Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Retirada de targetes a clients morosos

Les entitats cancel·len les targetes dels deutors o no les renoven quan caduquen
Per José Ignacio Recio 13 de febrer de 2009
Img tarjetas
Imagen: Steve Woods

Espanya suporta un volum de deute impagat, a través de diferents mitjans (targetes de crèdit, etc.), d’al voltant de 15.380 milions d’euros. Si fins fa poc temps bancs i caixes eren permissius amb els clients morosos, i acordaven renegociar els deutes, des que esclatés la crisi han endurit la seva postura. En molts casos, les entitats financeres procedeixen a cancel·lar les targetes dels clients menys solvents (o les d’els qui presenten un major grau de morositat), o eviten la seva renovació.

La crisi ha provocat que el nombre de morosos augmenti de manera desmesurada, i els bancs no són aliens a això. Pot semblar exagerat, però els clients “senar grats”, amb un elevat grau de morositat, poden trobar-se en la situació que en retirar fons en una sucursal bancària els sigui denegada la seva targeta de crèdit, al no estar operativa. En els casos més greus, com el deute reincident de grans summes, s’arriba fins i tot a la congelació del compte corrent del morós fins que se satisfacin els deutes contrets amb l’entitat.

En casos de deute reincident, es pot procedir a la congelació del compte corrent del morós

No són pocs els bancs que en els últims temps recorren a els serveis d’empreses de morosos per notificar a l’afectat l’estat real del seu compte, així com la necessitat de solucionar el seu deute en un temps prudencial, negociant la data del pagament. Encara que pot ser una solució per a alguns clients amb deutes menors, en els pitjors casos l’usuari es veu embolicat en una espiral de pagaments interminables, a causa que els interessos que apliquen els bancs i caixes d’estalvi “segueixen corrent”, i generen un deute cada vegada major. Així, en apurar el termini concedit, i una vegada abonada la quantitat deguda, continuen sent morosos per l’aplicació d’aquests interessos, que hauran de fer front en un nou termini no superior a un mes. Per això, en cas de trobar-se en una situació “delicada”, el més aconsellable és acudir a la sucursal i parlar directament amb la persona responsable de la mateixa.

Els perfils d’usuaris de les targetes

No tots els casos són iguals, ni tampoc ho és el seu tractament per part de les entitats financeres: no és el mateix retardar-se en l’abonament d’una quota mensual que els impagaments de forma regular. Els bancs i caixes només apliquen les solucions extremes en els casos més greus de morositat. A grans trets, pot parlar-se de diversos tipus de clients en funció de l’ús que fan de la seva targeta, així com les conseqüències que la seva actitud pot comportar:

  • Titulars que disposen d’una o diverses targetes que usen de forma esporàdica: en aquest cas no tenen cap risc de veure denegat l’ús de la seva targeta, ja que si ben no són “productius” per a les entitats, tampoc entren dins de la classificació de deutors o morosos.
  • Titulars que usen freqüentment les targetes de crèdit com a mitjà de pagament i abonen puntualment les seves quotes i interessos: són els clients preferits per les entitats emissores i, òbviament, objecte de noves promocions o serveis que portin aparellada la targeta.
  • Titulars que paguen els seus abonaments fora de termini de forma irregular: reben el primer avís abans de ser inclosos en la llista de clients no desitjats. Si ben inicialment no són objecte de la retirada de la targeta, tenen problemes perquè l’entitat els concedeixi altres productes com a crèdits, hipoteques o un altre tipus de targetes.
  • Titulars que utilitzen altres targetes per saldar els deutes que tenen amb un altre “plàstic”: són un dels sectors més proclius al fet que els sigui retirada la targeta (o denegada la renovació de la mateixa) a causa que freqüentment es produeixen demores en el pagament de l’abonament, retards que poden allargar-se mesos o fins i tot més temps.
  • Titulars que paguen tarda i malament: mai realitzen l’abonament en la data estipulada i és freqüent que la quantitat ingressada no coincideixi amb la deguda en el venciment. A aquest tipus de clients van dirigides les mesures més dures, com la retirada de la targeta, ja sigui mitjançant la no renovació o procedint a la cancel·lació.
  • Titulars morosos: tenen deutes acumulats sense atendre als requeriments de l’entitat per solucionar el problema. La conseqüència d’aquesta actitud és la retirada immediata de la targeta, de manera que no acumuli més deutes. En aquests casos, l’entitat arriba fins i tot al requeriment jurídic perquè li sigui abonada el deute en un temps determinat.

Llistes de morositat

En els casos més greus de morositat, s’inclou al client en els registres de les entitats creades per a tal fi, com és el cas del Registre d’Acceptacions Impagades (RAI) o l’Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit (ASNEF). La primera repercussió d’aquesta pràctica és la impossibilitat que l’usuari accedeixi a les línies de finançament de les entitats crediticies, ja que aquestes llistes són la referència de la majoria d’entitats bancàries a l’hora de concedir préstecs o hipoteques.

Si un client salda el seu deute i no se li retira del registre de morosos pot presentar una demanda i reclamar en l’Agència de Protecció de Dades

Sortir d’elles una vegada saldada el deute és molt complicat, ja que requereix nombroses operacions burocràtiques. El client que ja ha abonat la quantitat deguda ha d’exigir per mitjà de tràmits legals la retirada del registre de moros i, en cas de no rebre resposta en el termini legal estipulat, pot presentar una demanda i reclamar en l’Agència de Protecció de Dades.

LÍMIT Als CRÈDITS

La conseqüència directa de l’augment de morositat és la limitació de la concessió de crèdits als usuaris. Les xifres són clares: els bancs van concedir un total de 2.833 milions d’euros en crèdits al consum a les llars durant el passat mes de novembre, la qual cosa suposa una caiguda del 42,17% respecte a l’import que van aconseguir aquests préstecs en el mateix mes de l’any anterior, quan creixien a un ritme del 4,94% segons dades facilitades pel Banc d’Espanya.

Si es compara aquesta dada amb els préstecs personals concedits per les entitats financeres en el mes d’octubre la caiguda és del 13,7%, amb el que al novembre es van atorgar 450 milions d’euros menys per a aquest tipus d’operacions.