Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Economia domèstica

Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

S’acaba l’atur… i ara què?

Les prestacions, que oscil·len entre 386 i 712 euros, es concedeixen en general per a un període de sis mesos a un any

Img clasificados Imatge: Gia Ciccone

Cada dia hi ha noves incorporacions a la ja interminable llista d’aturats que registra l’INEM. Les dades no enganyen però alarmen: el nombre d’aturats a Espanya ja supera els 4 milions de persones, segons l’Institut Nacional d’Estadística, i hi ha els qui asseguren que “el pitjor està per arribar”. Per això les comunitats autònomes han dissenyat diversos plans de xoc, com les ajudes econòmiques de protecció social als aturats que hagin finalitzat el període de cobrament per desocupació. Estan formalitzades sota diferents noms, com a “Salari Social”, “Renda Mínima d’Inserció”, “Renda d’Integració Social”, “Ajuda d’Inclusió Social” o “Renda Bàsica”, en funció de les persones que integrin cada unitat familiar, l’edat dels beneficiaris o el màxim d’ingressos que obtinguin. Les prestacions oscil·len entre 386 i 712 euros. Es concedeixen, per regla general, entre sis mesos i un any. En alguns casos, es preveu el dret a la continuïtat de la percepció en períodes successius de sis mesos, mentre persisteixin les circumstàncies que van motivar la seva concessió.

Per comunitats autònomes

Els madrilenys poden beneficiar-se d’una prestació de 527 euros, mentre que al País Basc funciona un sistema progressiu a partir de 640 euros al mes

A Espanya, les comunitats autònomes tenen reconegut per llei un sistema d’ajudes per als aturats sense prestació. Totes compten amb alguna mena de renda social, i fins i tot algunes tenen una cobertura amb imports superiors als de les subvencions estatals. Els madrilenys poden beneficiar-se d’una prestació de 527 euros, mentre que a Balears poden aconseguir els 488 euros; a Navarra l’ajuda està quantificada en 561 euros mensuals per a famílies d’un membre i al País Basc funciona un sistema progressiu a partir de 640 euros al mes.

 • Andalusia té l'”Ingrés Mínim de Solidaritat”, un salari social amb una durada màxima de sis mesos. És una prestació econòmica mensual del 62% del Sou Mínim Interprofessional (386,88 euros per a enguany), que s’incrementarà un 8% per cada membre de la unitat familiar diferent del sol·licitant, fins al topall de la quantia màxima de l’ingrés, la qual cosa eleva en 49,92 euros per cada membre. Aquesta ajuda es canalitza a través de les delegacions provincials de la Conselleria per a la Igualtat i Benestar Social de la Junta d’Andalusia o als ajuntaments de la comunitat.

 • A Aragó , la fórmula utilitzada és l'”Ingrés Aragonès d’Inserció”, les ajudes de la qual tenen una quantia bàsica, uns complements i uns coeficients correctors. El mínim mensual és de 424 euros, que augmenta segons els membres de la família (amb un màxim de 615 euros al mes). Els requisits per a obtenir aquests ingressos són: estar empadronat i tenir residència, almenys amb un any d’antelació a la formulació de la sol·licitud, en qualsevol dels seus municipis. Es pot sol·licitar a través dels centres municipals de serveis socials.

 • Astúries compta amb el “Salari Social Bàsic”, amb ajudes mensuals que oscil·len entre 432,09 (per a una persona) i 712,95 euros (famílies amb més de cinc membres). No és una quantitat fixa, sinó que s’obté a partir del nombre de membres de la família i segons els seus ingressos. Es cobra mentre duri la situació econòmica de necessitat. Els requisits per a accedir a aquesta ajuda són: ser major de 25 anys, estar empadronat amb dos anys d’antelació en un municipi asturià i mancar d’ingressos econòmics o que aquests siguin inferiors als mòduls establerts cada any. Aquest cobrament es pot canalitzar a través dels centres municipals de serveis socials del Principat.

 • A Balears està vigent la “Renda Mínima d’Inserció”, que canalitzen els consells insulars de les quatre illes. Són diferents: a Mallorca, la mitjana per unitat familiar és de 440 euros; a Menorca, oscil·la entre 400 i 450 euros; a Eivissa, són 488 euros, i 398 a Formentera. Els beneficiaris són les persones majors de 25 anys i els requisits: estar empadronat o empadronar-se en el moment de sol·licitar la prestació en qualsevol dels municipis, acreditar una residència continuada i efectiva amb un mínim de sis mesos d’antelació a la data de presentació de la sol·licitud i tenir constituït una llar independent (com a mínim, des de sis mesos abans). Els interessats poden acudir a la Conselleria de Benestar Social i Joventut i al Departament d’Acció Social.

