Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Rendibilitat dels fons de pensions

Davant la crisi que travessa el mercat de la renda variable internacional, la contractació dels fons de pensions és una opció cada vegada més demandada
Per EROSKI Consumer 25 de setembre de 2007

Davant la crisi que travessa el mercat de la renda variable internacional, inclosa l’espanyola, amb pèrdues en tots els seus índexs, no són poques les persones que tenen subscrit algun fons de pensions. La rendibilitat acumulada pels fons de pensions espanyols durant l’any (fins a juliol) és del 2,4%, en funció dels diferents tipus d’actius financers, de manera que aquells fons basats en renda fixa només van créixer, en el que es porta d’any, un 0,5%, mentre que la rendibilitat en renda variable s’ha elevat fins a un 7,2%. Per la seva banda, la rendibilitat mitjana benvolguda en els últims dotze mesos d’aquest tipus de productes financers va créixer un 7,1%, segons dades del Servei de Mesurament de Fons de Pensions PIPS (Pension Investment Performance Service) realitzat per Mercer Investment Consulting.

En el mes de juliol la rendibilitat de la renda variable euro ha estat de -3,7%, similar a la renda variable de la zona no euro, que ha caigut un -3,4%. L’explicació d’aquestes rendibilitats negatives en renda variable resideix -en opinió de la consultora Mercer Investment- tant d’una recollida de beneficis (els mercats estaven en màxims), com pel temor a un contagi en el consum de les incerteses del sector immobiliari. “Això ha provocat compres als mercats de renda fixa, on els preus han tingut el millor comportament dels últims dotze mesos, aconseguint-se una rendibilitat de l’1,0%, i on s’ha observat un millor comportament de la renda fixa de governs enfront de la renda fixa privada”.

És recomanable que la major part de les persones actives laboralment en aquest moment destini almenys un 5% de les seves rendes del treball mensuals per a un pla de pensions

Les rendibilitats mitjanes ponderades dels fons de pensions en els últims setze, deu, cinc, tres anys i dotze mesos van ser, respectivament, del 6,47%, del 3,96%, del 4,86%, del 6,17% i del 8,02%, xifres que en els terminis mitjans i llargs, dupliquen des de lluny la taxa d’inflació d’aquests períodes, segons afirmen des de l’Associació d’Institucions d’Inversió Col·lectiva i Fons d’Inversió (Inverco). En el rànquing elaborat per Inverco sobre els fons de pensions amb major patrimoni els líders són Pensions Caixa 30 (VidaCaixa), Fons 23 (Gespostal), Europopular Vida (Europensiones), BBVA Individual (BBVA Pensions), Pensions Caixa R.F. (VidaCaixa), BBVA Trenta-dos (BBVA Pensions), Ahorromadrid (Caja Madrid Pensions), BBVA Trenta-tres (BBVA Pensions), Pensions Caixa Estalvio (VidaCaixa), RGA (Rural Pensions) i BanSabadell 5 (BanSabadell Gestió).

Podran els treballadors d’avui mantenir la seva qualitat de vida una vegada s’hagin jubilat? No tothom es mostra optimista, si s’ha de jutjar per l’augment de contractació dels fons de pensions. Es desconeix, en principi, que la Seguretat Social pugui assegurar el futur dels jubilats a causa de diversos problemes, entre els quals es troben un major envelliment de la població, salaris molt elevats i baix creixement demogràfic. Això ha provocat que els fons de pensions s’hagin convertit en un dels productes financers més atractius pels seus especials característiques. De fet, és recomanable que la major part de les persones actives laboralment en aquest moment, l’edat del qual oscil·li entre 30 i 50 anys, destini almenys un 5% de les seves rendes del treball mensuals per a un pla de pensions.

Els fons de pensions presenten avantatges fiscals que fan a aquest producte molt interessant als ulls dels treballadors en actiu, com la deducció de les aportacions als fons de la base imposable, amb el consegüent estalvi fiscal. Es tracta de fons en actius financers (que poden ser de renda fixa, renda variable, etc.), que el seu objectiu és que quan el treballador aconsegueixi la seva jubilació pugui disposar d’una renda mensual a partir de les rendibilitats obtingudes a través dels anys amb aquests fons. Però no cal confondre’ls amb els fons d’inversió ja que la renda només es pot obtenir una vegada s’ha arribat a la jubilació o per causes de força major.

Fiscalitat

Els particulars que hagin contractat un fons de pensions han de saber, en primer lloc, els impostos amb els quals estan gravat aquest tipus de productes financers. Els fons de pensions constituïts i inscrits conforme als requisits establerts, estan subjectes a l’Impost de societats a un tipus de gravamen zero. En conseqüència, tenen dret a la devolució de les retencions que se’ls practiquin sobre els rendiments del cabdal mobiliari. D’altra banda, la constitució, dissolució i les modificacions consistents en augments i disminucions d’aquests fons, gaudeixen d’exempció en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. En aquest sentit, les entitats gestores de fons de pensions tenen l’obligació de subministrar anualment a l’Administració Tributària una declaració anual de partícips i aportacions.