Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Quines comissions bancàries són obligatòries

Les entitats financeres tenen llibertat per fixar les seves tarifes i comissions bancàries, a condició que responguin a serveis que han prestat al client
Per Pablo Pico Rada 2 de gener de 2013
Img centimos
Imagen: tup wanders

Les entitats financeres, en resposta al minvament en els seus ingressos per la restricció crediticia, han incrementat de forma vertiginosa les tarifes i comissions pels serveis que ofereixen als seus clients. Solament durant 2012, les comissions van augmentar un 40%, segons dades del Banc d’Espanya, la qual cosa ha situat al país al capdavant de la UE entre els estats que més graven als ciutadans amb aquest tipus de cobraments. Mentre, en el primer semestre de 2012, els grans bancs espanyols van ingressar 14.000 milions d’euros per comissions. Evitar aquestes despeses és molt complicat per als clients, i l’Ordre EHA/2899/2011, de transparència i protecció del client de serveis bancaris, que permet a les entitats fixar de manera lliure les seves comissions i tarifes, no ha suposat una millora en les garanties dels consumidors. En el següent text s’enumeren les principals comissions que apliquen els bancs i s’indica si són o no obligatòries per al consumidor.

Comissions bancàries

Tal com defineix el Banc d’Espanya és el seu web, les comissions bancàries són les quantitats que les entitats de crèdit cobren als clients en compensació pels seus serveis, com l’enviament de transferències, canvi de divises, administració de comptes, l’estudi d’un préstec o les comissions per les targetes de crèdit. Les entitats poden també repercutir al client les despeses justificades que hagin de pagar a tercers per poder prestar-li aquests serveis.

Un usuari mitjà pot pagar fins a 567,8 euros a la seva entitat en concepte de comissions

En els últims exercicis, el seu cost s’ha disparat. Tan sol en el passat any, les comissions de manteniment de compte corrent van augmentar un 78% respecte a 2011 i van passar de 42 a 75 euros anuals; les de transferències es van incrementar un 400%, de 5 a 20 euros. Un usuari mitjà pot pagar fins a 567,8 euros a la seva entitat en concepte de comissions, segons reflecteix un nou estudi de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (Adicae). A més, les comissions anuals pel moviment normal d’un compte a Espanya s’eleven a 178 euros, enfront dels 111 euros de la mitjana europea.

I tot això, malgrat la recent entrada en vigor, el passat 29 d’abril, de l’Ordre EHA/2899/2011, de transparència i protecció del client de serveis bancaris. Amb la nova ordre ministerial, ha desaparegut l’obligació que tenien les entitats d’elaborar un fullet de tarifes màximes de comissions, condicions i despeses repercutibles a clients, ja que la informació és individual a cada usuari i prèvia a la realització de l’operació. A més, si decideixen informar de forma voluntària en els seus fullets, les citades comissions poden tenir o no el caràcter de màximes.

Segons el Banc d’Espanya, les comissions han de ser adequades a les operacions existents en el compte i han de correspondre a un servei efectivament prestat. No obstant això, comissions com la reclamació per descoberts es realitzen de manera automàtica. A més, les entitats poden modificar de forma unilateral les comissions de manteniment i administració, sempre que es comuniqui al client i s’exposi en el tauler d’anuncis de les entitats. Com a novetat, a partir de gener de 2014, cada client rebrà una comunicació anual informant de les comissions, despeses i interessos aplicats a les seves posicions durant l’exercici anterior.

Principals comissions, són totes obligatòries?

El Banc d’Espanya no pot denegar el cobrament de comissions bancàries, ni limitar els seus imports

Les entitats de crèdit tenen llibertat per establir les seves comissions bancàries i despeses repercutibles, sempre que responguin a serveis efectivament prestats o despeses habidos. Més enllà d’aquesta condició, no hi ha cap límit al seu import, tret que de forma particular i expressa s’hagi introduït per una disposició legal. Per tant, no cal parlar de comissions obligatòries o no. El Banc d’Espanya no pot denegar el seu cobrament, ni limitar els seus imports.

