Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Practicar submarinisme: requisits i cost

Per a practicar submarinisme és obligatori ser major de 14 anys, tenir llicència i una assegurança d'accidents i responsabilitat civil
Per Rosa M. López-Maroto 14 de juny de 2009
Img buceo

Bussejar és una de les activitats esportives que cada any guanya més adeptes, com testifiquen l’augment de la demanda de cursets i de l’aparició de botigues especialitzades en aquesta pràctica. Entre les claus del seu èxit es troba el fet que el submarinisme permet poder gaudir al mateix temps d’esport i vacances. Però no tothom pot practicar-ho; per a fer-ho cal complir amb una sèrie de requisits i tràmits: és obligatori ser major de 14 anys, tenir llicència federativa i una assegurança d’accidents i responsabilitat civil, a més d’anar acompanyat d’un mínim de dos bussejadors per a realitzar immersions, en el cas dels principiants. Quant a l’equip, s’exigeix, almenys, un bàsic que inclogui una armilla compensadora de flotabilitat amb inflat automàtic i bucal, ampolla amb sistema de control de pressió interior, un profundímetre i taules de descompressió o ordinador.

Si s’han complert els 14 anys i s’està en bones condicions físiques, es pot practicar submarinisme. Per a això és necessari passar amb èxit una anàlisi, electrocardiograma, una espirometría, una revisió d’oïdes i una comprovació de la capacitat cardiovascular. Una vegada superades les proves, l’interessat necessitarà un certificat mèdic que acrediti que és apte per al busseig, així com la llicència federativa que li faculti per a poder practicar aquesta disciplina esportiva. Aquesta li donarà dret a bussejar en les aigües de qualsevol país del món, fins a una profunditat màxima de 20 metres -bussejador d’una estrella-; si es desitja augmentar la profunditat fins a 30 o 40 metres, cal ascendir en el rang (dues i tres estrelles, respectivament) i acreditar haver realitzat un mínim de 40 immersions.

Mai sense formació

Iniciar-se en el submarinisme és fàcil, encara que pot resultar car. L’usual és realitzar un curset que ajudi a desenvolupar la mecànica d’aquest esport i, a més, a habituar-se al mitjà. Els cursos poden realitzar-se tant en centres situats en el litoral com en zones d’interior, a través dels organismes federatius. El seu preu mitjà oscil·la entre 300 i 500 euros, en funció de la seva durada i del centre seleccionat, encara que és possible accedir a una formació més econòmica (i més intensiva), com la que s’imparteix en els resorts vacacionals. La durada dels cursets depèn del grau d’aprenentatge que es vulgui adquirir, encara que de mitjana és d’entre tres i set dies per a les nocions bàsiques; alguns cursos, s’allarguen fins a mig mes. Respecte a les classes teòriques i pràctiques, convé informar-se prèviament sobre quantes es rebran, així com del nombre d’alumnes per grup. A més, cal conèixer el preu total del curs, posant l’accent principalment a saber si està inclòs l’equip necessari per a bussejar o si s’haurà d’afegir la despesa d’haver de llogar-lo.

Un curset suposa un desemborsament inicial d’entre 300 i 500 euros, encara que pot sortir més barat si es realitza en un complex hoteler

L’equip bàsic per a practicar submarinisme ha de comprendre obligatòriament el vestit isotèrmic (fabricat en neoprè), que s’utilitza per a mantenir la temperatura corporal. D’una o dues peces, el seu preu oscil·la entre 300 i 1.000 euros, en funció de si és humit o sec. Les aletes, un altre complement fonamental, poden aconseguir els 100 euros, mentre que les ulleres o màscara tenen un preu d’entre 50 i 100 euros. Un altre dels elements imprescindibles per a la pràctica d’aquesta disciplina són les ampolles d’aire comprimit, que no solen baixar dels 200 euros i han de revisar-se cada tres anys. L’armilla hidroestàtica o ‘jacket’ permet controlar la flotabilitat i el seu preu és similar al de l’ampolla. A això cal afegir el cinturó de ploms, que serveix de llast perquè el bussejador pugui submergir-se. I el regulador, imprescindible per a poder respirar sota l’aigua de manera natural (aquest reductor de pressió permet respirar l’aire contingut en l’ampolla, regulant-lo sota demanda). D’aquesta forma, un equip complet bàsic pot tenir un cost mitjà d’entre 700 i 1.500 euros. Per això, per als qui només desitgin bussejar esporàdicament el més rendible és llogar un equip, una possibilitat que ofereix la majoria dels centres de busseig d’Espanya.

