Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Problemes en usar un caixer i les seves solucions

Si durant l'ocupació d'un caixer sorgeix un problema, el client disposa, tal com exigeix la normativa a les entitats, d'un número de telèfon per a incidències
Per Pablo Pico Rada 25 de desembre de 2012
Img teclado cajero
Imagen: Vaughan Willis

Els serveis bancaris que ofereixen els caixers automàtics han augmentat de forma notable en els últims anys. Els clients poden dur a terme multitud d’operacions en aquestes màquines: des de treure o ingressar diners en efectiu, fins a comprar entrades d’espectacles o recarregar el telèfon mòbil. La seva popularitat s’ha estès gràcies a la senzillesa que brinda per operar i la seva flexibilitat, doncs estan disponibles en infinitat de llocs les 24 hores del dia. Ara bé, d’igual forma, hi ha diferents problemes derivats del seu ús. El present article ofereix un llistat de les principals incidències que tenen lloc en utilitzar un caixer i les possibles solucions amb les quals explica el client.

La normativa espanyola ofereix als usuaris la garantia de disposar d’un procediment per resoldre les seves reclamacions, queixes i consultes, en cas de no estar d’acord amb l’entitat en les operacions que li afectin, o davant qualsevol dubte que li pugui sorgir.

És obligatori que els caixers informin de la comissió i les despeses de l’operació abans que es realitzi

La primera opció de la qual disposa el client, i que recomanen tant les entitats com els organismes supervisors davant qualsevol problema que es produeixi en fer ús del caixer, és la d’utilitzar de forma immediata el nombre del centre d’atenció a l’usuari del banc, el que apareix en el caixer o el de la xarxa. El telèfon en cas d’emergència de la xarxa Servired és 902.192.100; el de xarxa 4B és 913.626.200 i 902.114.400; i el de xarxa 6000 és 902.206.000.

Per llei, les entitats financeres han de fer figurar en els seus caixers automàtics, en lloc visible, un número de telèfon (gratuït) per a incidències, al que es podrà acudir en el cas que es produeixin problemes en la prestació del servei, i el nombre de referència del caixer.

A cada problema en el caixer, una solució

 1. Robatori, frau o pèrdua de targeta.

  En cas de desaparició, còpia fraudulenta o robatori de la targeta, el client ha de denunciar-ho al més aviat possible. Pot entrar en la sucursal a la qual pertany el caixer que s’ha quedat amb la targeta i presentar una reclamació, o utilitzar el nombre d’atenció a l’usuari del banc o el de la xarxa.

  Després d’identificar els moviments erronis o fraudulents, s’ha de contactar amb el banc (si no s’ha fet amb anterioritat), procedir a un bloqueig preventiu de la targeta, presentar una denúncia davant la Policia Nacional i oferir les dades de la mateixa a l’entitat.

 2. El caixer es queda la targeta.

  En general, un caixer reté la targeta si s’introdueix tres vegades un PIN incorrecte, o si hi ha alguna anomalia o ordre per retenir-la. Però també, per algun error. Si el caixer automàtic s’empassa la targeta, caldrà posar-se en contacte amb el centre d’atenció a l’usuari del banc, el que apareix en el caixer o el de la xarxa.

  A més, s’haurà de notificar la incidència a l’entitat, indicant el nombre del caixer en el qual s’ha produït, per esbrinar els motius de la mateixa, procedir al bloqueig preventiu de la targeta i continuar les següents accions a fi de restablir el seu normal funcionament.

 3. No s’obté els diners sol·licitats.

  En ocasions, malgrat que l’operació s’hagi realitzat de forma satisfactòria, pot ser que el caixer no ofereixi a l’usuari la quantitat indicada, o bé, que en fer un ingrés, la pantalla indiqui una quantitat introduïda errònia. En aquests casos, el procediment que ha de seguir el client serà el mateix que l’esmentat en el punt anterior.

 4. Cobrament de comissions errònies.

  Les entitats cobren, en general, comissions bancàries per treure diners en els caixers automàtics. Per això, com recorda el Banc d’Espanya, els clients han de saber que entre els seus drets bàsics es troba el de rebre informació sobre comissions bancàries i les despeses que puguin cobrar abans de contractar qualsevol producte o servei.

  L’import varia en funció de la xarxa a la qual pertanyi el caixer automàtic en el qual es realitza l’operació, doncs la normativa espanyola dona llibertat a les entitats per fixar les comissions. Si bé, cada entitat ha d’incloure-les en els contractes que subscrigui amb els seus clients i comunicar amb caràcter previ a la seva aplicació qualsevol modificació de forma individual a cada client. Segons l’ordre, EHA/2899/2011, de 29 d’octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris, és obligatori que els caixers informin de la comissió i les despeses de l’operació abans que es faci, ja sigui per a operacions de retirada d’efectiu o comissions per consulta en caixers de saldos i moviments.

  Si el caixer pertany a l’entitat emissora de la targeta, indicarà al client l’import exacte de la comissió i les despeses. Si no, li informarà de la comissió màxima que podria cobrar l’entitat emissora de la targeta (la quantitat exacta depèn dels pactes en el contracte entre client i entitat emissora). A continuació, el caixer oferirà la possibilitat de desistir de l’operació sol·licitada, així com oferir un número de telèfon per a incidències.

 5. No s’obté rebut.

  En ocasions, no s’obté rebut per una incidència de falta de paper per imprimir i el caixer ofereix la possibilitat de veure-ho en pantalla. Però el client pot sol·licitar aquest rebut sempre que ho necessiti o vulgui. Entre els drets dels clients, el Banc d’Espanya destaca el dret a rebre els extractes i els documents de liquidació d’interessos i comissions bancàries, segons la Circular del Banc d’Espanya 8/1990, i la Llei 16/2009 i l’Ordre EHA/1608/2010 que la desenvolupa.

 6. El caixer està fora de servei.

  És la incidència que més es repeteix, segons diversos informes. És possible que el caixer automàtic al que s’acudeix es trobi “temporalment fora de servei”, inoperativo. En aquests casos, és habitual que ofereixin l’adreça del caixer més proper. També és habitual que en intentar operar en un caixer no puguin realitzar-se certes operacions; caldrà acudir a un altre o esperar que la incidència es resolgui.

Principals operacions que ofereixen els caixers

Els caixers automàtics de les entitats financeres estan presents a Espanya a través de tres xarxes diferents: Servired, xarxa 4B i xarxa 6000. De forma habitual, s’usen amb una targeta, ja sigui de dèbit o crèdit, però també es pot utilitzar una llibreta d’estalvi per a certes operacions.

La web del Banc d’Espanya ressalta que els clients de les entitats, poden realitzar les següents operacions en un caixer automàtic:

 • Treure diners en efectiu.

 • Ingressar diners en efectiu o xecs.

 • Consultar moviments del compte.

 • Comprar entrades d’espectacles.

 • Recarregar el telèfon mòbil.

 • Demanar talonaris de xecs.

 • Domiciliar rebuts.

 • Ordenar transferències.