 • A Canàries , les ajudes adquireixen el format de “Prestació Canària d’Inserció”, que varia entre 451,67 euros i 629,96 euros. Eleva l’ajuda de sis a dotze mesos, amb 14 pagues renovables per períodes successius de sis mesos. Contempla la possibilitat que més d’un membre del nucli de convivència pugui ser perceptor. S’amplia també el camp de les excepcions al requisit de l’edat, per als majors de 65 anys i menors de 25 que no siguin titulars de pensió o una altra prestació anàloga de rendes mínimes, o que tinguin persones amb discapacitat o menors a càrrec. Les sol·licituds es gestionen en la Direcció General de Benestar Social i la Unitat de Treball Social de l’ajuntament on resideixi el sol·licitant.

 • Cantàbria aplica la “Renda Social Bàsica”, d’entre 131,81 i 659,05 euros. Es pot tramitar en els Serveis Socials d’Atenció Primària de l’ajuntament de residència i en la direcció general de Serveis Socials.

 • A Castella-la Manxa, l'”Ingrés Mínim de Solidaritat” és complementari i subsidiari de qualsevol altra mena de recursos i prestacions socials de contingut econòmic previstos en la legislació vigent. No obstant això, no pot ser concurrent amb la titularitat de pensions i subsidis de desocupació. A més, les successives concessions i renovacions no podran superar el període màxim de 24 mesos, per la qual cosa al final del mateix la prestació s’extingirà. Es podrà gestionar a través de les delegacions provincials de Benestar Social.

 • La proposta de Castella i Lleó són els “Itineraris Actius d’Ocupació”, que proposen ajudes de 421,79 euros. La subvenció té per objecte incentivar als treballadors desocupats que participin en accions d’orientació, inserció i cerca de treball desenvolupades pel Servei Públic. Les sol·licituds es poden presentar en el Registre de l’Oficina d’Ús del Servei Públic d’Ocupació de Castella i Lleó que correspongui a cada sol·licitant.

 • A Catalunya , la subvenció varia entre 410,02 i 779,04 euros, la quantia de la seva “Renda Mínima d’Inserció”. Es concedeix a les persones majors de 25 anys i als qui, encara que no arribin a aquesta edat, es trobin en desemparament o risc social o tinguin al seu càrrec menors, persones dependents o amb discapacitat. Els requisits que han de reunir els possibles beneficiaris són els següents: estar empadronats en qualsevol dels municipis de Catalunya en el moment de fer la sol·licitud i acreditar una residència continuada, com a mínim, amb un any d’antelació a la data de presentació d’aquesta. També poden ser sol·licitants les persones que acreditin haver residit de forma continuada en aquesta comunitat durant quatre dels últims cinc anys. L’abonament de la prestació es farà una vegada acordada la concessió d’aquesta, amb efecte des del primer dia del mes següent al de la data d’entrada de la sol·licitud en el corresponent registre de la Generalitat.

 • En la Comunitat de Madrid, el màxim de la “Renda Mínima d’Inserció” és de 527 euros i el mínim, 370 euros. Està destinada a famílies i persones amb residència legal en aquesta comunitat, entre 25 i 65 anys. També es dirigeixen als qui, amb menys de 25 anys i més de 65, tinguin menors o discapacitats al seu càrrec, i a les persones d’entre 18 i 25 anys que hagin estat tutelades per la comunitat, es trobin en situació d’orfandat absoluta, greu exclusió social o participin en un programa d’inclusió social. A més, es poden beneficiar els majors de 65 anys que no siguin titulars de pensió. Cal estar empadronat en un municipi de la Comunitat. Les ajudes se sol·liciten en el Centre de Serveis Socials Municipal corresponent al domicili en el qual la persona sol·licitant estigui censada.

