Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Soc becari, haig de fer la Declaració?

Les beques per a estudis i recerca estan exemptes de tributació, però els becaris que realitzen pràctiques remunerades han de fer la Declaració de la Renda
Per Blanca Álvarez Barco 15 de maig de 2019

Beques i ajudes a l’estudi o la formació hi ha moltes, i no totes tenen la mateixa consideració per part d’Hisenda. Com aclarim en aquest article, si reps una beca per ajudar-te en els estudis, per investigar o una borsa d’estudis per fer pràctiques formatives en una empresa, no has de preocupar-te. No hauràs de fer la Declaració de la Renda, sempre que compleixis determinats requisits. En canvi, si ets becari que realitzes pràctiques remunerades en una empresa, hauràs de declarar, encara que solament si superes el límit de 22.000 euros anuals.

Img estudiantes listadogrande

Beques d’estudi: estan exemptes

Estudies amb beca i no saps si has de declarar o no aquesta ajuda? Pots deixar l’elaboració de la Renda per a una altra ocasió, doncs les beques a l’estudi en principi estan exemptes si són beques públiques, beques concedides per entitats sense finalitats lucratives i beques concedides per les fundacions bancàries. Ara bé, com assenyala l’equip fiscal de Sincro Business Solutions, cal complir una sèrie de requisits i tenir en compte diversos factors:

  • L’àmbit d’aplicació objectiu de l’exempció comprèn les beques percebudes per cursar estudis reglats, tant a Espanya com a l’estranger, per a tots els nivells i graus del sistema educatiu.
  • Dins dels estudis reglats al nostre país es consideren l’ensenyament de règim general: infantil, primària, secundària, formació professional de grau superior i universitària, que al seu torn és de grau, màster o doctorat; i ensenyament de règim especial: artística, d’idiomes i esportiva.

Img beca investigador grande

Es declaren les beques de recerca?

Les beques de recerca estan en principi exemptes, però perquè es consideri que estem davant una d’elles cal complir uns requisits, i no sempre és senzill determinar si ens trobem davant una. Així, entre unes altres, els becats han de ser graduats universitaris; l’orientació de la recerca ha de ser el desenvolupament d’activitats de formació i especialització cientificotècnica; i el programa d’ajudes ha d’haver estat reconegut en el Registre General de Programes d’Ajudes a la Recerca.

Estan exemptes les beques concedides per les entitats sense finalitats lucratives i fundacions bancàries per a recerca, així com les atorgades per aquelles amb finalitats de recerca als funcionaris i altre personal al servei de les administracions públiques i al personal docent i investigador de les universitats.

Respecte als investigadors predoctorals, cal tenir en compte que el passat 16 de març va entrar en vigor el Reial decret 103/2019, d’1 de març, sobre l’Estatut del personal investigador predoctoral en formació, que deroga el RD 63/2006, que fins ara regulava els requisits específics relatius a les beques de recerca.

Img becario empresa grandeImagen: StartupStockPhotos

Becari en una empresa, faig la Declaració?

Els becaris que realitzen pràctiques remunerades han de rendir comptes amb Hisenda, doncs són rendiments íntegres del treball. Però solament hi ha obligació de fer la Declaració de la Renda, si els rendiments íntegres del treball superen el límit de 22.000 euros anuals (un sol pagador), “la qual cosa és rar que succeeixi en el cas dels becaris”, expliquen els experts fiscals. Encara que exposen un cas que podria donar-se i que sí soprepasaría aquest topall: quan aquest becari (per exemple, estudiant d’una carrera universitària), a més de la beca (relació no laboral), ha compatibilitzat els seus estudis amb un treball per compte d’altri (en un bar en caps de setmana, de dependent en dies solts…). Quan existeixin diversos pagadors, no hi haurà obligació de declarar, si la suma del segon i posteriors pagadors per ordre de quantia no superin en el seu conjunt la quantitat d’1.500 euros.

Cal tenir en compte que en alguns casos s’aplica el límit de 12.643 euros anuals. Així ocorre quan es perceben pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes o quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.

La remuneració per realitzar pràctiques formatives està exempta de tributació, sempre que formin part d’un pla d’ensenyaments universitaris oficials

Quant a la remuneració que es concedeix per fer pràctiques formatives (ajudes econòmiques per conveni de cooperació educativa subscrit entre universitat i empreses), està exempta sempre que formin part d’un pla d’ensenyaments universitaris oficials; és a dir, dels plans d’estudis que condueixen a l’obtenció dels corresponents títols universitaris oficials de grau.

Per contra, quan la realització de les pràctiques formatives no constitueixi un requisit per a l’obtenció dels corresponents títols universitaris oficials, a aquestes ajudes no els resultarà aplicable l’exempció.

Ull amb els premis a l’estudi!

Cuidat! No és el mateix una beca d’estudis que un premi a l’estudi, “i Hisenda ho deixa molt clar”, sotienen des de Sincro Business Solutions. De fet, en dates recents, diversos mitjans de comunicació es van fer ressò que Hisenda reclamava la tributació corresponent a una jove estudiant que va obtenir en 2017 un premi extraordinari d’educació secundària obligatòria al rendiment acadèmic, convocat per la Xunta de Galícia i amb un import de 750 euros.

Hisenda assenyala que “aquest premi no es correspon realment amb el concepte de beca, doncs s’atorga (després de la realització de l’examen o prova) com a reconeixement final d’un brillant expedient acadèmic”. Per tant, com no cal considerar-ho com una beca, s’estima com un rendiment del treball subjecte a tributació.