Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Préstecs socials

Els crèdits destinats als sectors més desfavorits de la societat ofereixen un import mitjà de 3.000 euros, sense interès en molts casos, ni comissions de contractació
Per nuria 22 de gener de 2008
Img prestamos sociales portadilla
Imagen: Nick Bobby

Els crèdits socials són una de les últimes solucions que ofereixen bancs i caixes d’estalvis per pal·liar els problemes de liquiditat que tenen determinats segments socials de la població espanyola. Van dirigits des de persones depenents majors de 65 anys, per exemple, fins a a persones que han demanat una excedència per prestar més atenció a la vida familiar.

Característiques

Aquests crèdits tan particulars es caracteritzen perquè l’import màxim concedit no és excessivament elevat -se situa entorn dels 3.000 euros-, encara que per contra compten amb condicions financeres immillorables, sense cap tipus d’interès, en la majoria dels casos, ni comissions de contractació. El termini d’amortització gira entorn dels 3 i 5 anys, d’acord amb el de la resta de préstecs personals que ofereixen les entitats financeres.

Però el que veritablement fa d’aquests crèdits un producte financer diferent és el destinatari: majors de 65 anys, pares de família que necessiten conciliar la seva vida familiar, reclusos, o persones que necessiten finançar els seus pagaments a Hisenda, entre uns altres. Excepte aquest últim cas, pel qual existeix una àmplia oferta, la comercialització dels crèdits socials no està encara fortament implantada en bancs i caixes d’estalvis espanyols, i BBVA, Caja Madrid, Caixa Navarresa i la Caixa d’Estalvis del Mediterrani són, de moment, les úniques entitats que inclouen aquests productes en la cartera de serveis que ofereixen als seus clients. Alguns d’aquests productes, a més, estan integrats dins de projectes més ambiciosos d’aquestes entitats financeres, com els plans familiars.

Una oferta variada

Préstec Dependència: Segons les últimes dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística, a Espanya existeixen gairebé 13 milions de persones (10,6 milions de persones majors de 65 anys i 2,3 milions de persones d’entre 16 i 64 anys amb algun tipus de discapacitat), que necessiten afrontar despeses elevades derivades de la seva dependència, a causa de la seva edat o discapacitat. Una de les vies de finançament més cridaneres del sistema financer espanyol és la que té com a destinació a aquest sector, com és el cas del “Préstec Dependència”, comercialitzat pel BBVA, la principal aportació del qual als usuaris és la concessió d’un crèdit a un tipus d’interès zero, i exempt de comissions. El límit màxim és de 3.000 euros, i té un termini d’amortització de tres anys. El préstec està destinat a les persones depenents i als majors de 65 anys, i s’inclou dins del “Pla Famílies” que desenvolupa aquest grup financer des de fa diversos anys.

Excedència: Altres crèdits eminentment socials són també els relacionats amb la vida familiar dels sol·licitants. Una de les idees més originals de la banca espanyola és la desenvolupada per Caixa Navarra a través del denominat “Ca Crèdit Excedència”, un préstec dirigit a les persones que decideixen acollir-se a la situació d’excedència per cuidar i atendre als seus fills. El crèdit, que permet disposar mes a mes de l’import de la seva nòmina pagant únicament interessos durant aquest temps, està dirigit a persones que tenen fills menors de tres mesos. L’import màxim que es pot cobrar és de 2.000 euros per mes, amb un període de manca màxim d’un any i un termini d’amortització de 5 anys. El client pot donar per finalitzat el període de carència i de disposició al moment que vulgui. El tipus d’interès que s’aplica és del 5,95%, i està exempt de comissions.

No és l’únic producte d’aquestes característiques que comercialitza Caixa Navarra, ja que dins de la seva cartera disposa així mateix del “Crèdit Guarderia”, destinat a ajudar a finançar les despeses de guarderia dels fills de famílies monoparentals. La disponibilitat del crèdit és mensual i permet dos anys de manca durant els quals només es pagaran interessos. L’import màxim que es pot sol·licitar és de 3.200 euros, amb una disponibilitat mensual durant dotze mesos amb un termini màxim de 5 anys, dos de manca i tres d’amortització. El tipus d’interès que s’aplica és variable, de l’Euribor més 0,50 punts.

