Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Poden pujar-me la quota del segur?

Hi ha ocasions en què la pujada en la quota de la pòlissa apareix pactada en el propi contracte, però si l'assegurat no la considera justa, pot reclamar
Per José Ignacio Recio 25 de març de 2013
Img billetes
Imagen: Images_of_Money

És una pràctica normal que les quotes de les assegurances contractades pugin una mica al moment de la seva renovació. Si bé en èpoques de bonança amb prou feines es para esment a aquest mínim increment, en plena crisi no pocs assegurats es plantegen si aquesta acció és legal i si tenen les companyies d’assegurances dret a realitzar-la. En aquest article s’indica en quins casos pot fer-se i com, a més de quan és possible reclamar si el consumidor ho estima necessari.

Pujada de les quotes del segur, és legal?

Per a la llar, per a la prevenció d’accidents, per assegurar algun ben material o per cuidar la seva salut. En tots, o gairebé totes les llars espanyoles, es compta amb algun segur. Les gammes són gairebé infinites, amb una àmplia varietat de productes asseguradors per a tots els perfils de clients, i per a cada circumstància.

Totes aquestes pòlisses se subscriuen per una quota pactada amb la pròpia asseguradora, però és habitual que, després dels anys, aquesta tarifa sofreixi un augment sense prèvia consulta. Així, els usuaris es troben amb que han de pagar més per conservar el seu producte assegurador. I, si en condicions normals aquest fet molesta, és més incòmode en plena recessió econòmica, quan gran part de les llars espanyoles tracten d’emprendre estratègies d’estalvi en totes les seves accions, sense excloure el manteniment de les seves assegurances.

La pujada és legal quan la variació del preu estigui contemplada en la pòlissa signada per ambdues parts

Les pujades de les pòlisses, encara que siguin lleus, poden generar problemes en l’economia domèstica dels usuaris, sobretot entre els sectors més afectats per la crisi i per les mesures adoptades per intentar pal·liar-la (aturats, funcionaris, treballadors amb menor poder adquisitiu, etc.). Per aquest motiu no pocs assegurats es plantegin si aquestes pujades de les quotes són legals i si tenen les companyies d’assegurances dret a realitzar-la.

En quines situacions pot donar-se la pujada d’un segur

L’increment en el preu d’un segur contractat pot deure’s a diverses raons diferents, i donar-se en situacions diferents:

  1. La pujada és legal quan la variació de l’import estigui degudament contemplada, en qualsevol circumstància, en la pòlissa signada per ambdues parts a l’inici de la seva relació.

    En aquest supòsit, els usuaris no tindran cap defensa possible perquè s’està aplicant els pactes i, per tant, l’alça de la quota no requerirà l’acceptació per part del client. Ni tan sols cal que aquest rebi un avís previ per part de la seva companyia d’assegurances. No queda més remei que assumir la despesa i, de no poder afrontar-ho, cal esperar dos mesos abans del seu venciment per notificar a l’asseguradora el desig d’anul·lar la pòlissa.

  2. Cap una altra possibilitat, amb major defensa per als usuaris: la modificació del preu no estava prevista en el contracte. Cal llegir amb deteniment el mateix per trobar absències sobre aquest motiu. En est, la pujada ha de ser acceptada i formalitzada per escrit pel client (article 5 de la Llei de Contracte de Segur).

  3. D’altra banda, quan l’increment de la cosina es produeixi per a la renovació (nou període de cobertura), l’entitat asseguradora haurà de comunicar al client aquesta alça amb dos mesos d’antelació al venciment del contracte (termini previst en l’article 22 de la Llei de Contracte de Segur per a la pròrroga del contracte).

    En aquesta situació, l’assegurat pot no acceptar la pujada de la cosina, però la companyia podrà negar-se a una pròrroga del contracte per al següent període de cobertura. Amb això, la rescissió del producte serà una realitat per a ambdues parts, i el seu venciment es farà efectiu.

  4. Hi ha vegades en què l’asseguradora comunica al client l’augment de la cosina, però falten menys de dos mesos per a la finalització del contracte. En aquest cas (que es pot produir durant el període de validesa de la pòlissa), si el client no aceptael increment, l’asseguradora no podrà procedir a la pujada i, per tant, haurà de respectar la cosina del període anterior fins al venciment del següent període (un any).

Queixes i reclamacions

Si l’assegurat està disconforme amb la pujada de la seva quota, com es pot canalitzar o formalitzar qualsevol queixa o reclamació?

En primer lloc, a través dels departaments d’atenció al client que disposen la gran majoria d’aquestes empreses. En ells s’atenen i resolen totes les demandes susceptibles de queixes i reclamacions per part dels clients, sempre que estiguin relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts. Aquestes accions han de ser ateses i resoltes en el termini de dos mesos des de la seva presentació en els departaments corresponents de cada asseguradora.

En els departaments d’atenció al client s’atenen i resolen totes les demandes susceptibles de queixes i reclamacions

També es troba a la disposició dels clients, en les oficines de les entitats, el reglament per a la Defensa del Client, pel qual es regula el funcionament intern de les queixes i reclamacions, l’activitat i procediments del departament d’atenció al client o del defensor del client, així com les relacions entre ells.