Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Pluriempleo: com es cotitza

Conèixer el mecanisme pel qual es comparteixen les aportacions del pluriempleado a la Seguretat Social és clau per no pagar de més o accedir a més d'una pensió
Per Carlos Astorelli, Laura Sali 7 de octubre de 2012
Img hombre limpieza list
Imagen: zeth lorenzo

Treballar en múltiples ocupacions és la recepta d’una gran quantitat de treballadors per sortir de l’actual atolladero econòmic i financer. El nou escenari del pluriempleo comprèn a professionals liberals, comerciants, autònoms, treballadors de la salut, docents… així com una àmplia llista d’activitats. Per cada treball, el professional percep una retribució econòmica i, a més, aporta diners a la Seguretat Social. Com s’explica a continuació, conèixer el mecanisme mitjançant el qual es comparteixen les aportacions del pluriempleado és clau per no pagar de més, recuperar excedents i fins i tot accedir a més d’una pensió de jubilació en el futur.

Cotitzar en diferents règims

Treballadors que compleixen un horari d’oficina i després realitzen alguna tasca per Internet. Empleats de comerç al capdavant d’una tenda de roba al matí i d’una altra a la tarda. Autònoms que realitzen la seva activitat per compte propi com a enginyers, arquitectes o periodistes, però que a més s’empren per compte d’altri els caps de setmana… El pluriempleo és una manera de vida ja instal·lat a Espanya, ja que es considera una eina important per pal·liar la crisi i la retallada de salaris i hores en els llocs de treball.

De fet, més del 50% dels espanyols reconeix haver estat pluriempleado en algun moment de la seva vida, tant homes com a dones. Les persones més joves són les més afectades per aquesta situació: un 55% d’els qui tenen entre 25 i 29 anys tria aquesta opció per arribar a fi de mes i, entre els treballadors d’entre 30 i 44 anys, el 54% assegura que ha estat pluriempleado en alguna ocasió.

La simultaneïtat dins del mateix règim de cotització es contempla com pluriempleo a efectes legals

Per cada activitat laboral que realitza, el treballador percep una retribució econòmica. Però no solament això: el pluriempleo -quan no es realitza en l’economia submergida– implica estar compromès en diferents règims de la Seguretat Social, amb diferents actors que han de complir les seves obligacions amb l’empleat i amb l’Estat. Conèixer el mecanisme mitjançant el qual es comparteixen les aportacions és clau per no pagar de més; però també per recuperar excedents i fins i tot accedir a més d’una pensió de jubilació en el futur.

Pluriactividad o pluriempleo: com es cotitza

El sentit comú assimila tots dos termes sota la mateixa definició: el d’una persona que obté els rèdits del seu treball en diferents empreses i emprendimientos laborals.

No obstant això, hi ha una distinció entre ambdues, que té les seves implicacions en el règim de la Seguretat Social i genera obligacions diferents tant per al treballador com per a l’ocupador:

  1. Pluriempleo: és l’acompliment d’activitats laborals que s’enquadrin dins del mateix règim de cotització a la Seguretat Social.

    Un exemple possible és el d’un empleat de comerç que treballa de vuit a tres en una tenda i de cinc a nou en una altra. Aquesta simultaneïtat dins del mateix règim de cotització es contempla com pluriempleo a efectes legals, per la qual cosa implica un mecanisme particular en la manera de cotitzar.

    Per qui es troba en aquesta situació, l’Estat limita la base de cotització màxima. És a dir, per més hores i empreses en les quals s’exerceixi com a treballador, les cotitzacions en la Seguretat Social seran compartides per totes les empreses implicades de manera proporcional al sou i sense excedir la base màxima de cotització establerta en 3.230 euros.

  2. Pluriactividad: fa referència a l’acompliment laboral de treballs en diferents règims de cotització. És la situació de qui treballa per compte d’altri en una empresa i a més realitza una activitat com a autònom. En aquest cas, la cotització es farà en tots dos règims i, una vegada acabada la seva vida laboral, el treballador podrà accedir a ambdues pensions de jubilació sempre que es compleixin els requisits exigits per separat en cada règim.

    Però si al moment de la jubilació no s’està en situació d’alta o assimilada en algun d’aquests règims, serà necessari que les cotitzacions acreditades en cadascun se superposin almenys durant 15 anys per accedir al benefici. En canvi, quan s’acrediten cotitzacions en diferents règims i no es causa dret a pensió en algun, les bases de cotització acreditades en aquest últim podran ser acumulades a les del règim sota el qual pugui accedir-se a la pensió.

Autònoms, simultaneïtat amb altres règims

Si estant en situació de pluriactividad es cotitza en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA) alhora que en qualsevol altre règim de la Seguretat Social, és possible accedir a la devolució del 50% de l’excedent. El requisit és que la suma de les quotes ingressades per contingències comunes (accident no laboral i malaltia comuna) i de les quotes ingressades per autònoms superi els 10.860 euros. Sobre l’excés d’aquestes cotitzacions, es retornarà el 50%.

Un altre benefici per als treballadors en pluriactividad podria incloure’s amb la nova Llei d’Emprenedors que busca aprovar el Govern. Aquesta nova norma inclouria una rebaixa de fins al 50% a la base de cotització dels autònoms que al mateix temps estiguin donats d’alta en el Règim General. D’aquesta manera, la quota per als autònoms que cotitzin a jornada completa en el Règim General quedaria en 113 euros.