada per danys involuntaris causats a tercers, despeses d’anul·lació del congressista per la seva no assistència al congrés…) ofereix un servei d’assistència durant tot el dia.

Les assegurances cobreixen els possibles riscos des que el ponent surt del seu domicili fins que torna

El risc bàsic que s’ha de cobrir en un esdeveniment és la responsabilitat civil; garantir la resposta adequada davant possibles accidents d’assistents i conferenciants, com a caigudes, intoxicació alimentària… En primer lloc cal donar una resposta mèdica, i després afrontar econòmicament la possible reclamació del perjudicat. Un altre risc important és el de contingència, és a dir, la impossibilitat de celebrar l’acte per causes alienes a l’organitzador i al client (absència del conferenciant, pluja, etc).

Cobertures

Les cobertures específiques per a congressos són les següents:

 • Despeses per cancel·lació del congrés: es garanteix el reemborsament de les despeses ocasionades per la cancel·lació del congrés que es produeixin a càrrec de l’assegurat i li siguin facturats pels seus proveïdors.
 • Despeses per canvi de seu: l’assegurador es farà càrrec de les despeses extraordinàries originades pel canvi sobtat de la seu fins a un import màxim equivalent al 10% de la summa assegurada per a despeses de cancel·lació del congrés.
 • Despeses per canvi de dates: la companyia es fa càrrec de les despeses extraordinàries per canvi de dates del congrés fins a un import màxim equivalent al 10% de la summa assegurada per a despeses de cancel·lació.
 • Despeses per reducció de la durada del congrés: si es redueix la durada del mateix, l’assegurador abonarà les despeses originades fins a un import màxim equivalent al 10% del capital assegurat per a despeses de cancel·lació.

A més, les assegurances cobreixen les contingències més comunes que poden afectar als assistents:

 • Equipatge: robatori i danys de l’equipatge o efectes personals (equip fotogràfic, material esportiu, etc.), fins a 300 euros. Demora en el lliurament de més de 24 hores, reemborsament de despeses incorregudes per compra d’articles de condícia i roba de primera necessitat, fins a 30 euros. Documents de viatge, despeses de substitució per pèrdua o robatori, fins a 60 euros. Obertura i reparació del cofre o caixa de seguretat de l’hotel on s’allotgi el congressista, fins a 60 euros.
 • Accident o malaltia: inclou un servei d’assistència amb trucada de cobrament a destinació. Asmismo, cobreix les despeses mèdiques, (quirúrgics, farmacèutics i d’hospitalització) al país de celebració del congrés i els derivats d’una malaltia o accident ocorregut en el mateix. Per a assistents que no resideixin al mateix país calmi del congrés fins a 6.100 euros; pels quals resideixin al país on se celebri l’esdeveniment fins a 1.500 euros. Altres contingències que cobreix aquesta pòlissa són la pròrroga d’estada a l’hotel per prescripció mèdica, de 36 euros fins a un límit de 360 euros; en cas d’hospitalització, si dura més de cinc dies, les asseguradores abonen el bitllet d’anada i volta per a un familiar.
 • Repatriació: en cas de malaltia o accident, s’organitza el transport fins i tot amb avió sanitari (si es procedís a una repatriació d’un malalt o ferit sempre s’efectuarà al seu país de residència). Quan es tracta de morts, es cobreix il·limitadament el trasllat fins al lloc d’inhumació a Espanya.
 • RECLAMACIONS DURANT EL VIATGE

  Les reclamacions relatives a equipatges, accidents, demores o responsabilitat civil s’han de realitzar al retorn del viatge, dirigint-se a l’adreça de l’asseguradora que comercialitzi la pòlissa contractada. En cas d’anul·lació de viatge, s’ha d’avisar al moment del succés, abans de l’inici del viatge.

  Si succeeix un sinistre de responsabilitat civil, el titular de la pòlissa haurà de presentar un escrit en el qual constin detalladament els fets esdevinguts i facilitar quants documents hagin estat presentats pels perjudicats, indicant el nom i adreça dels mateixos. Tampoc s’ha d’acceptar, negociar o rebutjar cap reclamació sense l’expressa autorització de l’asseguradora on es tingui subscrita la pòlissa. Respecte a la possible anul·lació del segur de viatge, es pot realitzar sempre que la pòlissa en qüestió no porti despeses d’anul·lació, i abans que s’iniciï el viatge.