Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Economia domèstica

Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Prestacions autonòmiques per naixement

La renda per càpita familiar determina les ajudes per naixement o adopció d'un fill encara que varien d'una autonomia a una altra

Img recien nacido Imatge: Nico

L’arribada d’un bebè a una família suposa un motiu indubtable d’alegria, però no pot obviar-se que també ocasiona nombroses despeses. La majoria de comunitats autònomes ofereixen ajudes pel naixement o adopció d’un fill, encara que en moltes ocasions estan condicionades a no superar una renda determinada. El tipus de prestació i la quantia que pot rebre una persona resident a Espanya és molt diferent en funció del lloc en què es visqui. Les següents són algunes de les subvencions més importants que s’ofereixen les diferents regions espanyoles:

Andalusia

És una de les comunitats que atorga ajudes per part o adopció múltiple. La quantia oscil·la entre 1.200 euros en el cas de parts de dos fills, 2.400 euros si es tenen tres, 3.600 euros per quatre fills i 4.800 euros per parts de cinc o més nens. S’efectuarà un pagament únic anual durant els tres anys següents al naixement o adopció.

La comunitat andalusa també té ajudes per a les famílies que, en néixer el seu tercer fill -o successius-, tinguin un altre menor de tres anys sempre que la família no superi unes rendes determinades. L’adopció i l’acolliment familiar (permanent o preadoptiu) s’equipés al naixement. Els beneficiaris rebran 600 euros anuals per cada fill menor de 3 anys, sense comptar amb el nounat. És compatible amb les prestacions que puguin donar altres administracions i amb la subvenció per part múltiple.

Aragó

El Govern aragonès disposa d’ajudes per a fer costat a les famílies amb fills nascuts de parts múltiples, o que hagin adoptat de manera simultània a diversos nens, amb la finalitat de col·laborar amb les despeses extraordinàries ocasionades per això. Per a accedir a aquesta prestació es demana que el part sigui, almenys, de trigèmins o que s’adopti a tres nens en un mateix procediment.

També rebran l’ajuda els qui tinguin dos fills en un sol part o els adoptin, sempre que almenys un d’ells pateixi una discapacitat. Els pares han d’estar empadronats en alguna localitat d’Aragó des de, almenys, un any abans de realitzar la sol·licitud i estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

L’ajuda, de fins a 1.200 euros anuals per cada menor -que es veu reduïda conforme augmenta la renda per capita anual de la família-, s’atorga fins que els menors nascuts en part múltiple compleixin 12 anys o el més petit dels nens arribi a aquesta edat. Els qui tinguin una renda per càpita superior a 11.250 euros queden exclosos d’aquesta prestació. La quantia de l’ajuda serà superior quan neixin o s’adoptin quatre fills (15% sobre el total), cinc (35%) o de sis d’ara endavant (65%).

Astúries

Compta amb un “xec bebè” de 500 euros per cada fill nascut o adoptat. Poden cobrar-ho les persones que portin, almenys, dos anys residint legalment a Espanya i tinguin domicili fiscal al Principat. Aquesta ajuda és compatible amb altres prestacions públiques o privades que el beneficiari percebi per la mateixa finalitat.

Balears

En l’arxipèlag es lliura la Targeta Va nedar per a adquirir productes d’higiene i alimentació. Aquesta ajuda està dirigida a famílies amb nens nascuts en un part múltiple, o adoptats de manera simultània, i sempre que la família tingui rendes inferiors a 45.500 euros anuals. Si és per a dos menors, la targeta té un import de 150 euros mensuals i si són tres o més, ascendeix 240 euros al mes, en tots dos casos durant nou mesos.

Canàries

S’atorguen subvencions per part múltiple sempre que aquest sigui de tres o més fills. Les famílies percebran aquesta ajuda de fins a 1.200 euros per nen i any -depenent de la renda per capita familiar- fins que compleixin els 16 anys. L’ajuda augmenta si algun dels nens nascuts en el part múltiple pateix una discapacitat.

Per a rebre la prestació és necessari estar empadronat i residir, de manera efectiva, en el territori de la Comunitat Autònoma de Canàries almenys amb un any d’antelació a la formulació de la sol·licitud i, a més, conviure amb almenys tres dels menors fruit del part múltiple en el moment de la sol·licitud de l’ajuda, condició que haurà de mantenir-se per a continuar percebent-la.

Cantàbria

Disposa de subvencions per al suport a les mares, naturals o adoptives, residents en la comunitat amb fills menors de tres anys, o amb fills menors de sis anys quan les mares siguin titulars de famílies nombroses o els nens ostentin la condició legal de discapacitats.

En els supòsits d’adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, les ajudes es poden percebre durant els tres anys (o sis anys en els casos de famílies nombroses o amb fills discapacitats), següents a la data de resolució judicial o administrativa que ho declari. En aquests supòsits, les ajudes deixaran de percebre’s, en tot cas, quan el menor compleixi els divuit anys d’edat. Les ajudes aconsegueixen la quantia de 100 euros al mes per cadascun dels fills menors que reuneixin aquests requisits.