 • A la Comunitat Valenciana , la “Renda garantida de ciutadania”, atorga 411 euros per unitat familiar. Està dirigida a persones que manquin de recursos econòmics suficients. Alguns dels requisits per a accedir a les subvencions són: tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, conviure en una llar independent o assimilada, o tenir justificació acreditativa per haver sol·licitat de manera prèvia les pensions o prestacions al fet que tinguin dret. Encara que destinat per a persones d’entre 25 i 65 anys, els menors de 25 podran ser titulars si acrediten tenir al seu càrrec a altres menors d’edat o discapacitats. Els interessats poden dirigir-se al Centre Municipal de Serveis Socials de la zona de residència.

 • Extremadura compta amb les denominades “Ajudes per a la Integració en situació d’Emergència Social”. Aporten entre 395,43 i 427,24 euros mensuals i poden accedir a elles els majors de 18 anys, així com els majors de 16 anys emancipats o que es trobin en situació de desprotecció. Tots ells han d’estar censats en qualsevol municipi de la comunitat, amb almenys un any d’antelació a la data de sol·licitud.

 • A Galícia , la “Renda d’Integració Social de Galícia” oscil·la entre 395,43 i 595,78 euros. Està dirigida a les persones empadronades o amb residència efectiva en qualsevol dels ajuntaments d’aquesta comunitat, almenys, durant l’any anterior a la formulació de la sol·licitud. La seva edat ha d’oscil·lar entre 25 i 65 anys. No obstant això, també podran ser beneficiaris els menors del topall mínim si tenen menors al seu càrrec, les persones majors de 18 anys que tenen reconeguda la condició de minusvalidesa i no tinguin dret a prestació o ajuda d’igual o anàloga naturalesa, els majors d’edat que, abans d’aconseguir-la, estiguessin tutelats per la Xunta, i els majors de 18 anys en situació d’orfandat absoluta. La sol·licitud i documentació requerida hauran de lliurar-se en els Serveis Socials d’Atenció Primària i en les delegacions provincials de la Igualtat i del Benestar de la Xunta de Galícia.

 • Múrcia compta amb la “Renda Bàsica d’Inserció”, que aporta ajuda econòmica d’entre 70 i 642 euros a persones o unitats familiars que necessitin diners per a atendre les seves necessitats bàsiques. Els interessats hauran de residir a la regió almenys un any abans de la presentació de la sol·licitud, tenir uns ingressos inferiors a la quantia de l’Ingrés Mínim d’Inserció, no realitzar de manera habitual activitat industrial, professional, comercial o laboral i tampoc tenir accés a prestacions de desocupació, pensió o ajuda d’anàloga naturalesa provinent de l’administració pública. Està destinada a les persones d’entre 25 i 65 anys. Totes les sol·licituds hauran de presentar-se en els Centres de Serveis Socials dependents dels ajuntaments de la regió.

 • A Navarra funciona des de fa diversos mesos la “Renda Bàsica”, que equival al 90% del SMI i augmenta segons el nombre de membres de la unitat familiar. En 2009, les quanties mensuals de la renda bàsica són, per a una unitat familiar d’un sol membre, de 561,60 euros (90% SMI); amb dos integrants: 686,40 euros (110% SMI); tres: 748,80 euros (120% SMI); quatre: 811,20 euros (130% SMI); cinc: 873,60 euros al mes (140% SMI), i sis o més membres, 936 euros (150% SMI). Es cobra durant sis mesos, prorrogables fins a dos anys o més, en cas de necessitat econòmica.

 • Més flexibles són les ajudes al País Basc , amb la seva “Renda de Garantia d’Ingressos”, la quantia dels quals oscil·la entre el 88% del SMI (unitat familiar d’un membre) i el 125% (tres o més). La seva durada és major, ja que els perceptors poden gaudir d’ella durant dos anys, enfront dels sis mesos de l’ajuda estatal. La perceben els aturats majors de 25 anys, encara que convisquin amb familiars o persones amb ingressos, però es té en compte la renda dels familiars per a evitar abusos. Els menors de 25 anys podran accedir a aquests diners si tenen persones al seu càrrec. Es tramiten a través dels Serveis d’Atenció Ciutadana (SAC).

 • La Rioja concedeix l'”Ingrés Mínim d’Inserció”, una ajuda de 369,07 euros mensuals. Compleix les característiques i requisits d’altres models i s’emplena en l’oficina de registre de la Conselleria de Serveis Socials i en els serveis socials de cada ajuntament.

Paginació dins d’aquest contingut


RSS. Sigue informado

Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions