Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Quant renda de debò el meu dipòsit?

Les imposicions a termini fix avui no són una opció recomanable per rendibilitzar els estalvis, a causa del seu escàs rendiment i les retencions que se'ls apliquen
Per José Ignacio Recio 16 de maig de 2014
Img comisiones

Els dipòsits no brinden avui rendibilitats extraordinàries, i és difícil que sobrepassin la barrera del 2%; una recompensa en excessiu petita per als estalviadors que presten els seus diners durant un període de 6, 12 o 24 mesos. A més, el tipus d’interès que donen els bancs no serà mai en brut, sinó que es descomptaran les retencions, hi haurà penalitzacions si es recuperen de manera parcial o total les aportacions i, a més, cal comunicar els beneficis a la propera Declaració de la Renda. Així, i com s’explica en les següents línies, la rendibilitat oferta no és real, per la qual cosa nombrosos estalviadors es decanten per buscar majors riscos per intentar incrementar la remuneració en les seves imposicions, fins i tot en altres productes de renda fixa: fons d’inversió, monetaris…

Rendibilitat real que es cobra

Des del mateix moment en què se subscriu una imposició a termini no es rebrà tota la rendibilitat anunciada, sinó que s’aniran pel camí diverses partides per diversos conceptes, que minvaran la remuneració total que rebin al final.

Des del moment en què se subscriu una imposició a termini, es percep la retenció a compte, que és del 21%

Per començar, ja des que es contracta aquest producte, es percep la retenció a compte, que és del 21%, com en uns altres d’inversió i d’estalvi. Aquesta quantitat la reté el banc o caixa d’estalvis en formalitzar la seva contractació. Però no queden aquí les retencions, ja que els beneficis tributaris caldrà declarar-los a la Declaració de la Renda del següent any: fins a 6.000 euros d’interès caldrà pagar amb el 21% dels interessos generats; fins a 24.000 amb el 25%, i a partir de 24.000 euros amb el 27%. No obstant això, si els estalviadors estan situats a Àlaba, Biscaia i Navarra, es limitaran alguna cosa en pagar el 20%, 24% i 26%, respectivament. I a Guipúscoa serà del 21% fins a 10.000 euros d’interessos generats, i per a quantitats superiors tindran un gravamen únic del 22%.

A més, en el cas dels dipòsits en espècie, el seu perceptor haurà de computar en l’IRPF, en concepte d’ingressos íntegres de l’exercici, el resultat de sumar al valor de mercat del bé, dret o servei rebut l’import de l’ingrés a compte corresponent, excepte en els supòsits en què li hagués estat repercutit per l’entitat.

Penalitzacions pel seu rescat

Cal tenir molt clar, d’altra banda, que hi ha dipòsits que no permeten la cancel·lació anticipada, com és el cas dels dipòsits regalo o alguns remunerats en efectiu. Però en altres casos, és possible sense penalització en algunes imposicions. Per contra, altres productes reportaran una comissió, per la qual cosa al final la rendibilitat és menor.

En algunes entitats en signar un contracte de dipòsit a termini fix cobren comissions de manteniment i administració

També, encara que no és habitual en la seva oferta, poden trobar-se altres comissions que graven la rendibilitat d’aquests productes. En algunes entitats en signar un contracte de dipòsit a termini fix cobren comissions de manteniment i administració, que caldrà descomptar de la rendibilitat oferta. En aquest sentit, la postura del Banc d’Espanya és clara en considerar que existeix una prestació que legitima a les entitats per cobrar comissions pel seu manteniment i administració i que han de considerar-se acceptades pel client mentre subsisteixi el contracte. Per fortuna per a aquests, són rars els casos on es fan efectives, però que en qualsevol forma és necessari que analitzin la seva possible incorporació al producte seleccionat.

Mantenir la rendibilitat

Perquè la rendibilitat dels dipòsits sigui com l’anunciada, cal fixar-se en les seves clàusules abans de subscriure’ls, perquè no hi hagi sorpreses i contingui cap que pugui esmorteir la seva remuneració final i al final es cobri menys de l’esperat. Per evitar aquesta situació, n’hi ha prou amb preocupar-se una mica pel producte i analitzar les seves condicions, per si hi hagués alguna clàusula que apuntés a la reducció de la seva rendibilitat. En qualsevol cas, per mantenir-la hauran d’analitzar-se les següents condicions:

  • Que es pugui disposar de part o la totalitat de les aportacions a qualsevol moment i sense perdre gens de la rendibilitat acumulada.
  • Que no incorpori cap tipus de despeses ni comissions.
  • Que la rendibilitat oferta estigui ben especificada i no hi hagi dubtes amb els terminis en què s’emet, que pot ser mensual, trimestral, anual o al venciment.
  • Que si genera una rendibilitat creixent, reflecteixi amb tota precisió els terminis per aconseguir-la, i en quins trams s’obté.