Per a percebre les ajudes és necessari estar empadronat i residir amb antelació en la comunitat autònoma que les atorga

Castella-la Manxa

El govern manxec concedeix ajudes econòmiques a les famílies pel naixement de dos o més fills en el mateix part, així com per l’adopció simultània de dues o més menors, tant si aquesta adopció es produeix a Espanya com si té lloc a l’estranger. Per a percebre la prestació és necessari estar empadronat i residir de manera efectiva en el territori de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa amb un any d’antelació, o ser emigrant retornat.

Per parts o adopcions de dos fills el beneficiari percep 285 euros al trimestre durant dos anys. Si són tres fills, la quantitat és de 570 euros trimestrals durant tres anys. En el cas que es tracti de quatre fills, se li faran efectius 960 euros al trimestre durant quatre anys, mentre que si els pares tenen o adopten cinc fills o més de manera simultània, l’import anterior augmentarà en 190 euros al trimestre partir del quart nen.

Catalunya

Els catalans compten amb una prestació econòmica de caràcter universal per fills a càrrec dirigida a famílies residents en la comunitat que tinguin nens nascuts, acollits o adoptats entre l’1 de gener de 2005 i el 31 de desembre de 2008. Aquestes prestacions ascendeixen a 638 euros per cada nen menor de tres anys. Les famílies nombroses o monoparentals residents a Catalunya amb fills nascuts entre l’1 de gener de 2002 i el 31 de desembre de 2008 percebran 745 euros per cada nen menor de 6 anys.

També hi ha ajudes per part, adopció o acolliment múltiple de caràcter universal. La persona que doni a llum, adopti o aculli a dos nens simultàniament rebrà 663 euros; 1.020 euros si són tres i 1.224 quan es tracti de quatre bebès o més. La prestació econòmica per fills a càrrec i l’establerta per a part, adopció i acolliment múltiple són compatibles entre si.

A més d’aquestes dues subvencions, que no estan subjectes a la renda familiar, existeix una altra ajuda dirigida a famílies que no superin uns determinats ingressos anuals. Són beneficiàries les persones que hagin tingut un part doble o acollit a dos nens de manera simultània entre l’1 de gener de 2005 i el 31 de desembre de 2008, o aquells que hagin tingut un part de tres o més nens de manera simultània entre l’1 de gener de 1996 i el 31 de desembre de 2008. La quantia de l’ajuda ascendeix a 2.448 euros per família, sempre que no superi els 53.359 euros anuals, ponderats segons el nombre de membres de la unitat familiar, i de 3.264 euros per família si aquesta no cobra més de 38.113 euros a l’any. L’abonament es fa d’una sola vegada.

Els qui hagin adoptat un menor a l’estranger durant 2008 (si els seus ingressos no superin els 106.718 euros anuals) poden sol·licitar també una prestació a la Generalitat consistent en 2.346 euros per unitat familiar amb independència del nombre de nens adoptats.

Castella i Lleó

Es concedeixen ajudes per naixement o adopció els residents en la comunitat. La quantia de la subvenció es determina en funció del nivell de renda dels sol·licitants i l’ordre que ocupi el nounat en el Llibre de Família. Per a rendes inferiors a 21.035 euros, el primer fill rebrà 601 euros; si és el segon fill, 1.202 euros i el tercer i successius, 1.803. Quan les rendes de la família superen aquesta quantitat, pel primer nen es perceben 300 euros, pel segon 601 i pel tercer i successius 901 euros. Si el nen pateix una minusvalidesa, la quantitat es multiplica per dues.

En els supòsits de part múltiple o adopció simultània, la subvenció es complementarà amb un 50% de la quantia inicialment prevista per a cada fill quan es tracti de dos menors; si el part o adopció és de tres o més fills, el complement assignat per al tercer fill i successius serà d’un 100%.

Castella i Lleó compta, a més, amb ajudes per a l’adopció internacional que ascendeixen a 3.000 euros, quantitat que es redueix a la meitat si els ingressos familiars són superiors als 50.000 euros anuals.

Extremadura

El Junt lliurament una ajuda pel naixement, adopció o acolliment del segon fill i successius. Es tracta de 300 euros mensuals durant el primer any de vida del nen, 150 durant el segon i 100 euros al mes al llarg del tercer. En els parts múltiples la quantitat s’incrementarà en 50 euros mensuals. Les persones que tinguin o adoptin un nen que pateixi una discapacitat seran també beneficiaris de la prestació encara que aquest sigui el primer fill.

Els extremenys gaudeixen, a més, de subvencions per adopció internacional que oscil·len entre els 4.010 euros i els 4.815 euros, en funció dels ingressos anuals dels adoptants.

Galícia

El Govern gallec disposa d’ajudes per a persones amb fills menors de tres anys. Són prestacions subjectes a les rendes familiars que consisteixen en un únic pagament de 360 euros per cada nen menor d’aquesta edat. També hi ha deduccions fiscals de 300 euros per naixement o adopció, que s’eleven a 360 si és part múltiple o adopció simultània.

