Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Economia domèstica

Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Set passos que haig de seguir si m’acomiaden

Quan es rep la carta d'acomiadament, cal estudiar la quitança, analitzar la indemnització i, si no s'està conforme, acudir a un acte de conciliació

 • Autor: Per
 • Data de publicació: Divendres, 03 de Maig de 2013
img_jefe empleado 1

En el seu informe semestral ‘Perspectives de l’Economia Mundial’, el FMI ha pronosticat que la desocupació al nostre país arribarà aquest any fins al 27%. Encara que, per 2014 s’augura una lleu millorança, doncs es preveu que la taxa d’atur baixi fins al 26,5%, la imparable caiguda de l’ocupació ja ha convertit a Espanya al país de la zona de l’euro on més acomiadaments es produeixen des de l’inici de 2013. Davant l’imminent panorama, i com s’indica en el present article, convé conèixer què passos ha de recórrer una persona des del moment en què és acomiadada.

Quins passos ha de seguir un treballador que és acomiadat

Imatge: Bartlomiej Stroinski

Els acomiadaments i la inestabilitat laboral ja formen part de la vida quotidiana de la majoria dels espanyols. La crisi econòmica, els conseqüents reajustaments de plantilles i el tancament de no poques empreses han portat a més de sis milions de persones a l’atur. Saber actuar i conèixer quins són els tràmits administratius que tant empresa com a treballador han de complir, així com tenir en compte la indemnització corresponent, són tasques bàsiques per a tot empleat afectat per un acomiadament.

Signar la quitança amb la fórmula “Vaig rebre, no conforme” faculta al treballador a poder exercir posteriors reclamacions

L’acomiadament és la decisió unilateral d’un empresari per la qual s’extingeix el contracte de treball d’un empleat. Una vegada que la persona cessada ha rebut aquesta comunicació, cal tenir en compte certs passos:

 1. Estudiar la carta d’acomiadament

  Perquè es dugui a terme l’acomiadament, l’empresa ha de comunicar-li-ho per escrit al treballador a través d’una carta, en la qual s’ha d’indicar:

  • La causa del cessament.
  • Els fets que ho han motivat.
  • La data a partir de la qual té efecte.
  • La liquidació, el salari i la quantitat que se li deu en diferents conceptes, com les vacances no gaudides o les hores extraordinàries.

  Així mateix, l’empresari ha de lliurar al treballador un certificat d’empresa i els documents de cotització perquè pugui sol·licitar, si té dret, la prestació per desocupació. A més, ha de posar en coneixement del representant legal dels treballadors la documentació que dona fi a la relació laboral.

  Encara que siguin vàries les persones que han estat acomiadades alhora, o per un mateix motiu, la notificació d’acomiadament ha de ser individualitzada.

 2. Examinar amb deteniment la quitança

  Segons l’article 49.2 de l’Estatut dels Treballadors, quan finalitza una relació laboral, l’empresari ha de comunicar a l’empleat el preavís de l’extinció del contracte i acompanyar-ho amb la quitança, que és el document de liquidació de les quantitats degudes que rep el treballador. Mitjançant la quitança se certifica que l’empresari ha liquidat les obligacions que tenia amb l’empleat en raó d’aquesta relació laboral, qualsevol que sigui el motiu de l’acomiadament.

  En la quitança s’han d’incloure les quantitats corresponents a les vacances no gaudides, la part proporcional de les pagues extraordinàries, la indemnització, si escau, i altres quantitats que siguin degudes per l’empresari.

  Si l’acomiadat no està d’acord amb la quitança, pugues signar “Vaig rebre, no conforme”, o no signar, i acudir a un advocat o especialista legal per iniciar els tràmits legals oportuns.

 3. Analitzar la indemnització

  La indemnització es calcula d’acord al tipus de contracte de treball que tenia el treballador i presenta enormes diferències, en funció de les circumstàncies que han motivat l’acomiadament:

  • Si el cessament de la relació laboral es produeix per causes de força major o econòmiques, per circumstàncies objectives, per dissolució de l’empresa o per trasllat d’aquesta, l’empleat tindrà dret a percebre una indemnització equivalent a 20 dies de salari per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats.

  • Si l’acomiadament es declara improcedent, l’empresari haurà d’abonar al cessat 45 dies de salari per any treballat, amb un límit de 42 mesos, quan el contracte es va signar abans de la Reforma Laboral del 10 de febrer de 2012.

   Per a contractes celebrats després del 10 de febrer de 2012, quan l’acomiadament és qualificat com a objectiu improcedent, l’empleat rebrà una indemnització de 33 dies per any treballat i 24 mensualitats, com a màxim.

  Calcular la indemnització corresponent no és una qüestió baladí, doncs en aquesta quantitat s’inclou el salari diari, el percentatge corresponent a les pagues extraordinàries, si escau, i el temps total que s’ha prestat serveis en l’empresa.