La normativa que regula la transparència informativa en operacions bancàries (Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre), així com en serveis de pagament (Ordre EHA/1608/2010, de 14 de juny), exigeix una informació personalitzada al client abans de prestar el servei sobre el que ha de pagar.

Les tarifes de les comissions bancàries són lliures, excepte: la de cancel·lació o amortització anticipada total d’un préstec hipotecari, limitada al 1%; i la de cancel·lació o reemborsament anticipat d’un crèdit al consum, que ha d’estar per sota del 1% si per a la finalització del contracte resta més d’un any, i del 0,5% si és menor a l’any.

Les principals comissions bancàries són les següents:

 • Comissió per manteniment i administració. Han pujat un 78% respecte a 2011, però són gairebé inexistents entre la banca on line. Cal negociar per eliminar les de serveis.

 • Comissió per transferència. Han sofert un augment de fins al 400% en solament un any; s’ha passat de cinc euros com a màxim en 2011, als actuals 20 euros. És aplicable en cada transferència a un compte aliè a l’entitat. El seu cost varia si és nacional, europea o internacional.

 • Comissió per targeta. Les targetes de dèbit han elevat un 20% les seves comissions de quota anual, de 25 euros màxims el passat any als 30 euros d’aquest any. La comissió zero de manteniment de targeta sol ser en la de dèbit, sense incloure les de crèdit.

 • Comissió per ingrés de xecs. Aplicable en ingressar un xec al propi banc, el seu cost ha augmentat un 12% en l’últim any. Inexistents en la banca per Internet.

 • Comissió per descobert i posicions deutores. S’aplica quan el saldo en compte és negatiu, nombres vermells. Des de 2008, aquesta comissió ha pujat gairebé un 40%. El càrrec per reclamació de posicions deutores s’introdueix per la comunicació d’un retard en el pagament d’una quota o quan es produeix un descobert en un compte corrent.

 • Comissió per retirada d’efectiu. Una ocupació continuada pot suposar un cost notable. Ha de controlar-se l’ús de caixers de diferent entitat o xarxa i optar per targeta de dèbit.

 • Comissió per estudi i obertura de crèdit. És possible evitar-les si se sol·liciten dins de condicions especials, préstecs per a joves, autònoms o petites empreses. La comissió d’estudi d’hipoteca va pujar un 42% aquest any i la d’obertura és de 622 euros.

 • Noves comissions. Altres comissions que els bancs no solien carregar han començat a cobrar-les, com les comissions per anotació en compte, les de costos per crèdits o les d’estudi d’un crèditpersonal , un 23% més elevades respecte a gener de 2012.

Set consells per no ofegar-se en comissions
 1. Negociar amb l’entitat. Disposar d’un alt saldo en compte a canvi de contractes de vinculació amb l’entitat permetrà negociar el cost o eliminació de les comissions.
 2. Cal saber que les entitats poden decidir els serveis que ofereixen als seus clients, fixar les seves tarifes i comissions bancàries, però no poden carregar comissions o despeses per serveis no acceptats o sol·licitats pel client, ni cobrar dos o més vegades pel mateix concepte.
 3. Convé anar amb compte amb les comissions que no queden eximides en comptes amb zero comissions, com per ingressos de xecs, transferències, descoberts o targetes de crèdit. Per evitar les comissions de les transferències, es pot realitzar una ordena de traspàs d’efectiu mitjançant la banca electrònica.
 4. Llegir, analitzar en profunditat i assessorar-se sobre la lletra petita dels contractes.
 5. Estudiar la competència, la banca on line, si és necessari canviar d’entitat.
 6. Recordar que les novacions, modificacions en les condicions d’un préstec, estan limitades al 0,1% del capital restant per amortitzar en préstecs a interès variable.
 7. Les entitats han de brindar gratis tota la informació relativa a les comissions, a les seves pàgines web i en la del Banc d’Espanya, per així facilitar la competència entre entitats. La realitat ha mostrat opacitat i “formes enganyoses” denunciades ja per la UE. Davant això, queda la reclamació i denúncia de situacions d’abusos: primer al Servei d’Atenció al Client de l’entitat financera; després al Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya; i, finalment, optar per la via judicial.