Infografia

Què tenir en compte en comprar un frigorífic

Frigorificos

Els frigorífics han de portar obligatòriament una etiqueta energètica amb les dades subministrades pel fabricant que serà pegada pel distribuïdor en un lloc visible