Gràcies als préstecs socials es pot comptar amb un avançament econòmic per pal·liar determinades situacions, en millors condicions que en contractar crèdits personals

Per pagar els impostos: Si bé la gran majoria de clients de les entitats financeres poden sol·licitar una bestreta al seu banc per al pagament dels seus impostos, algunes caixes d’estalvi han optat per potenciar i comercialitzar aquesta opció sota diferents fórmules que aconsegueixin alleujar als seus clients del desemborsament que hagin de realitzar en la seva cita amb Hisenda. Caixa de Burgos, Caixa Rioja i La Caixa de Canàries són algunes d’aquestes entitats. Dins de la seva oferta bancària global, Caixa de Burgos contempla un préstec per finançar el pagament de l’Impost de la Renda de Persones Físiques amb un import de fins al total de la quantitat que s’hagi de pagar, amb un termini de fins a 12 mesos, i que es pot amortitzar mitjançant quotes periòdiques constants.

D’igual forma, la Caixa de Canàries ofereix als seus clients una doble modalitat crediticia en aquest apartat a través del “Préstec Anticipo Devolució IRPF/Pago IRPF”. Consisteix a anticipar fins al 90% de l’import a retornar a la declaració de l’IRPF sense interessos, i si la declaració és a pagar i es tramita a través de l’entitat, es finança el pagament amb unes condicions financeres molt avantatjoses, com no aplicar cap tipus d’interès, i l’exempció de comissions d’estudi i cancel·lació anticipada, encara que a canvi es contempla un 3% en les d’obertura. El “Préstec Pago IRPF”, per la seva banda, té l’objectiu d’ajudar al contribuent finançant l’import que ha de pagar per la seva declaració de la renda a un tipus d’interès determinat i a un termini màxim de 12 mesos perquè l’usuari pugui fer front a les seves obligacions fiscals més còmodament. L’import màxim és el total a pagar de l’IRPF durant una període màxim de 12 mesos, en el qual s’aplica un tipus d’interès del 7,95%, sense comissions d’estudi, però sí d’obertura (1%) i de cancel·lació anticipada (1% sobre el saldo cancel·lat).

Caixa Rioja, per la seva banda, també disposa de l’anomenat “Préstecs Fiscal” que facilita el pagament als seus clients de les seves obligacions fiscals, o anticipa la devolució de l’IRPF, en unes condicions similars a les ofertes per les restants entitats financeres que ofereixen aquest producte. Caja Madrid inclou una altra modalitat crediticia, el “Préstec Pla de Pensions”, pel qual es pot sol·licitar un préstec per finançar les aportacions que es facin al pla de pensions d’aquesta entitat financera, i aprofitar-se dels seus avantatges fiscals.

Reinserció social: Per afavorir la reinserció social de la població reclusa, la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM) i la Fundació per la Justícia han signat un conveni pel qual l’entitat financera concedirà microcrèdits a aquelles persones que estan recloses a les presons de la Comunitat Valenciana, concretament les situades a Picassent (València), Alacant i Villena (Alacant), amb la finalitat de que puguin engegar les seves pròpies empreses i reinserir-se d’aquesta manera en la societat. La quantia d’aquestes ajudes socials aconsegueix els 30.000 euros, i compta amb unes condicions favorables al subscriptor de la mateixa, entre les quals destaquen la gratuïtat dels tràmits en la seva concessió i la inexistència de qualsevol tipus de comissions.

Crèdits ecològics

El respecte al medi ambient i la defensa ecològica també ha provocat la creació de productes específics per part dels bancs. Així, l’entitat financera balear Sa Nostra s’ha decantat per aquests crèdits per finançar aquelles inversions que tinguin com a principal objectiu l’estalvi en energia i recursos naturals. A través d’aquesta peculiar via de finançament, els usuaris poden adquirir comptadors individuals d’aigua per instal·lar-los en la seva comunitat de propietaris, electrodomèstics de baix consum (rentadores i rentavaixelles), instal·lació de “kits” d’estalvi com a aixetes amb perlizadores i reguladors de cabal, dutxes eficients, o sistemes d’estalvi per a cisternes en el servei.

També es contemplen crèdits per a l’adquisició de productes relacionats amb l’energia elèctrica (aparells i instruments eficients de consum, temporitzadors o aïllants tèrmics) o els combustibles fòssils (revisió de cremadors, o la instal·lació de xemeneies i filtres). Les condicions financeres d’aquest préstec estan limitades a la justificació de la inversió pel que es contempla un límit de fins a 15.000 euros amb un tipus d’interès equivalent a l’Euribor a un any (mitjana mensual) més 0,65 punts. El TAE és de 4,61% a un termini màxim de 6 anys en els quals no es contemplen cap classe de comissions.