Per a submergir-se segur

D’acord amb el creixement d’afeccionats, el mercat assegurador ha incrementat també els seus productes específics per a la pràctica d’aquest esport. Són vàlids en tota Espanya (molts també internacionalment), i poden contractar-se en funció de les necessitats de cada usuari i de la regularitat amb què es practiqui aquesta activitat. El cost de les pòlisses que hi ha en el mercat assegurador per a bussejadors amb titulació depèn del nombre de dies contractats: un dia, 6 euros; una setmana, 10 euros; dues setmanes, 15 euros; un mes, 20 euros; un any, 33 euros, i dos anys, 60 euros. També existeix la possibilitat de subscriure una pòlissa sense límits -que cobreix generalment un any-, des de 65 euros. Per als cursillitas encara si titulació també hi ha pòlisses amb tarifes similars, encara que la seva aplicació es redueix a un mes com a màxim.

Abans de subscriure un segur, convé perdre una estona analitzant les necessitats de cobertura reals. Algunes pòlisses limiten la profunditat màxima, mentre que unes altres incorporen un tractament de recuperació en els casos que sigui necessària la rehabilitació… Les més importants són aquestes:

  • Cobertures per accident: asseguren l’assistència sanitària mèdic-quirúrgica i sanatorial en els accidents ocorreguts a Espanya sense límit de despeses; algunes pòlisses també ho estenen a destinacions internacionals.
  • Rehabilitació: inclouen un període de rehabilitació durant un termini temporal llarg, encara que això suposi un encariment de la pòlissa.
  • Profunditat màxima: algunes assegurances limiten la profunditat màxima a la qual es pot descendir, i una vegada depassada queden sense efecte les cobertures.
  • Responsabilitat civil: en el cas que es perjudiqui terceres persones per negligència, l’assegurança ha de comptar amb cobertura suficient per a poder assumir les indemnitzacions, comunament molt elevades. Per això, convé revisar aquesta clàusula ja que algunes companyies tenen un límit que oscil·la entre 50.000 i 100.000 euros; tot el que excedeixi d’aquesta quantitat ha de ser abonat per l’assegurat.
  • Altres accidents: algunes assegurances cobreixen únicament l’interval temporal des que el bussejador es posa l’equip fins que li ho lleva, per la qual cosa els accidents ocorreguts abans o després de la immersió (caiguda de l’ampolla sobre els peus, lesions originades en posar-se l’equipament, etc.) no estan coberts.

Entre els productes dissenyats per a viatgers amants del submarinisme, es troba el segur “Aventura Plus”, de l’asseguradora Intermundial, inclou garantia d’assistència, garantia de despeses d’anul·lació, reemborsament de serveis no gaudits, i la responsabilitat civil. Compte, a més, amb quantitats il·limitades per al trasllat sanitari -o repatraciación i trasllat del cadàver- de l’assegurat i un acompanyant. Té, no obstant això, un límit de fins a 15.000 euros per a la cerca o rescat de l’assegurat, o de 300 euros pel pagament de les crosses, per citar alguns exemples. Més cobertures, i límits més alts té la pòlissa “Dive Assure”, acceptada per qualsevol servei mèdic de tot el món. “ExtraSub”, un altre segur internacional creat especialment per als bussejadors esportius de qualsevol nivell, cobreix les despeses ocasionades pel rescat, trasllat o evacuació fins al centre hospitalari i l’assistència mèdica, quirúrgica, i farmacèutica. A més, cobreix la responsabilitat civil davant possibles reclamacions interposades.

L’ESPECIALITAT DECIDEIX EL PREU

Profund, nocturn, navegació, foto submarina, multinivell i naturalista són les modalitats de busseig més importants i demandades pels afeccionats. El tipus de submarinisme que es practiqui condiciona tant el cost de l’equip com el de la pòlissa que es vagi a contractar. Cada especialitat té un risc diferent -hi ha alguns tipus especialment perillosos, com el busseig sota gel o l’espeleobuceo- i, per tant, les pòlisses tindran diferents preus i cobertures.