Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Productes financers que exigeixen vinculació

Els productes bancaris destinats a l'estalvi, finançament i inversió dels diners exigeixen gairebé sempre que el client contracti altres productes amb l'entitat
Per S.C., Laura Sali 28 de gener de 2013
Img apretonmanos
Imagen: zi murg

L’oferta de serveis financers que hi ha al mercat és molt àmplia. Els bancs i caixes d’estalvi brinden al ciutadà diferents tipus de comptes, dipòsits, préstecs, fons i plans de pensions, sobretot. Tots són, en definitiva, productes bancaris destinats a l’estalvi, finançament i inversió dels diners. No obstant això, en ocasions i com es desenvolupa en el següent article, la contractació de productes que permeten obtenir la màxima rendibilitat exigeix certa vinculació addicional amb l’entitat.

Avantatges, però amb condicions

Nombroses entitats bancàries obliguen a la contractació de determinats productes financers al moment d’obrir comptes, dipòsits o contractar hipoteques. Són productes vinculats com la domiciliació de la nòmina o dels rebuts de la llar, el pla de pensions o l’assegurança de vida. Pretenen així donar a l’estalviador més beneficis o un alt interès, a canvi de contractar un altre producte com a requisit obligatori.

Per augmentar la rendibilitat no sempre compensa contractar productes addicionals obligatoris

L’habitual és que l’entitat es reservi el dret d’empitjorar les condicions ofertes al client, si aquest no compleix les condicions del producte que exigeix vinculació. Per aquesta raó, les associacions de consumidors aconsellen sempre, abans de signar, esbrinar si compensa contractar productes addicionals per augmentar la rendibilitat o reduir l’interès d’un préstec.

1. Comptes bancaris que exigeixen vinculació

Els bancs i caixes d’estalvi ofereixen als seus clients un ampli ventall de productes per gestionar l’estalvi. El servei més comú és el compte bancari que permet disposar dels diners a tot moment, realitzar transferències i domiciliar rebuts. Són comptes corrents, expliques nòmina i d’estalvi. Algunes d’elles, gairebé sempre les més rendibles, exigeixen vinculació.

L’estalviador ha d’apostar pels productes que comprèn per complet i comprovar que funcionen tal com va pactar en el contracte

 • Hi ha comptes corrents que obliguen a crear un compte d’estalvi addicional vinculada a laprimera , que obtindrà d’aquesta forma major rendibilitat. Aquests comptes obligatoris gairebé mai tenen comissions, però sí avantatges, com la devolució d’un petit percentatge de les compres fetes amb la targeta de crèdit o la retirada gratuïta de diners a dèbit en tots els caixers del país.

  En ocasions, obrir aquest tipus de compte implica domiciliar la nòmina, diversos rebuts o tenir un volum d’estalvi mitjà determinat. És habitual que la banca on line exigeixi un compte associat, que pot ser d’una entitat diferent, o realitzar uns ingressos mensuals concrets.

  En general, si el ciutadà està disposat a la domiciliació dels ingressos que obté com a salari, el compte corrent li oferirà més interessos, targetes gratuïtes, zero comissions, regals, descomptes en compres, assegurances gratuïtes i devolució de part de l’import dels principals rebuts de la llar, entre altres avantatges.

 • No obstant això, determinades entitats ofereixen transformar un compte corrent en una explica nòmina, però exigeixen uns ingressos mínims i un temps de permanència per obtenir més beneficis. Si es decideix no domiciliar la nòmina, s’han de realitzar ingressos mensuals o obrir un compte d’estalvi per obtenir més rendibilitat.

  Algunes entitats obliguen a domiciliar rebuts per obtenir la màxima rendibilitat amb l’explica nòmina. Això sí, retornen després un percentatge dels imports dels pagaments. A més, no tenen comissió de manteniment i solen donar targetes, transferències gratis i regals en funció dels ingressos, així com la possibilitat d’obtenir préstecs petits.

 • El compte estalvio també pot tenir vinculació. Certs bancs i caixes d’estalvi obliguen a domiciliar una nòmina i rebuts i exigeixen tenir una quantitat d’ingressos recurrents com a mínim o fins i tot insten al client a la contractació d’un producte d’inversió per un import igual o superior a 30.000 euros, en alguns casos. Entre els principals avantatges, l’entitat assigna un gestor personal a l’estalviador, retorna un percentatge dels rebuts domiciliats, realitza avisos gratuïts de les compres fetes amb targeta i ofereix serveis d’assistència en la llar.

  Les diferents opcions que ofereixen bancs i caixes d’estalvi forcen al client al fet que compari i pensi en les seves necessitats reals abans de triar un producte en concret. En Internet hi ha comparadors de comptes molt útils a l’hora d’estudiar ofertes i triar la millor en cada cas.

2. Dipòsits amb major rendibilitat, però amb requisits

En el cas dels dipòsits, les entitats financeres atorguen més beneficis si el client es vincula amb elles mitjançant la domiciliació de nòmina i rebuts o la contractació d’assegurances. Les associacions de consumidors, també en aquest cas, aconsellen a l’estalviador que realitzi els nombres necessaris per comprovar la veritable rendibilitat del producte abans de contractar-ho. Si li obliguen a domiciliar el cobrament del seu salari, haurà de valorar el cost de perdre l’oportunitat d’obrir una altra explica nòmina que li ofereixi millors regals o altres avantatges.

Alguns dipòsits exigeixen vincular un compte associat. En general, és un compte corrent on el banc col·loca els interessos reportats en el termini que dura el dipòsit. Aquests comptes no tenen comissions, però en la pràctica moltes entitats les cobren, a pesar que el Banc d’Espanya insisteix a considerar aquesta acció una mala pràctica bancària. Per això, convé preguntar per l’aplicació o no d’aquests percentatges, ja que poden reduir de manera considerable el benefici obtingut i convertir el dipòsit en un producte poc rendible.

Hi ha dipòsits vinculats que augmenten els beneficis en cas de contractar altres productes addicionals, com poden ser targetes de crèdit, una assegurança de vida, llar i salut o aportacions concretes a un pla de pensions o fons d’inversió.

3. Condicions per determinats productes de finançament

Determinades entitats financeres concedeixen préstecs personals, sempre que es tingui contractada un compte corrent o nòmina.

A més, nombroses hipoteques requereixen tenir productes vinculats com a segurs o plans de pensions, així com domiciliar nòmina i rebuts.

Les associacions de consumidors aconsellen analitzar amb deteniment totes les característiques que ofereix un producte abans de contractar-ho. L’estalviador ha d’apostar per serveis financers que comprèn per complet i comprovar que el producte funciona tal com va pactar en el contracte. En cas de dubte, pot acudir a l’organisme competent: Banc d’Espanya, Direcció general d’Assegurances i Fons de Pensions o Comissió Nacional del Mercat de Valors.