Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Principals novetats del Projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat

Les retallades en ajudes per adquisició d'habitatge i a les mesures de suport a la família són els punts més destacats
Per José Ignacio Recio 16 de octubre de 2010
Img tijeras dinero
Imagen: sanja gjenero

L’any 2011 no està entre els més esperats pels espanyols, ja que des de l’1 de gener entraran en vigor diversos retallades. Entre ells, destaquen l’eliminació de la deducció per adquisició de primer habitatge per als contribuents amb bases imposables iguals o superiors a 24.170,20 euros anuals i la fi del denominat “xec bebè”, una ajuda per a les famílies de 2.500 euros per naixement. Les pensions mínimes i no contributives pujaran el proper any un 1%, mentre que les restants, que afecten a la majoria dels jubilats, quedaran congelades. A aquestes mesures s’afegeix l’elevació en un punt del tipus de l’IRPF aplicable a les rendes superiors a 120.000 euros i dos punts per als contribuents que ingressin més de 175.000 euros.

L’habitatge i els fills

Les retallades que recull el projecte de llei dels Pressupostos generals de 2011 afecten de manera especial a les famílies joves, ja que es refereixen a l’habitatge i als fills. Una de les novetats dels citats comptes afecta a les operacions de compra d’immobles: a partir del proper any se suprimirà la deducció fiscal per la compra del primer habitatge, encara que aquesta mesura només afectarà a els qui tinguin una base imposable igual o superior a 24.170 euros anuals.

Respecte a la família, dues de les decisions de caràcter social que afectaran als contribuents espanyols tenen com a punt de referència el naixement dels seus fills.

 • S’elimina el “xec-bebè”, en vigor des de 2007. A partir de l’1 de gener de 2011 no es cobraran els 2.500 euros assignats per cada naixement.

 • S’ajornen els permisos de paternitat de quatre setmanes que, per una qüestió econòmica, no seran efectius fins a l’exercici 2012.

Autònoms i pensionistes

A partir del proper any, se suprimeix la deducció fiscal per la compra del primer habitatge

Entre els professionals afectats per les noves mesures figuren els autònoms. Es rebaixa en quatre anys el límit d’edat per seleccionar la base de cotització entre la mínima i la màxima: pansa de 49 a 45 anys. La mesura serà efectiva a partir d’abril de 2011. Per contra, es preveu l’entrada en vigor de la prestació per desocupació per a aquests treballadors.

Respecta als jubilats, la principal novetat resideix que la pujada per aquest any de les pensions mínimes i les no contributives serà d’un 1%. Les restants queden congelades, tret que hi hagi diferències amb l’Índex de Preus al Consum calculat en principi per a aquest exercici. Això vol dir que si l’IPC supera el 1%, s’actualitzaria de manera proporcional a través d’una paga extra que rebrien els jubilats en el mes de gener.

En el nou marc d’estalvi pressupostari que ha escomès l’Executiu espanyol, destaca també la congelació de les retribucions del personal al servei del sector públic. Es consolida la rebaixa mitjana del 5% aplicada des del mes de juny. També continuarà la reducció de l’oferta d’ocupació pública, mitjançant l’aplicació d’una taxa de reposició del 10% sobre les vacants generades en l’Administració Pública.

Pujada d’impostos a les rendes més altes

Una de les mesures amb major repercussió fiscal és la modificació dels trams de tributació de l’I.R.P.F. (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques). Es gravarà a les rendes més altes a través de dos nous trams:

 • Els qui guanyin més de 120.000 euros a l’any, passaran al tipus marginal del 44%, des del 43% actual.

 • Als contribuents amb una base liquidable per sobre dels 175.000 euros se’ls aplicarà un tipus marginal alguna cosa superior, del 45%.

Els qui no aconsegueixin 120.000 euros anuals mantindran els mateixos trams fiscals que fins ara i continuaran amb el mateix tractament fiscal. Per a l’exercici 2011, el mínim personal per contribuent queda fixat de nou en 5.151 euros. Aquesta quantia, coneguda també com a renda vital o de subsistència, porta en aquest nivell des de 2008. La nova llei introdueix una modificació en la tributació de les retribucions plurianuals en establir un límit màxim de 300.000 euros per aplicar-se la reducció del 40%.

Les pensions es congelen, tret que l’Índex de Preus al Consum superi el 1%

Les petites i mitges empreses mantindran un règim especial fiscal, en tributar el 25% en l’impost de societats durant els propers tres anys, en comptes del 30% que marca el tipus general de tributació. Pel que fa a les ampliacions de capital, segons la normativa, quedaran exemptes de tributació de l’impost de transmissions patrimonials.

IMPOSTOS AUTONÒMICS

Alguns governs autonòmics contemplen des de fa diversos mesos pujades en certs trams de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a fi de reduir els seus deutes pressupostaris:

 • Andalusia: s’inclouran per al nou exercici tres nous trams en la tarifa autonòmica, en aquest cas per a rendes a partir de 80.000 euros anuals, que es desglossen de la següent forma:
  1. Entre 80.000 i 100.000 euros serà del 22,5%
  2. Per a la franja d’entre 100.000 i 120.000 euros, la tributació s’elevarà fins al 23,5%
  3. Les rendes superiors ho hauran de fer al 24,5%.
 • Astúries: es graven les rendes superiors a 100.000 euros.
 • Balears: es planteja pujar els impostos als ciutadans que depassin 100.000 euros de renda.
 • Catalunya: s’ha decantat per crear dos nous trams en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Els increments són de dos punts per a les rendes superiors a 120.000 euros i del doble (quatre punts) para els qui sobrepassin 175.000 euros a l’any.
 • Extremadura: es preveu una pujada del tipus marginal de l’IRPF per a les rendes superiors a 60.000 euros. Serà progressiva en funció de la renda de cada contribuent, de manera que s’elevarà un 0,5% per a rendes superiors a 60.000 euros, un 1% per els qui guanyin més de 80.000 euros i un 2% per a les majors de 100.000 euros. A els qui sobrepassin 120.000 euros se’ls aplicarà un tipus del 3%.