Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Reclamar al SEPE per desacord o errors, com fer-ho?

Si et deneguen una prestació o estàs en desacord amb el resolt pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, has de posar una reclamació prèvia abans d'acudir als tribunals
Per Blanca Álvarez Barco 8 de maig de 2021
Cómo reclamar al SEPE
Imagen: RobinHiggins

Els treballadors que reclamen davant el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) per la demora a concretar les resolucions de les seves ERTE es compten per milers. No obstant això, hi ha altres situacions que poden provocar també la necessitat de reclamar davant aquest organisme públic, i no sempre és senzill saber quins passos cal donar. Entre les més comunes es troben les queixes per estar en desacord amb una resolució. Si és el teu cas, o si t’han denegat la prestació o sol·licitud presentada, pots fer una reclamació prèvia, una solució sempre més convenient que acabar en el jutjat. Així mateix, si el SEPE comet errors amb les teves dades, també estàs en el teu dret de reclamar i exigir que es procedeixi al canvi amb la major celeritat possible. Però si després de les reclamacions les respostes no anessin satisfactòries, cal recórrer a la justícia i posar una demanda davant els jutjats socials.

Desacord amb una resolució del SEPE

🔴 El fet

Has presentat una sol·licitud al Servei Públic d’Ocupació Estatal i no estàs d’acord amb el que ha resolt aquest organisme? Si les quantitats que t’assignen no s’ajusten a l’estimat o si et deneguen la prestació requerida, sempre pots presentar la teva reclamació davant el SEPE. Has de fer el que es denomina una reclamació prèvia.

🔴 Quant temps hi ha per a reclamar?

Els terminis són fonamentals en les relacions amb l’Administració. Quan estàs en desacord amb una resolució del SEPE, has de presentar la teva reclamació en diferents moments:

 • Si reps una contestació expressa: en el termini de 30 dies des de la notificació de la resolució sobre la prestació que hagis sol·licitat. Cal tenir en compte que són dies hàbils (no compten els dies festius i no laborables).
 • Si no reps notificació: pots reclamar a partir de tres mesos des que vas presentar la teva sol·licitud. En aquest cas, s’entén que te l’han denegat, per silenci administratiu.

Reclamar al SEPEImatge: advogadoaguilar

🔴 Com fer la reclamació

Si decideixes fer una reclamació prèvia, pots dur-la a terme tu mateix, però és recomanable sol·licitar l’assessorament d’un expert en temes legals, ja que la seva argumentació serà, probablement, més eficaç en fer referència a la legislació o la normativa que s’apliquen en el teu cas. A més, en cas d’haver d’arribar als tribunals, el que es dirimirà seran les legacions que hagis inclòs en aquesta reclamació prèvia.

En tot cas, el que s’ha d’incloure sempre, per escrit, és el següent:

 • Nom i cognoms de l’afectat.
 • Identificació personal (DNI o Targeta d’Identitat d’Estranger).
 • Direcció, perquè el SEPE pugui fer les pertinents notificacions.
 • Explicació, de manera senzilla i directa, de la raó per la qual recorre.
 • És important acompanyar a aquesta reclamació tota la documentació que sigui necessària per a poder reforçar l’argument i les raons que addueixes per a recórrer la decisió presa per l’Administració.
 • Lloc i data.
 • Signatura.
 • Administració enfront del qual es realitza la reclamació.

Has de tenir en compte que l’escrit de reclamació prèvia és un tràmit obligatori per a poder presentar, si fos necessari, una demanda davant el Jutjat social.

🔴 Termini del SEPE per a contestar

El SEPE hauria de contestar sempre a la reclamació en un termini de 45 dies, encara que no sempre succeeix així. Si han passat aquests 45 dies i no reps resposta, es pot considerar que ha estat desestimada la reclamació.

🔴 Presentar una demanda judicial

Pots presentar la demanda, sempre que s’hagi denegat. Els terminis depenen de:

 • Si el SEPE ha contestat de manera expressa amb carta notificada denegant la teva pretensió: tens 30 dies per a presentar la demanda. Es compten des de la data en què vas rebre la carta amb la resolució.
 • Si la resposta ha estat el silenci administratiu: si no hi ha contestació a la reclamació prèvia, després de passar 45 dies es pot considerar que ha estat desestimada i des d’aquest moment pots posar una demanda davant el Jutjat social.

🔴 Recurs extraordinari de revisió

Hi ha casos en els quals es pot interposar un recurs extraordinari de revisió. En quines situacions?

 • Si en dictar-se la resolució que va desestimar la teva reclamació s’hagués comès un error de fet que resulti dels propis documents que formin part de l’expedient.
 • Si apareixen documents de valor essencial per a la resolució de l’assumpte i demostren l’error de la resolució.
 • Si en la resolució han influït documents o testimoniatges declarats falsos per sentència judicial ferma.

Reclamaciones ante el SEPE

Imatge: JerzyGorecki

Reclamar dades incorrectes imputables al SEPE

🔴 Què succeeix

A vegades, presentem una reclamació perquè existeixen dades incorrectes en el nostre expedient. Poden semblar errors menors, però a vegades condicionen el resultat d’una ajuda (nombre de fills, període cotitzat…). El SEPE, com totes les administracions públiques, ha de rectificar “en qualsevol moment, d’ofici o a sol·licitud de les persones interessades, els errors”.

🔴 Com fer la reclamació

Per a demanar la rectificació d’un error es deu:

 • Fer un escrit indicant l’error.
 • Aportar tota la documentació que justifiqui les dades correctes.
 • Demanar cita prèvia a través de la seu electrònica o per telèfon.

L’escrit pot presentar-se també en els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, en els de la nostra comunitat autònoma (si hi ha algun conveni, també en entitats de l’administració local) i en oficines de Correus.

Queixa i reclamació no són el mateix

A vegades queixa i reclamació s’utilitzen com a sinònims, però no ho són.

 • Queixa: és expressar la insatisfacció davant una empresa, organització, etc. respecte als seus productes.
 • Reclamació: és el mateix que una queixa en principi, però la diferència fonamental és que pretén una compensació.

Si el que es desitja és posar una queixa davant el SEPE (solen posar-se per insatisfacció en el tracte rebut, retards, mal estat de les instal·lacions, etc.), es poden presentar personalment, per correu o per Internet. El SEPE està obligat a respondre en 2o dies, explicant quina actuació s’ha dut a terme respecte a la queixa formulada.