Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Renda 2011: una cita més obligada que mai

Les principals novetats en la campanya d'aquest any se centren en les obres de millora al domicili i en la deducció per inversió en habitatge habitual
Per EROSKI Consumer 19 de abril de 2012
Img declaracion
Imagen: Chloë Rae

Davant un any marcat per un agreujament de la crisi i l’augment de la taxa de desocupació, els contribuents tenim una cita més obligada que mai amb Hisenda -a partir d’abril i fins a principis de juliol- per adonar dels ingressos i despeses, d’acord a la llei. Alguns ciutadans ho faran a través de l’esborrany, uns altres presentaran directament la Declaració de la Renda i uns altres estan exempts de fer-la. Però tots han de saber que en aquesta campanya les novetats estan relacionades amb les obres de millora al domicili i la deducció per inversió en habitatge habitual.

Novetats a la Declaració de la Renda

Entre les novetats més rellevants d’aquesta campanya figura el restabliment de la deducció per inversió en habitatge habitual, amb efectes des de l’1 de gener de 2011 i amb independència de la base imposable del contribuent. S’eleva a més de 9.015 a 9.040 euros la base màxima de deducció en els supòsits d’adquisició o rehabilitació d’habitatge i per a les quantitats dipositades en l’explica habitatge, i arriba a 12.080 euros en el cas d’obres i instal·lacions d’adequació de l’habitatge habitual per raó de discapacitat.

En les obres de millora en l’habitatge s’amplia l’objecte de la deducció, que ja no està limitat a les obres que es realitzin en l’habitatge habitual

També hi ha canvis respecte a l’exercici anterior referent a les obres de millora en l’habitatge. S’amplia l’objecte de la deducció, que ja no està limitat a les obres que es realitzin en l’habitatge habitual. Augmenta el límit anual de base imposable per accedir a la deducció, que passa de 53.007 a 71.007 euros, i s’eleva la quantia de la deducció del 10% al 20%. La base anual màxima de deducció també puja de 4.000 a 6.750 euros i el límit plurianual per habitatge s’incrementa de 12.000 a 20.000 euros. Afecta a les obres que s’hagin realitzat des del 7 de maig de 2011.

Dates clau

Des del 10 d’abril fins al 2 de juliol, es pot obtenir i confirmar l’esborrany de la Declaració de la Renda 2011. En el cas que el resultat sigui a ingressar i el contribuent vulgui fer-ho mitjançant domiciliació bancària, haurà de subscriure l’esborrany , com a més tard, el 27 de juny.

Si el que presenta és la Declaració de la Renda i no l’esborrany, el contribuent té de termini des del 3 de maig fins al 2 de juliol. Igual que succeeix en el cas anterior, si el resultat és a ingressar amb domiciliació en compte, tindrà temps per fer-ho fins al 27 de juny.

Qui pot sol·licitar l’esborrany

Poden obtenir-ho els contribuents que percebin rendes procedents exclusivament de les següents fonts:

 • Rendiments del treball.

 • Rendiments del cabdal mobiliari subjectes a retenció o a ingrés a compte, així com els derivats de Lletres del Tesoro.

 • Imputació de rendes immobiliàries, sempre que procedeixin, com a màxim, de dos immobles.

 • Guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, així com les subvencions per a l’adquisició d’habitatge habitual.

En la resta dels casos, l’Administració Tributària lliurarà al contribuent les dades fiscals que puguin facilitar la confecció de la Declaració de la Renda.

Com obtenir l’esborrany de la Renda

Hisenda posarà a la disposició dels contribuents l’esborrany o les dades fiscals de la Declaració per mitjans telemàtics. Es podrà accedir a aquesta informació en l’adreça https://www.agenciatributaria.gob.es

L’Agència Tributària remetrà l’esborrany o les dades fiscals per correu ordinari a les persones que no ho hagin obtingut per Internet

Per rebre el nombre de referència que els permeti obtenir per Internet el seu esborrany o dades fiscals, els contribuents hauran de comunicar el seu NIF, l’import de la casella 620 de la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2010 i el número de telèfon mòbil en el qual desitgin rebre mitjançant SMS el nombre de referència. Els ciutadans amb signatura electrònica no hauran d’introduir l’import de la casella 620.

