Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Professions per treballar sense sortir de casa

En la llar es poden realitzar des de labors d'atenció telefònica o programació fins a costura o planxat
Per Blanca Álvarez 28 de setembre de 2011
Img adicto trabajo
Imagen: Flynn Wynn

Internet i les noves tecnologies multimèdia han irromput en tots els sectors d’activitat i han contribuït a la proliferació de les ocupacions a distància, des de la llar. El teletreball afavoreix tant a l’empresari com al treballador, ja que les empreses poden maximitzar el seu estalvi. D’altra banda, els qui treballen des de casa disposen de major comoditat i flexibilitat en els horaris, la qual cosa permet la conciliació familiar i laboral i ajuda a compatibilitzar el treball amb altres responsabilitats. No obstant això, en l’actualitat, els teletrabajadores espanyols solament representen al 8% del total dels empleats, malgrat que des de la llar es poden realitzar labors tan dispars com l’atenció telefònica, la programació d’ordinadors o treballs de costura i planxat.

Infinitat de possibilitats

El teletreball és un sistema que s’adapta tant a les grans empreses com a les pimes, a treballadors amb càrregues familiars o a qualsevol empresari que vulgui rendibilitzar el seu temps. És una nova forma d’entendre el mercat de treball, que beneficia a empresaris i treballadors. Encara que cada vegada són més freqüents les empreses que aposten per aquestes solucions, encara és baixa la seva utilització. No obstant això, el teletreball pot ser una solució en moments de crisis, ja que permet un gran estalvi de costos a les empreses.

Els teletrabajadores espanyols solament representen al 8% dels empleats, enfront del 17% als països nòrdics

És una modalitat de prestació de serveis de caràcter no presencial, per la qual un treballador, mitjançant la utilització de mitjans telemàtics (a través del telèfon o amb sistemes informàtics), desenvolupa de manera parcial o total la seva jornada laboral des d’una ubicació diferent a l’empresa (pot ser el seu domicili particular, centres de teletreball, oficines satèl·lits, sucursals, oficines de clients o distribuïdors, etc.).

És una relació laboral específica que ha d’incloure un contracte on s’estipulin les condicions de l’empleat. No es considera teletreball al fet de consultar el correu electrònic de l’empresa des de casa o fora de l’horari laboral.

Gràcies al teletreball les empreses poden reduir costos en electricitat, telèfon o neteja

Les professions que es poden exercir des del propi habitatge es divideixen en dos grans grups, segons siguin per compte d’altri (contractats per una empresa) o per compte propi (autoocupació).

 • 1. Treballs per compte d’altri:

  Són ocupacions que es poden desenvolupar des del domicili per a una empresa.

  • A l’àrea de màrqueting i atenció telefònica destaquen els següents llocs:

   • L’atenció telefònica a particulars o relacionada amb campanyes de publicitat (servei d’atenció telefònica de clients, o per atendre trucades massives, com a conseqüència d’una campanya publicitària). Es pot realitzar des del propi habitatge, ja que l’empresa solament connecta el seu nombre telefònic a l’aparell del seu empleat.
   • Enquestes telefòniques i campanyes puntuals.

   • Especialista en suport tècnic: de manera similar als serveis d’atenció telefònica, hi ha molts treballs de suport tècnic que es poden dur a terme per telèfon i des de casa. Solament es necessita tenir les claus d’accés remot a l’empresa i altres eines tecnològiques.

  • En el grup pertanyent als treballs administratius s’inclouen aquestes ocupacions:

   • La telesecretaría consisteix en l’atenció telefònica, recepció i emissió de fax, de correu electrònic i de correu ordinari, gestió d’agenda, servei de reclamacions i direcció comercial.
   • El servei de comptabilitat atén als clients que desitgen que se’ls porti la comptabilitat al dia.
   • En el servei de gestoria es confeccionen les nòmines i els documents de la Seguretat Social, així com els contractes, baixes laborals, etc. També es realitza i presenta tot tipus de documentació fiscal. Aquest servei es pot realitzar des del propi domicili i també des d’una oficina satèl·lit.
   • Els serveis de manteniment i assistència: atenció telefònica d’urgències demandades pels clients, tant particulars com a empreses (avaries, grues, mecànics, paletes, lampistes, etc.).
 • 2. Treballs per compte propi (autoocupació):

