Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Reforma laboral: principals novetats

Els canvis suposaran l'abaratiment de l'acomiadament i la limitació dels contractes temporals
Per José Ignacio Recio 17 de juny de 2010
Img legislaci en congreso
Imagen: Laura Padgett

La tan sol·licitada reforma laboral recull modificacions. Entre les mesures que figuren en el nou text legislatiu es marca en 33 dies la indemnització per acomiadament improcedent en gairebé tots els contractes. Així mateix s’engega la indemnització per acomiadament, a càrrec del Fons de Garantia Salarial: serà de vuit dies per any. Segons el text, la durada del contracte d’obra o servei es limita a un màxim de tres anys (es pot ampliar a un altre addicional si està recollit en el conveni col·lectiu del sector) i, transcorregut aquest termini, el treballador es considerarà fix. Entre les causes objectives per acomiadar a un treballador s’introdueixen nous elements de valoració, com considerar suficient que dels resultats de l’empresa es desprengui una situació econòmica negativa.

Principals modificacions

Reforma substancial per a alguns i nefasta per a uns altres, la reforma laboral que acaba d’aprovar el Govern no deixa indiferent a ningú. Entre les principals reformes que incorpora destaca la generalització del pagament pel Fondo de Garantia Salarial (Fogasa) de part de la indemnització per acomiadament, que serà de vuit dies per any treballat i que afectarà a tots els contractes. Aquesta aportació estarà efectiva per als treballadors fins que es creu el fons de capitalització per a acomiadaments, que està previst que es tramiti a través d’un altre decreto llei, encara que de moment no hi ha terminis fixats per a la seva aplicació. Es preveu també la possibilitat que les empreses puguin rescindir el contracte dels seus treballadors quan dels seus resultats es desprengui una situació econòmica negativa.

Les empreses podran rescindir el contracte dels seus treballadors si demostren pèrdues no conjunturals

El text inclou una bateria de mesures per reduir la dualitat del mercat laboral i la seva temporalitat, fixar les indemnitzacions de finalització de contracte o l’extinció del mateix. Les disposicions s’encaminen a abaratir l’acomiadament i limitar els contractes temporals.

Contracte de foment

El text fixa en 33 dies la indemnització per acomiadament en la gairebé totalitat de les modalitats de contractes, quan en l’actualitat és de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats. En l’esborrany inicial es detallaven els destinataris dels contractes de foment d’ocupació fixa. Eren els següents:

  • Joves des de 16 a 30 anys
  • Dones aturades quan es contractin per prestar serveis en professions o ocupacions amb menor índex d’ocupació femenina

  • Majors de 45 anys

  • Aturats que portin almenys tres mesos inscrits de manera ininterrompuda com a demandants d’ocupació enfront dels sis mesos actuals

  • Aturats que en els últims dos anys només hagin tingut contractes de caràcter temporal

  • Persones amb discapacitat

No obstant això, en la refoma aprovada ahir el contracte de foment de l’ocupació fixa ha estat ampliat a gairebé tots els treballadors.

Contractes temporals

Respecte a aquest tipus de contractes, el més rellevant es refereix als d’obra i servei. Per a ells es planteja una durada màxima de tres anys, prorrogable a un altre exercici més sempre que estigui recollit en el conveni col·lectiu de cada sector o, en defecte d’això, per conveni col·lectiu sectorial. Transcorreguts aquests terminis, els treballadors adquiriran la condició de treballadors fixos de l’empresa.

Els contractes en pràctiques passen a ser de cinc anys, respecte als quatre actuals

La nova mesura incorpora la possibilitat de convertir els contractes temporals en contractes de foment d’ocupació. Els treballadors que en un període de 30 mesos haguessin estat contractats durant un termini superior a 24 mesos, amb o sense solució de continuïtat, per al mateix o diferent lloc amb la mateixa empresa, mitjançant dues o més contractes temporals, adquiriran la condició de treballadors fixos.

Una altra conseqüència de l’aplicació de la reforma laboral és que la indemnització per finalització del contracte temporal pansa a 12 dies (des dels vuit actuals), encara que de forma progressiva a partir de 2012. La indemnització anirà pujant cada any fins a aconseguir els 12 dies màxims en 2016.

Els contractes de formació també varien. A partir del segon exercici de vigència, es cobrarà el Salari Mínim Interprofessional íntegrament. Altres afectats per les noves mesures són els treballadors amb contracte en pràctiques: s’amplia de quatre a cinc anys.

Extinció de contracte

El Reial decret de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral detalla que una empresa podrà acomiadar a un treballador quan els seus resultats llancin una situació econòmica negativa, pèrdues. Haurà d’acreditar de manera objectiva i documental els resultats al·legats.

Segons assenyalava el text de l’esborrany:

  • Es considerarà que concorren causes tècniques quan es produeixin canvis en l’àmbit dels mitjans o instruments de producció.
  • Seran causes organitzatives quan es registrin canvis en l’àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal.

  • Concorreran causes productives quan es detectin variacions en l’àmbit dels productes o serveis que l’empresa pretén col·locar al mercat.

LES ETT, COL·LABORADORES DE L’ADMINISTRACIÓ

Segons la nova normativa les agències de col·locació laboral ampliaran les seves funcions, ja que es regularà la seva activitat perquè siguin col·laboradores dels Serveis Públics d’Ocupació. En la pràctica passen de ser només ocupadors a col·laboradors de l’Administració Pública.

No obstant això, el text aclareix que es necessitarà un pacte en els propers sis mesos entre els agents socials per dictaminar què sectors professionals quedaran exclosos de les ETT per risc professional. Les agències de col·locació hauran de subministrar als serveis públics d’ocupació la informació que es determini per via reglamentària, amb la periodicitat i la forma que s’estableixi sobre els treballadors atesos i les activitats que desenvolupen, així com sobre les ofertes d’ocupació i els perfils professionals que corresponguin amb aquestes ofertes.

Els treballadors que trobin un treball a través d’aquesta via hauran de tenir els mateixos beneficis en qüestions socials (permís de maternitat, lactància, etc.) que els contractats per altres canals laborals, ja siguin públics o privats.