A partir del 3 de maig, l’Agència Tributària remetrà l’esborrany o les dades fiscals per correu ordinari a les persones que no ho hagin obtingut per Internet, sempre que ho sol·licitessin a la declaració de l’exercici 2010.

Contribuents exempts de declarar

No estan obligats a declarar els contribuents que hagin obtingut rendes procedents solament de les següents fonts:

 1. Rendiments íntegres del treball: salari, pensions o prestació per desocupació que no superin els 22.000 euros anuals, sempre que procedeixin d’un sol pagador. Hi ha dues excepcions:

  • Les quantitats percebudes del segon o successius pagadors no superen en conjunt 1.500 euros anuals.
  • Els rendiments del treball procedeixen solament de prestacions passives.

  En aquests dos casos, encara que els ingressos procedeixin de més d’una font, s’aplica el límit de 22.000 euros que eximeix als contribuents de l’obligació de declarar.

 2. Rendiments íntegres del treball amb el límit d’11.200 euros anuals, si procedeixen de més d’un pagador, quan del segon i successius s’han obtingut més d’1.500 euros.

 3. Rendiments íntegres del cabdal mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt d’1.600 euros anuals.

 4. Rendes immobiliàries, rendiments íntegres del cabdal mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tesoro i subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat, amb el límit conjunt d’1.000 euros anuals.

Tampoc hauran de declarar els qui obtinguin de forma exclusiva rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt d’1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros.

Han de declarar encara que no estiguin obligats

Hauran de declarar, si volen desgravar, les persones que tinguin dret a deducció per inversió en habitatge, compte estalvio-empresa, doble imposició internacional o que realitzin aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat.

També ho faran els ciutadans que hagin contractat plans de pensions, plans de previsió assegurats o mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència que redueixin la base imposable. També els qui tinguin dret al fet que Hisenda els retorni per altres conceptes haurien de presentar l’esborrany.

Marcar la casella destinada a finalitats socials

“Amb un petit gest, les coses canvien”. Així resa el lema de la campanya que anima als contribuents a marcar la casella “Finis Socials”. Aquest senzill símbol suposa destinar un 0,7% dels impostos del contribuent a programes socials que realitzen les ONG. Per això es denomina “X Solidària”. Perquè ajuda a les persones més vulnerables i desfavorides.

Els impulsors de la campanya, liderada per la Plataforma del Tercer Sector, recorden que no suposa cap cost econòmic sinó que, per contra, qui marca aquesta casella es converteix en contribuent actiu solidari. “No marcar-la és prendre una actitud passiva i deixar que sigui l’Estat qui decideixi la destinació d’aquesta part dels teus impostos”, precisen.

Per resoldre dubtes, els usuaris compten amb una completa informació a la pàgina web de la campanya, on s’explica en què consisteix l’assignació del 0,7%, què suposa marcar la citada casella, les conseqüències de no fer-ho o la destinació dels ingressos. L’import recaptat per les últimes assignacions va arribar a 262 milions, cinc milions menys que en 2010, a causa d’una disminució de la recaptació total i del nombre de persones contribuents. Aquest import va beneficiar a més de cinc milions i mitjà de persones i va permetre iniciar 1.083 projectes socials i centenars de projectes en països d’Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia.

Aquest any, en el marc actual de crisi econòmica, marcar aquesta casella cobra més importància si cap. I és que l’any passat un 52,2% dels contribuents van destinar part dels seus impostos a finalitats socials, però un 48% van deixar la casella en blanc o van marcar solament la destinada a l’Església Catòlica, si bé és possible marcar ambdues, sense perjudici per cap de les opcions.