  • A l’àrea d’arts gràfiques i disseny, cal destacar els següents llocs:

   • Maquetació de llibres i revistes: mecanografiar textos i la maquetació electrònica de llibres o publicacions periòdiques són tasques que les impremtes poden derivar quan tenen sobrecàrregues de treball.
   • Disseny de fullets, díptics, cartells i tríptics de campanyes publicitàries.
   • Disseny i realització de publicitat en mitjans electrònics: confecció i disseny de tot tipus de publicitat en suport CD, bàners publicitaris per a pàgines web, etc.
   • Disseny, realització i producció de CD.
   • Disseny d’imatge corporativa i publicitat en mitjans impresos: serveis de disseny d’anuncis en premsa i revistes i confecció de logotips, publicitat, regals, etc.
  • En el sector d’Internet:.

   • Disseny de pàgines web: a través d’encàrrecs, tant de particulars com a d’empreses, es poden dissenyar pàgines web.
   • Documentació: és la cerca d’informació en internet, comparació de productes, recopilació de notícies, anàlisis de sectors productius i estudi de la competència. Es realitza a través d’encàrrecs, tant de particulars com a d’empreses. Aquesta activitat es pot desenvolupar com a teletreball des del propi domicili o des d’un centre de teletreball.
   • Serveis de traduccions a la Xarxa: a través d’Internet, es pot ser receptor de diferents serveis de traducció en qualsevol idioma. És el que es denomina traductor “freelance”, ja que no es treballa com a empleat d’empresa o editorial, sinó per compte propi.
   • Comerç electrònic a la Xarxa: es poden rebre encàrrecs que els clients sol·liciten a una empresa, mitjançant confirmació, gestió de la comanda i pagament de l’usuari (és més adequat realitzar aquest servei des d’un centre de teletreball, per la complexitat que comporta, encara que també pot fer-se des del domicili).
  • A l’àrea de documentació i periodisme:

   • Periodistes i escriptors: són encàrrecs d’articles per a periòdics i treballs d’autor o publicacions per a editorials. Els treballs es poden realitzar íntegrament des del domicili i es remeten a les empreses via Internet.
   • Servei d’elaboració de documents: es defineix com la transcripció de documents (faxos, factures, documents comercials, etc.), segons les necessitats dels clients.
   • Servei d’Arxiu: s’ofereix la possibilitat d’ordenar arxius o qualsevol altre tipus de documentació, segons ho requereixi el client.
   • Consultoria: elaboració d’informes tècnics de professions liberals, com són els advocats, economistes, etc. Totes les dades es poden transmetre per Internet i la comunicació amb l’empresa que fa l’encàrrec es realitza per la Xarxa o per telèfon.
  • En el sector de la informàtica:

   • Un apartat important és la programació, que constitueix l’elaboració de programes i paquets informàtics a mesura, a més de jocs per a ordinador.
  • Altres treballs: són labors que es poden dur a terme des de casa, per després lliurar les comandes a l’empresa que els va encarregar. Entre aquests treballs destaquen la costura, el planxat de roba o l’ensobrat de publicitat per enviar-la per correu, entre uns altres. Una altra possibilitat és el treball dels professors que imparteixen classes particulars (idiomes, música, altres assignatures…) des del seu domicili.