La Rioja

En la Comunitat de La Rioja es concedeixen ajudes per adopció internacional. Les subvencions s’estableixen en funció dels ingressos mensuals dels sol·licitants, i oscil·len entre els 1.000 i els 3.000 euros.

La majoria de comunitats ofereix ajudes específiques per a parts múltiples o adopcions simultànies

Madrid

El Govern de Madrid paga 100 euros a les dones que hagin tingut un nen (o l’hagin adoptat) i estiguin empadronades a la regió. Existeixen també beneficis fiscals per naixement: 600 euros pel primer fill, 750 pel segon, 900 en el cas del tercer, i 600 addicionals per a parts o adopcions múltiples. Per a acollir-se a la deducció la base imposable de l’IRPF no pot superar els 25.620 euros en la declaració individual i els 36.200 en la conjunta.

La deducció per adopció internacional ascendeix a 1.200 euros en el primer fill, 1.350 per al segon, 1.500 per al tercer i successius, amb 600 euros addicionals per nen en adopcions múltiples.

Múrcia

Es concedeixen subvencions a les famílies amb fills nascuts en un part múltiple sempre que sigui de, almenys, tres nens.

Existeixen ajudes per a persones empadronades a Múrcia amb fills adoptats procedents d’altres països. La quantia de la subvenció s’estableix en funció de les rendes i del nombre de persones que formin la unitat familiar. A més, l’import de l’ajuda es fixa en un màxim del 10% del total de l’import de despeses directes de la gestió i tramitació de l’adopció internacional i del 80% del seguiment en tots els casos.

Navarra

Les dones que realitzin una activitat laboral per compte propi o aliè, amb fills menors de tres anys al seu càrrec, tindran dret a una subvenció en funció dels seus ingressos. Les prestacions van des dels 1.200 euros anuals dels qui cobren més 26.000 euros a l’any, fins als 1.800 que perceben els qui tenen rendes inferiors a aquesta quantitat. Si se superen els 40.000 euros anuals no es tindrà dret a aquesta ajuda.

La comunitat atorga prestacions per a compensar les despeses que es produeixen en les famílies amb el naixement de diversos nens en un mateix part. Els bessons o bessons perceben 91 euros al mes durant el seu primer any de vida; els trigèmins, 227 euros mensuals durant els seus tres primers anys; si es tracta de cuatrillizos, la quantitat ascendeix a 303 euros fins que tenen tres anys i si neixen quintillizos, s’estableix una ajuda addicional de 76 euros al mes per fill, que es va incrementant progressivament en funció del nombre de fills que neixin fins que compleixin els 3 anys.

Una altra de les ajudes que lliurament Navarrès va dirigida a les famílies que tinguin el seu tercer fill o successius -o el segon si algun pateix discapacitat-. És un pagament únic, compatible amb altres ajudes de qualsevol Administració Pública, que ascendeix a 2.500 euros.

País Basc

Ofereix subvencions per fills a càrrec. L’ajuda pel primer menor depèn del nivell de renda dels pares, oscil·la entre els 400 i els 900 euros i es lliura en un pagament únic. A això cal afegir la prestació pel segon fill o successius, que s’atorga amb independència del nivell d’ingressos de la família. En el supòsit del naixement, la prestació es rep en funció de l’edat i de l’ordre del fill. Serà de 1.100 euros l’any del naixement i 400 quan compleixi un any. Per tercer fill o successius, s’atorguen 1.100 euros l’any del naixement i altres 1.100 quan compleixi un, dos, tres o quatre anys d’edat, i 400 euros més quan compleixi cinc o sis anys.

Si es tracta d’adopció o acolliment familiar preadoptiu d’un menor, la quantia serà de 1.100 euros l’any en què es produeixi, independentment de la seva edat. En els anys següents, se li atorgarà en funció de l’edat i l’ordre de fill conforme al que s’estableix per als fills biològics. Si el fill que origina l’ajuda sofreix una discapacitat, la quantia de la subvenció es duplica.

La Comunitat Autònoma Basca té també ajudes per a parts múltiples o adopcions nacionals simultànies, en funció del nombre de fills nascuts o adoptats, i dels ingressos familiars. La quantia mínima d’aquesta subvenció és de 2.000 euros, que es percep per adopció o part de dos nens; 4.000 si són tres i 6.000 euros si es tracta de quatre. La subvenció depèn de les rendes, i es duplica en el cas de les més baixes. Les adopcions internacionals, ja siguin simples o múltiples, també són objecte d’ajuda. Igual que les anteriors, estan en funció de la renda familiar i del nombre de menors adoptats simultàniament, sent la quantia mínima de 2.000 euros i arribant fins als 6.500, de base, en l’adopció quàdruple. Si les famílies tenen rendes baixes, la quantia augmenta.

Comunitat Valenciana

Compta amb deduccions de 250 euros pel naixement o adopció del segon fill; per naixement o adopció múltiple, que ascendeix a 205 euros; i per fills nascuts amb discapacitat: es concedeixen 205 euros si és el primer nen que pateix la mateixa, i de 255 euros si és el segon que sofreix la minusvalidesa.

Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions