Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Préstecs per esmorteir desastres naturals

Algunes entitats ofereixen ajudes urgents per a víctimes de desastres climatològics, crèdits tous, sense comissions i amb un tipus d'interès mínim
Per roserblasco 22 de agost de 2008
Img inundacion
Imagen: David Pfeffer

Imagen: David PfefferQuè pot fer-se davant un sinistre de caràcter extraordinari? Com poden les víctimes reparar les perdudes derivades d’un fet de semblant naturalesa? Des de les institucions s’ha donat resposta des de fa temps mitjançant l’habilitació de línies de finançament per a les persones que es trobin en aquest tipus de situacions; ara s’uneix el sector bancari amb la creació de crèdits específics per solucionar aquesta contingència. L’oferta és encara minsa, i contempla ajudes de fins a 10.000 euros, sense comissions i un tipus d’interès mínim.

Si es té la mala fortuna de ser víctima d’un desastre natural -com les inundacions que va sofrir a principis d’estiu el País Basc-, es pot acudir a la sol·licitud d’un crèdit personal, però també a alguns productes dissenyats específicament amb tal fi. BBK, per exemple, té dues línies de crèdit, d’una banda, un préstec d’ajuda i, per un altre, d’emergència. Tots dos tenen una mateixa estructura i finalitat, però mentre un ofereix unes condicions favorables per als afectats, l’altre és una via de finançament que no aplica cap tipus d’interès, per la qual cosa aquest té un límit inferior al d’aquell, de 10.000 euros. Es tracta de productes que no estan permanentment en l’oferta bancària, sinó que es comercialitzen temporalment, arran de la catàstrofe en qüestió.

Finançament per a les inundacions

Entre els productes bancaris destaca el préstec “BBK ajuda”, que consisteix en un finançament especial de caràcter urgent per donar resposta als afectats per les últimes inundacions ocorregudes al País Basc. Està destinat a les necessitats urgents de finançament derivades de successos o sinistres de caràcter extraordinari que impliquin un cobrament futur d’indemnitzacions o subvencions. L’import màxim que es pot sol·licitar és de 20.000 euros a un termini límit de sis mesos, en els quals s’apliquen millors condicions que per a un altre tipus de crèdits: té un tipus d’interès equivalent a l’Euribor més 0% i està exempt de qualsevol tipus de comissions. Entre els requisits per accedir al préstec es troba la justificació requerida, amb rebuts de pagament de cosines d’assegurances, factures, informes de peritatges, o qualsevol altre document que justifiqui la naturalesa i l’import sol·licitat. D’altra banda, implica una sèrie de vinculacions com ser un client de l’entitat basca, amb justificació d’ingressos domiciliats o percebuts, nòmina o pensió, o amb rebut domiciliat d’autònoms i un saldo mitjà passiu de 3.000 euros.

L’altra modalitat del préstec BBK és el “BBK emergències”, un producte de similars característiques a l’anterior. La principal diferència és l’import màxim que es pot sol·licitar, menor (fins a 10.000 euros), amb un termini d’amortització de sis mesos. Però aplica un tipus d’interès zero, a més d’estar exempt de comissions. Els requisits i condicions d’aquesta via de finançament són exactament els mateixos que en la primera de les modalitats.

Línies ICO

Una altra solució a la qual poden acudir els ciutadans per accedir a una font de finançament és la Línia ICO, que disposa una gran part d’entitats financeres i permet obtenir mesures de finançament especials destinades a pal·liar desastres i catàstrofes naturals de qualsevol naturalesa, des d’incendis a inundacions.

Les últimes propostes en aquesta adreça han estat les següents:

  • Línia ICO-Incendis de Canàries, dirigida a persones físiques o jurídiques que hagin sofert danys i que siguin titulars de reconeixement de danys expedits per la Delegació de Govern de la Comunitat Autònoma de Canàries o el Consorci de Compensació d’Assegurances.
  • Línia ICO-Inundacions i desbordament del ric Ebre, destinada per a la reparació dels danys ocasionats per les inundacions produïdes pels desbordaments en la conca del ric Ebre i que afecten als termes municipals i nuclis de població afectats de les comunitats autònomes de Navarra, La Rioja, Catalunya i Aragó.
  • La Línia ICO-Inundacions de la Comunitat Valenciana, que té com a objectiu finançar la reparació dels danys ocasionats per les tempestes de pluja, vent i inundacions que van afectar a la Comunitat Valenciana a l’octubre del passat any.
AGRICULTURA I RAMADERIA

Professionalment, entre els sectors més vulnerables a l’efecte dels sinistres de caràcter extraordinari es troben l’agricultura i la ramaderia. És per això pel que hi ha un tipus de préstecs, molt específics i delimitats, que tenen com a objecte el finançament dels desastres en la producció que es poden derivar de les inclemències climatològiques (tempestes, riuades, pedra, catàstrofes naturals, etc.), plagues i malalties animals.

No estan l’excessivament implantats en el panorama creditici nacional, però algunes entitats financeres, especialment les que tenen major pes específic a l’àrea rural, confeccionen aquests productes. En la majoria dels casos es tracta de crèdits tous, que permeten al client beneficiar-se de les seves peculiars condicions. No són productes inclosos en l’oferta global dels bancs i caixes d’estalvi, sinó que es comercialitzen, també en aquest cas, una vegada ocorregut el sinistre.