Avantatges i inconvenients del treball a distància

Avantatges:

 • Per als treballadors:
  • Els experts asseguren que els treballadors se senten més satisfets, motivats i amb menors nivells d’estrès.
  • S’eliminen els desplaçaments entre el lloc de treball i la residència del treballador, per la qual cosa es redueixen els embusos i la despesa en transport públic.
  • Disminueixen els conflictes que el treball ocasiona, sovint, en la família, ja que el treballador pot conciliar la seva vida personal amb la professional.
  • Permet que el treballador triï el seu lloc de residència i li concedeix uns horaris més flexibles.
  • Redueix les despeses en la cura dels fills, en disminuir el temps que s’està fora de casa.
  • Amplia l’accessibilitat al mercat de treball.
 • Per a les empreses:

  • L’empresa, per la seva banda, contribueix a evitar les emissions de CO2 i estalvia en electricitat, servei de neteja, vehicles d’empresa, telèfon o dietes.
  • Les empreses poden reduir els seus costos en llogar oficines més petites.
  • S’amortitza la inversió en informàtica i s’augmenta l’ús de l’ordinador.
 • Socials:

  • Es facilita la integració al món laboral de persones amb dificultats de desplaçament (discapacitats, mares amb bebès, fills a cura de persones majors, etc.).
  • S’evita la concentració de la població en grans nuclis urbans i es pot aconseguir poblar zones rurals.

Inconvenients:

 • Per als treballadors:
  • Els llocs de treball poden ser més precaris.
  • En treballar en solitud, no hi ha contacte amb companys de treball i amb els caps. Els experts aconsellen teletrabajar un màxim de tres dies a la setmana, per no alterar massa les rutines i no desvincular-se del tot de l’ambient laboral.
  • No tenir contacte amb els superiors pot perjudicar a l’empleat en obtenir un ascens. Els anglosaxons defineixen aquest fet amb la frase “out of side, out of mind” (fora de la vista, fora de la ment).
  • La família pot interferir en el bon desenvolupament de la jornada laboral (nens corrent, discussions de parella…), sobretot, quan el teletrabajador no disposa d’un espai propi on exercir la seva tasca.
 • Per a les empreses:

  • Hi ha menys control sobre el teletrabajador, es perd la comunicació i és difícil crear un ambient de treball.
  • Disminueix la seguretat en les transmissions de dades a través de l’ordinador.
  • No totes les empreses poden afrontar els costos d’una tecnologia adequada per al teletreball: intranet, Internet, ordinador portàtil, telèfons mòbils, etc.
 • Socials:

  • El teletreball afavoreix una societat moderna, però aïllada, formada per individus i no per col·lectius.
Els orígens del treball a distància

En els anys setanta del segle passat, durant la crisi del petroli, el físic nord-americà Jack Nilles va començar a pensar en noves formes d’optimitzar els recursos no renovables. El seu gran assoliment va ser “portar el treball al treballador, i no el treballador al treball”, per a això va idear els conceptes “telework” i “telecommuting”. No obstant això, en aquests moments, la tecnologia no estava encara tan desenvolupada com perquè el teletreball fos una realitat massiva.

El salt tecnològic s’ha registrat en les dècades següents, quan l’augment de la velocitat de les xarxes de comunicació, la baixada dels preus dels equips informàtics i la difusió d’Internet han posat a la disposició de gran nombre de persones els recursos necessaris per al teletreball. L’outsourcing o externalización de serveis en les empreses fomenta el creixement del teletreball, tant per als treballadors autònoms com per als empleats per compte d’altri en empreses tecnològiques.

Les experiències a Espanya

L’empresa pionera que ha aprofitat els avantatges del teletreball a Espanya ha estat IBM. El gegant informàtic va començar amb el teletreball en 1994, quan els seus responsables van comprendre que, gràcies a l’ordinador portàtil, no era necessari que els empleats es traslladessin a l’oficina. A la fi de 1999 treballava a distància gairebé un 60% de la seva plantilla.

Altres empreses que han apostat pel teletreball són la signatura d’alimentació Kellogg Espanya, l’ONCE (Organització Nacional de Cecs Espanyols) i el banc BBVA a les seves àrees de banca corporativa i de serveis centrals. A més, algunes administracions públiques han seguit l’exemple de les empreses privades. És el cas del Departament de Justícia del Govern Basc, on s’ha dut a terme una experiència pilot que combina treball presencial amb teletreball, per conciliar la vida laboral i la familiar. Per la seva banda, el Govern de Catalunya també valora en l’actualitat aquest projecte.