Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Renda 2016, com fracciono o ajorno el pagament a Hisenda?

Si la Declaració de la Renda surt a pagar, hi ha formes de fraccionar i fins i tot d'ajornar els pagaments a l'Agència Tributària
Per José Ignacio Recio 26 de abril de 2016
Img 1896411981f29932488b
Imagen: bosqui_javier

La Declaració de la Renda 2016 surt a pagar. Si aquest és el cas, els contribuents han de saldar els deutes amb Hisenda. Però, què ocorre si es vol ajornar o fraccionar aquest abonament? Per sort, això és possible i fins i tot es pot esperar fins a dos mesos per pagar a l’Agència Tributària. Però no solament això. També es pot fraccionar i allargar més aquest desemborsament. En aquest article està tota la informació necessària per fraccionar o ajornar el pagament a Hisenda i es donen trucs senzills per demorar aquest abonament dins dels marges oficials.

Imagen: bosqui_javier

Si a la Declaració de la Renda de l’exercici 2016la liquidació dels comptes surt a pagar, no hi haurà més remei que afrontar els abonaments en els períodes habilitats. Però, què ocorre si la situació econòmica a casa no és la més pròspera o tampoc es vol contractar un crèdit per pagar a Hisenda? Llavors, caldrà fraccionar el desemborsament i, en situacions molt especials, intentar ajornar-ho.

Com fracciono el pagament a Hisenda?

La forma més senzilla, i utilitzada, per no pagar tot el deute amb l’Agència Tributària en un sol abonament passa per ajornar-ho en dos pagaments anuals. Per sort, no exigeixen cap requisit per aconseguir-ho: solament cal complir amb les dates i conèixer la quantia dels abonaments. I a més, no cobren comissió ni recàrrec algun per fraccionar-la.

Tan sol cal recordar marcar amb una creu l’opció de fraccionar el pagament en els documents oficials que es presentin en les oficines tributàries o entitats bancàries on es domiciliïn els abonaments, a més de no oblidar afegir el nombre del compte corrent del contribuent que es decanti per aquesta alternativa.

El primer pagament, el més quantiós, suposa el 60% del deute contret amb l’Estat a la Declaració de la Renda.

El segon pagament es realitzarà uns mesos més tard i Hisenda cobrarà el 40% restant de forma automàtica del compte corrent facilitat.

Com ajorno el pagament a Hisenda?

Una altra possibilitat és ajornar els pagaments a l’Agència Tributària, però les condicions per aconseguir-ho són més exigents. La primera és que el contribuent ha de demostrar que passa per moments de dificultats econòmiques. També cal demandar per escrit el retard de l’abonament.

D’altra banda, demanaran estar en condicions de complir amb els nous terminis que imposi Hisenda i esgotar abans altres opcions per saldar els seus deutes, com el fraccionament dels pagaments.

Una vegada que l’Administració hagi acceptat la sol·licitud d’ajornar l’abonament, exigiran un aval o garantia hipotecària o personal que recolzi l’operació, si la quantitat supera els 6.000 euros. Per a imports inferiors, per contra, no serà necessari garantir el pagament.

Trucs per demorar el pagament a Hisenda

Els problemes per arribar a final de mes expliquen que es vulgui demorar el pagament amb Hisenda, sempre legalment i conforme a l’actual normativa fiscal. Aquests trucs ajuden a aconseguir-ho!

  • Tractar d’esprémer al màxim les deduccions que puguin resultar beneficioses aquest any. Pot ser un bon moment per consultar qualsevol dubte davant un assessor fiscal i esperar al venciment dels terminis.
  • No serà necessari pagar els deutes les primeres setmanes: fer-ho l’últim dia serà suficient. Però cura amb depassar el termini, ja que hi hauria una penalització per la demora, que ampliaria la quantia d’aquests pagaments.

  • Si no es va a poder complir amb les obligacions fiscals, serà millor posar-ho en coneixement de les autoritats tributàries amb la suficient antelació, per evitar l’aplicació de recàrrecs o penalitzacions que es notarà ràpid en el saldo del compte corrent.