Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Quant saps de finances? Aprèn a prendre bones decisions econòmiques

L'educació financera és una eina essencial per a poder prendre decisions encertades d'estalvi i inversió
Per Blanca Álvarez Barco 18 de octubre de 2021
educación financiera y ahorro
Imagen: Mizianitka

L’educació financera constitueix un instrument essencial “per a apoderar a la part feble de la relació client-banc” i garanteix la protecció dels usuaris que poden prendre així “raonada i lliurement” decisions sobre estalvi o inversió, segons ho indiquen organismes internacionals com l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics) o l’FMI (Fons Monetari Internacional). No obstant això, nombrosos informes i estudis mostren que gran part dels ciutadans —inclosos els espanyols— no estan familiaritzats amb nocions financeres elementals. En aquest article et vam mostrar algunes conseqüències de l’escàs coneixement en aquest àrea i la importància d’adquirir formació financera des de les primeres etapes escolars.

Espanya, amb escassa educació financera

Són nombrosos els informes que assenyalen que Espanya té escassa educació financera. És cert que desconeixem conceptes bàsics d’economia que ens farien la vida més fàcil? Sí, en línies generals. Segons l’expert Javier Santacruz, vicepresident de l’Associació d’Educadors i Planificadors Financers (AEPF), al nostre país existeix un doble problema: mancada alfabetització i educació financeres.

 • Alfabetització financera: és el coneixement dels conceptes bàsics com a inflació, el tipus d’interès o la capitalització composta, etc.
 • Educació financera: és la planificació de les decisions.

Aquesta falta d’educació econòmica i financera, assenyala l’expert, “implica indefinició dels objectius vitals, del pressupost i balanç familiar, un sobreendeudamiento que s’arrossega en el temps, mala definició del perfil de risc inversor…”.

Els beneficis de tenir formació en finances

Quins beneficis reporta tenir més educació financera? Com sosté Santacruz, tenir aquests coneixements permet millorar les decisions econòmiques personals i aprendre a utilitzar els productes i serveis financers, comprenent com funcionen realment, reduint el risc i aportant un valor addicional per a millorar la qualitat de vida. Això s’aconsegueix “a partir de dades concretes i emprant una sèrie d’eines bàsiques d’administració de recursos i planificació”.

De fet, com posa de manifest l’experiència i recull l’informe de Price Waterhouse Cooper (PWC) i la Fundació Contea ‘Por què educar en economia familiar i empresarial?‘, els països amb millor educació financera sofreixen menys les crisis econòmiques. En aquests llocs tenen “major cultura d’estalvi així com una millor planificació de les seves finances, la qual cosa limita els riscos de sobreendeudamiento i de consum de productes financers inadequats”.

En el nostre dia a dia, aquest coneixement és essencial per a les següents qüestions:

 • Maximitzar l’estalvi: treure tot el partit que es pugui als ingressos i les despeses.
 • Saber endeutar-se i com fer-ho, per a saber com es protegeix de manera adequada tant a la persona com a la família.
 • Saber començar i continuar acumulant estalvi per a la jubilació.
 • Saber com invertir en funció del perfil de risc, no d’un perfilat enllaunat que és el que en general s’ofereix en les entitats financeres.

El que has de saber sí o sí sobre finances

Educación financieraImatge: stevepb

Prop d’un 6o % d’espanyols admetia en 2018 no saber realitzar un pressupost. El mateix percentatge comentava que uns altres li feien la Declaració de la Renda i gairebé el 8o % desconeixia com calcular la pensió pública. Eren dades d’un informe de VidaCaixa sobre quant sabem d’economia els espanyols, i no semblen haver variat massa, “com ha posat de manifest l’enquesta de coneixements financers que va fer recentment el Banc d’Espanya”, apunta Santacruz.

L’expert assenyala que, sense discussió, hi ha algunes qüestions bàsiques que tot ciutadà hauria de saber per a poder manejar-se adequadament:

✅ Tenir sota control els ingressos i despeses

És particularment important la part de la despesa, dissenyant estratègies per a optimitzar el consum i maximitzar l’estalvi, i resistir a les temptacions de despesa i préstecs.

✅ Planificar

És vital tenir planificat com fer front a imprevistos o eventuals reduccions d’ingressos, saber com fer front als esdeveniments de la vida que impliquin decisions financeres com les següents:

 • Projectes personals.
 • Adquisició de béns com l’habitatge, el cotxe, etc.
 • La formació dels fills.
 • La protecció de la família davant situacions com a divorci, pèrdua del treball, malaltia o invalidesa.
 • La qualitat de vida en la jubilació.

✅ Saber individualitzar les tipologies de productes

Han de conèixer quins són els adequats per a satisfer les necessitats d’endeutament, protecció, jubilació i inversió.

✅ Reconèixer la informació rebuda i la seva qualitat

És molt important saber comparar les informacions que ofereixen els intermediaris, i saber reconèixer la qualitat del servei que es rep.

Des de quina edat començar a aprendre finances?

Tots hem d’aprendre finances, des dels nens amb els primers conceptes i experiències fins a les persones majors que aprendran a gestionar millor el seu dia a dia i les seves necessitats. És un exercici necessari a qualsevol edat i de manera continuada en el temps.

Són nombrosos els exemples que una primerenca educació financera “comporta una sèrie de beneficis fonamentals com la comprensió del valor i ús dels diners i de l’estalvi, i l’enteniment de la importància de la planificació de decisions econòmiques rellevants”, segons s’afirma en l’informe de PWC i la Fundació Contea. Aquests factors són “essencials” per a la gestió de les finances “no sols personals sinó també empresarials i, per tant, socials”.

Així succeeix, per exemple, en Països Baixos o Regne Unit, on s’estudia progressivament des de les primeres etapes escolars. A Espanya el Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), amb el projecte Finances per a tots, a més de múltiples iniciatives privades, plantegen cada vegada més proposades per a formar als ciutadans en finances, i l’economia forma part ja del currículum d’ESO i Batxillerat.