Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Economia domèstica

Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Quines rendes no es declaren?

Hi ha rendes com les indemnitzacions per acomiadament i dividends, que cal declarar, encara que hi ha unes altres que estan exemptes, com les beques

A la Declaració de la Renda els ciutadans han d’adonar de les rendes obtingudes per rendiments del treball, del capital i activitats econòmiques. Però no tots els ingressos estan subjectes a tributació. Molts d’ells, com les prestacions per a la cura de la família i les beques, o els plans d’estalvi a llarg termini no paguen aquest impost. A més, com es detalla en aquest article, cal saber que les indemnitzacions per acomiadament i dividends no estan exemptes o tenen un límit.

Quines rendes no es declaren? Ajudes a les famílies

Img dinero listadogrande
Moltes de les rendes que es perceben en l’àmbit familiar per fills menors, cuidat de majors o per discapacitat estan exemptes de l’IRPF. Així, les ajudes públiques per fill a càrrec, naixement i adopció, orfandat i maternitat estan exemptes. També ho estan les prestacions percebudes, en aquests supòsits, de mutualitats de previsió social que actuïn com a alternativa a la Seguretat Social. També es troben exemptes les prestacions públiques per maternitat percebudes de les comunitats autònomes o entitats locals.

Les ajudes públiques per acolliment i per finançar estada en residències o centres de dia de majors de 65 anys o persones amb minusvalidesa gaudeixen també d’exempció, sempre que la resta de les seves rendes no excedeixin del doble de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).

Img familia

Prestacions percebudes per persones amb discapacitat

Els rendiments del treball derivats de les prestacions en forma de renda percebudes per les persones amb discapacitat, corresponents als seus sistemes específics de previsió social, juntament amb els rendiments del treball derivats de les aportacions a patrimonis protegits d’aquestes persones amb discapacitat, estaven exempts fins a un import màxim conjunt de tres vegades l’IPREM (l’índex emprat com a referència per a la concessió d’ajudes, beques, subvencions…). Les persones amb discapacitat es veuen beneficiades, doncs es fixen límits exempts separats per a cadascun d’aquests rendiments -no d’en conjunt- de fins a tres vegades l’IPREM. És a dir, el límit que està exempt de tributar no ha de superar en tres vegades els 6.390,13 euros anuals (12 pagues) ni els 7.455,14 euros anuals (per qui tingui 14 pagues).

Cal declarar les rendes d’inserció?

Estan exemptes de l’IRPF les rendes mínimes d’inserció establertes per les comunitats autònomes i les altres ajudes per atendre a col·lectius en risc d’exclusió social, situacions d’emergència social, habitacional, d’alimentació, escolarització i altres necessitats bàsiques de menors o discapacitats que manquin de mitjans econòmics suficients.

També es declaren exemptes les ajudes concedides a les víctimes de delictes violents, prevists en la Llei 35/1995 i HO 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, i altres ajudes públiques satisfetes a víctimes de violència de gènere per tal condició.

Rendiments per treball a l’estranger

Els rendiments per treball a l’estranger no tributen, sempre que les rendes procedeixin d’una empresa situada fora d’Espanya i que aquesta companyia compti amb un impost similar. El límit per a aquesta exempció se situa en els 60.100 euros anuals.

Planes d’estalvi a llarg termini

Es declaren exempts els rendiments positius del cabdal mobiliari procedents dels plans d’estalvi a llarg termini, un instrument dirigit a petits inversors, contractes celebrats entre el contribuent i una entitat asseguradora o de crèdit. Els rendiments estaran exempts, sempre que el contribuent no efectuï disposició alguna del capital resultant del pla abans de finalitzar el termini de cinc anys des de la seva obertura.

Cal declarar la pensió d’aliments?

La pensió d’aliments que els pares o mares paguen als seus fills està exempta, sempre que existeixi una sentència que així ho avali. En cas contrari, serà necessari declarar-la com a ingrés.

Cal declarar les indemnitzacions?