  No obstant això, si no s’està conforme amb la quantia, no s’ha de signar. Davant una situació de disconformitat, el pas següent és acudir al SMAC (Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació) on, en la gran majoria dels casos, l’empresa i el treballador arriben a un acord.

 4. Acudir a un acte de conciliació (SMAC)

  La conciliació és la fase prèvia al procediment judicial i constitueix un intent d’arribar a un acord entre l’empresari i l’empleat. Si el treballador no considera justificada l’acció empresarial, o no està conforme amb alguna de les circumstàncies que apareixen en la carta d’acomiadament o en la quitança, disposa d’un termini de 20 dies hàbils, des de la comunicació del cessament, per presentar una demanda o papereta de conciliació davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC).

  La papereta de conciliació és un escrit on l’empleat exposa en quina empresa estava ocupat, l’antiguitat que tenia, per què causa ha estat cessat i quin era el seu sou. A través d’aquesta demanda, el treballador sol·licita que el seu acomiadament sigui declarat nul o improcedent. L’acte de conciliació se celebra davant un lletrat conciliador, amb un representant de l’empresa i l’empleat o el seu representant (que pot ser o no advocat).

 5. Presentar una demanda davant el Jutjat social

  Si no hi ha acord entre les parts en l’acte de conciliació, el treballador pot presentar la demanda davant el Jutjat social corresponent abans que es compleixi el termini dels 20 dies hàbils, una vegada descomptats els transcorreguts des de l’acomiadament fins a la presentació de la demanda de conciliació.

  Cal destacar que l’empleat pot efectuar la demanda per si mateix o representat per un advocat, procurador, graduat social o sindicat, si escau. Amb caràcter general, el Jutjat competent serà el del lloc de prestació dels serveis o el del domicili del demandat, a elecció del demandant.

  Per al còmput dels terminis, se sumen els dies que transcorren entre la jornada següent a l’acomiadament i la de la presentació de demanda de conciliació, amb els quals transcorren entre l’endemà a la celebració de la conciliació, i el de la presentació de la demanda en el Jutjat social, fins a arribar a 20 dies hàbils.

  La demanda davant el Jutjat es formula per escrit i ha de contenir les següents anotacions:

  • Les dades del demandant amb el seu DNI i el dels altres interessats que seran anomenats al procés i els seus domicilis, sempre amb els noms complets de les persones físiques i la denominació social de les persones jurídiques.
  • L’enumeració concreta dels fets al·legats. En cap cas podran al·legar-se fets diferents dels adduïts en l’acte de conciliació, tret que s’haguessin produït amb posterioritat a ell.

  • El lloc de treball, salari, forma de pagament, horaris, antiguitat en l’empresa, categoria professional i les característiques particulars de la labor que es realitzava abans de produir-se l’acomiadament.

  • La data d’efectivitat del cessament i la manera en què va tenir lloc.

  • Si el cessat va ser representant legal o sindical dels treballadors durant l’any anterior a l’acomiadament.

  • Si l’empleat està afiliat a algun sindicat, quan ha al·legat la improcedència de l’acomiadament per haver-se realitzat sense la presència dels delegats sindicals, si els hi hagués.

  • Si el demandant litiga per si mateix, ha de designar un domicili en la localitat on resideixi el Jutjat, en el qual es practicaran totes les diligències referides a ell.

  • La data i la signatura.

  El jutge serà qui qualifiqui l’acomiadament i haurà de comunicar si està ajustat o no a l’establert per la llei.

 6. Acatar la sentència del jutge

  En la sentència, el jutge social dictaminarà si s’ha de readmetre a l’empleat en el seu lloc de treball . En cas de readmissió, l’empresari haurà d’abonar els salaris de tramitació deixats de percebre pel treballador i la seva cotització a la Seguretat Social des de la data de l’acomiadament. Per contra, si la sentència no és favorable, l’empleat haurà d’apuntar-se a l’atur .

 7. Inscriure’s en el SEPE

  El treballador cessat que no aconsegueix la seva readmissió en l’empresa, ha d’assumir la seva nova situació amb serenitat i assossec. Encara que el nombre de persones que engrosseixen les llistes de l’atur és cada vegada major, en el SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) s’ofereixen cursets i itineraris d’ocupació que podran ajudar al nou aturat. Per a això, cal acudir a una oficina d’ocupació i sol·licitar el DARDE (Duplicat de la demanda d’ocupació). Aquest document té una validesa d’un any i cal segellar-ho cada tres mesos, encara que es pot fer a través d’Internet.

  Mentre es busca un nou treball, el més aconsellable és actualitzar el currículum, aprendre un nou idioma o afermar els que ja es coneixen, refrescar els coneixements d’informàtica i donar-se d’alta a les xarxes socials professionals d’Internet, com LinkedIn.

  A més, es recomana preparar una carta de presentació i un currículum genèric (de dues pàgines, com a molt) que s’anirà adaptant en funció dels llocs i empreses als quals s’optarà.

RSS. Sigue informado

Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions