Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Rebaixes en les comissions de Borsa

Les comissions més barates són les que s'apliquen a operacions nacionals i a quantitats que no excedeixen de 12.000 euros
Per José Ignacio Recio 19 de juny de 2009
Img stock exchange
Imagen: Petrick2008

El descens en les operacions de Borsa per part dels inversors a causa de la crisi ha propiciat que gran part dels brokers i entitats financeres rebaixin les seves comissions de compra i venda d’accions, i ja és possible realitzar una operació en els mercats nacionals per 5 euros. Les més barates són les que s’apliquen a les operacions de compra i venda nacionals, i a quantitats que no excedeixin de 12.000 euros.

Diferents estratègies

La contractació de títols ha baixat sensiblement durant els últims mesos com a conseqüència de la crisi econòmica, de la qual també s’han ressentit els mercats borsaris (a pesar que l’última dada corresponent al mes d’abril adverteix d’una certa recuperació i indica que els inversors han tornat al parquet espanyol). Borses i Mercats Espanyols acaba de publicar el balanç dels mercats en els quals opera, informe corresponent al mes d’abril. Segons les seves dades, la Borsa espanyola ha negociat 74.723 milions d’euros en renda variable, un 48% per sota que en el mateix període de l’exercici anterior.

La necessitat de trobar inversors pot beneficiar a aquests, ja que per a atreure’ls s’empren estratègies variades. D’una banda, la majoria de bancs i caixes d’estalvi comencen a aplicar tarifes fixes, la principal aportació de les quals és el major nombre d’operacions que es poden realitzar al mes a través d’aquesta tarifa unificada. Està dirigida a inversors regulars que fan diverses operacions de compravenda al mes. A més, la crisi ha provocat l’aparició de descomptes per a les operacions intradía, dels quals es beneficiaran els inversors especulatius que basen els seus resultats en el molt curt termini.

Les rebaixes més agressives són per a nous clients, però convé valorar si compensa canviar d’entitat

L’oferta dirigida als nous clients tampoc és gens menyspreable,i poden obtenir notables bonificacions en cada operació, així com gratificacions en forma de bons, exempció de comissions durant un període de temps concret i fins i tot el regal d’una cartera de valors.

Tots s’apunten a les rebaixes

La major part de bancs i caixes aplica comissions més reduïdes per a potenciar la seva oferta en valors i captar clients que desitgin acudir als parquets. Bankinter, per exemple, aplica una tarifa fixa de 8 euros per a operacions de fins a 90.000 euros, i per a quantitats superiors, del 0,05% de l’efectiu. La tarifa fixa per a operacions en valors internacionals s’eleva fins a 20 euros. Com a novetat, contempla una comissió fixa de 9 euros per a operar en warrants. El Banco Guipuzcoano també segueix aquesta estratègia, i per a les seves operacions a través d’Internet ofereix una comissió bancària de compravenda en mercat nacional de l’1 per mil amb un mínim de 3 euros, i per a les internacionals del 1,75 per mil amb un mínim de 4,50 euros. Caixa Navarresa, dins del seu servei de “Broker online”, proposa comissions un 50% més barates en les operacions de valors nacionals, mentre que Caixa Duero permet realitzar operacions de compra i venda de valors en el Mercat Nacional o consultar carteres internacionals amb una comissió màxima de 6 euros per operació, més les despeses d’intermediació (corretatge) i el cànon de Borsa.

Caixa Espanya rebaixa les operacions de fins a 6.000 euros fins a 5 cinc euros per operació + 0,18% sobre el valor efectiu, mentre que per a quantitats superiors la comissió s’eleva fins a 7 euros i igual percentatge sobre el capital invertit. En compravenda de valors internacionals, l’abonament és de 15 euros per operació més un 0,60% sobre valor efectiu. L’oferta de la Caixa d’Estalvis de la Immaculada s’ha cristal·litzat en un descompte del 50% en les operacions intradia, i Ibercaja incideix en les condicions especials per a nous clients a través d’una tarifa especial per a la compravenda per mitjà d’Internet, de valors de renda variable negociats en els mercats espanyols i la gratuïtat per a tota la vida en la comissió d’administració de valors negociats en el mercat nacional. La comissió que aplica l’entitat aragonesa per a operacions de fins a 50.000 euros és de 5 euros, mentre que a partir d’aquesta quantitat aplica un 0,125% sobre el capital invertit, amb un màxim de 120 euros. La Caixa té una tarifa intradía per la qual es pot realitzar dues operacions en un dia per 7 euros.

La Caixa d’Estalvis del Mediterrani ofereix als seus clients un 0,35% sobre l’import efectiu, amb un mínim de 4,5 euros per operació. Tant per telèfon com per Internet és el 0,15% sobre l’import efectiu, amb un mínim 4,5 euros per operació. Respecte a les borses internacionals, les tarifes establertes són de 18 euros per a operacions realitzades per telèfon i de 12 euros per a les d’Internet. La nova tarifa de Caixa Canàries és de 6 euros + 0,15% sobre l’efectiu, la mateixa que Banesto.

Els intermediaris financers, també

Més agressiva si cap que l’oferta de les entitats, és la dels intermediaris financers; alguns fins i tot han elaborat un “pack” anticrisi que contempla tarifes planes per a la renda variable nacional i derivats MEFF. És el cas d’Agen3Bolsa que disposa d’una tarifa de 5 euros per a operacions de fins a 12.000 euros (quan se superi aquesta quantitat s’aplicarà una comissió del 0,125%), que s’eleva fins a 6,5 euros per a quantitats d’entre 12.000 i 1000.000 euros. Pel que respecta als derivats, per al Futur Ibex Plus és de 3,5 euros, Futur Mini Ibex de 1,45 euros i Futur Eurostoxx de 6 euros.

Alguns brokers han elaborat “packs anticrisi” amb tarifes planes

Una altra promoció és la d’Estalvi Corporació Financera, que permet als nous clients no abonar comissions per la compravenda d’accions en el Mercat Continu que suposin un màxim de 600 euros per aquest concepte o 85 operacions, a més de no haver de pagar comissions de custòdia fins a l’any 2010. Renda 4 ofereix tarifes de 2 euros per a les operacions intradía i de 4 euros per a l’operativa normal, i Cortal Consors ofereix una tarifa plana d’1 euro durant un any, per a quantitats que no excedeixin els 100.000 euros, però a canvi d’obrir un compte de valors. A més, en obrir aquest compte regalen una cartera de valors valorada en més de 100 euros.

Com acudir a l’oferta

No es pot acudir a una oferta pel mer fet que hagin rebaixat les comissions, sinó que s’han d’utilitzar altres paràmetres per a seleccionar la millor promoció. Alguns consells poden ajudar l’inversor a triar adequadament l’oferta, segons el seu perfil i necessitats:

  • Valorar quin ús fa l’usuari de les seves inversions, si acudeix preferentment als mercats nacionals o internacionals, amb l’objectiu de seleccionar aquella oferta que beneficiï millor la seva inversió.
  • Haurà de fer càlculs sobre l’import de la seva inversió ja que moltes ofertes no tenen una tarifa fixa, sinó que apliquen la rebaixa sobre el total del capital invertit.
  • Moltes de les promocions estan delimitades en el temps, per la qual cosa l’inversor haurà d’estar al corrent del termini d’aquestes.
  • Les més agressives són per a nous clients, per tant per a beneficiar-se d’elles caldrà traspassar la cartera de valors a una nova entitat, sempre que les condicions satisfacin al client. Haurà de valorar si realment li val la pena el canvi.
  • En algunes promocions es poden aconseguir serveis o eines addicionals per a canalitzar la inversió, bé a través d’informació borsària regular o per mitjà de serveis per Internet.
  • Algunes promocions també proporcionen diverses operacions totalment exemptes de comissions durant un període de temps. Pot ser una estratègia molt útil per als inversors que realitzen diverses operacions al mes.
  • Proliferen les ofertes per a les operacions intradía, que poden ser molt útils per als inversors de perfil especulatiu o que dirigeixen les seves operacions al més curt termini, ja que el desemborsament que han de fer és sensiblement superior al dels estalviadors ocasionals.
  • Les entitats també inclouen ofertes i promocions per a operar en warrants que abarateixen els marges de les comissions.