Estan considerades exemptes de l’IRPF les indemnitzacions rebudes com a conseqüència de responsabilitat civil per danys personals, en la quantia legal o judicialment reconeguda. S’inclouen les que paga una entitat asseguradora com a conseqüència de la responsabilitat civil del seu assegurat, en el cas d’un accident de trànsit, i les fixades per un jutge o un tribunal.

Les indemnitzacions per danys personals derivades de contractes d’assegurança d’accidents i les abonades per les administracions per danys personals com a conseqüència del funcionament dels serveis públics són rendes que no tributen.

Cal declarar les pensions d’incapacitat?

Les prestacions que la Seguretat Social reconeix al contribuent per incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, ja siguin en la seva modalitat contributiva o en la no contributiva, estan exemptes de l’IRPF.

També ho estan les pensions de l’estranger si el grau d’incapacitat reconegut es pot equiparar amb la incapacitat absoluta o gran invalidesa, sempre que l’entitat que abona la retribució tingui el caràcter substitutori de la Seguretat Social al país de procedència de la pensió.

No s’inclouen tampoc a la Declaració les pensions per inutilitat o incapacitat permanent del règim de les classes passives, sempre que la lesió o malaltia que hagi causat aquelles inhabiliti per complet al perceptor per a tota professió o ofici.

Cal declarar les beques, ajudes i premis?

Els qui durant hagin gaudit d’una beca, tant per a estudis reglats com per a recerca, no han de declarar els diners percebuts. Aquest any, a més, s’incorporen com a exemptes les beques concedides per les fundacions bancàries per cursar estudis reglats i per a recerca.

L’exempció cobreix també a les prestacions econòmiques per a la formació i tecnificació esportiva concedida als esportistes d’alt nivell i aconsegueix als premis literaris, artístics o científics rellevants declarats expressament exempts per l’Administració.

Ajudes per a afectats per VIH

Les ajudes cobrades pels afectats per VIH estan exemptes de tributació. També ho estan les percebudes per les persones amb hemofília que hagin desenvolupat hepatitis C com a conseqüència d’haver rebut tractament amb concentrats de factors de coagulació en l’àmbit del sistema sanitari públic.

Cal declarar la capitalització de l’atur?

Si es percep la prestació per desocupació en forma d’un únic pagament per emprendre un negoci o fer-se autònoms, no cal tributar per aquests diners a la Declaració.

Indemnitzacions per acomiadament, exemptes o no?

En el cas de les indemnitzacions per acomiadament es fixa com a límit exempt la quantitat de 180.000 euros. Aquesta modificació és aplicable per a acomiadaments que s’hagin produït des de l’1 d’agost de 2014. No obstant això, en el cas d’acomiadaments derivats d’expedients de regulació d’ocupació o d’acomiadaments col·lectius, no s’aplicarà quan l’expedient s’hagi aprovat o quan l’acomiadament col·lectiu s’hagi iniciat amb anterioritat a aquesta data.

Subvencions per a accés a la televisió

També estan exemptes les ajudes disposades en el Reial decret 920/2014, de 31 d’octubre, que regula les subvencions destinades a compensar els costos derivats de la recepció o accés als serveis de comunicació audiovisual televisiva en les edificacions afectades per l’alliberament del dividend digital.

Rendes que deixen d'estar exemptes

Hi ha algunes rendes abans exemptes però que han canviat després de la reforma de la Llei de l’IRPF:

  • Dividends: se suprimeix l’exempció als dividends i participacions en beneficis obtinguts per la participació en els fons propis de qualsevol tipus d’entitat, que estaven exempts amb el límit d’1.500 euros anuals.
  • Acomiadament o cessament del treballador: en el cas de les indemnitzacions per acomiadament es fixa com a límit exempt la quantitat de 180.000 euros. Aquesta modificació és aplicable per a acomiadaments que es produeixin des de l’1 d’agost de 2014. No obstant això, en el cas d’acomiadaments derivats d’expedients de regulació d’ocupació o d’acomiadaments col·lectius, no s’aplicarà quan l’expedient s’hagi aprovat o quan l’acomiadament col·lectiu s’hagi iniciat amb anterioritat a aquesta data.

RSS. Sigue informado

Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions