Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Soc client d’un banc, quins són els meus drets?

El client bancari té dret a saber què comissions li cobren, rebre informació detallada de cada producte i comptar amb un servei que resolgui les seves reclamacions
Per Blanca Álvarez Barco 17 de juny de 2015
Img curriculum perfecto

Les relacions dels usuaris bancaris amb les entitats financeres són contínues i, gairebé sempre, cordials. Diàriament fan transferències, treuen diners del caixer i fins a signen un crèdit. Però de vegades se senten desprotegits, si els bancs canvien les regles i cobren una comissió inesperada o exigeixen que cal pagar en cancel·lar un contracte. Per evitar problemes, i protegir-se millor, s’han de conèixer els drets que es tenen com a clients, aconsellen els experts. En aquest article s’explica per què és important saber què interessos i comissions cobren els bancs, com rebre informació detallada dels productes que es contracten i la forma de queixar-se, reclamar i defensar els drets com a clients bancaris.

Soc client d’un banc: tinc dret a la informació

Sempre que es vagi al banc i se subscrigui un producte o realitzi alguna operació, s’ha de rebre informació. És un dret del client ineludible per part de l’entitat, que ha d’indicar què comissions i despeses cobraran, com especifica el Banc d’Espanya. Han d’informar també sobre els preus i característiques dels serveis que s’utilitzen amb més freqüència: els de caixa, ingrés i retirada d’efectiu, deutes en compte, transferències… Aquesta informació es pot consultar de manera gratuïta en les oficines de les entitats, els seus llocs web o al portal del Banc d’Espanya.

A més, s’han de rebre explicacions sobre els tipus de canvi per a operacions de compravenda de divises o de bitllets estrangers l’import dels quals no superi els 3.000 euros. I, si el banc té la intenció de realitzar canvis que afectin a operacions o productes, el client de l’entitat ha de rebre informació prèvia.

Clients de banc: dret a un contracte

En contractar un servei, el banc ha de lliurar un exemplar del contracte, en suport escrit o electrònic. Est ha de contenir, com a mínim, la TAE aplicada, la periodicitat de la meritació d’interessos, les comissions i despeses repercutibles, la durada del contracte i els termes per a la seva modificació o cancel·lació.

Img firmacontrato grande
Imatge: Donen Moyle

Hipoteques, dipòsits i crèdits transparents

Dipòsits, crèdits al consum i hipoteques són els productes que més es contracten amb el banc, per la qual cosa han de tenir especial transparència.

La captació de dipòsits es reserva a les entitats de crèdit, que han d’estar autoritzades i regulades.

Per la seva banda, en demanar un crèdit al consum, es té dret a rebre informació sobre el seu tipus d’interès, els potencials recàrrecs, l’import total del crèdit o la TAE aplicable abans de signar el contracte. El contracte, a més, ha de tenir unes clàusules obligatòries sobre l’import i periodicitat dels pagaments, les garanties i les assegurances als quals es condiciona la concessió del crèdit.

Si es vol donar per conclòs un crèdit al consum de durada indefinida, a més, és possible fer-ho gratis, tret que existeixi un termini de preavís. Si ho hi ha, aquest no pot excedir d’un mes; la compensació al banc té un límit del 1% de l’import del crèdit.

I què passa si es vol signar una hipoteca? En aquest cas, abans han de donar tres documents gratuïts: una guia general d’accés al préstec hipotecari; una fitxa que reculli les condicions generals, tipus d’interès i altres costos del préstec i una altra fitxa amb les condicions del préstec adaptades a la situació financera del client. En la fase de contracte, el contingut mínim d’est està fixat i es permet al notari desautoritzar el préstec, si incompleix la normativa de transparència. Com a Espanya la majoria d’hipoteques són de tipus variable, la llei imposa requisits per garantir que els tipus de referència hagin estat calculats sense influència de l’entitat i conforme a un procediment matemàtic objectiu.

Soc client de banc: publicitat veraç

La publicitat bancària ha de ser clara i objectiva. Les entitats, a més, han d’implantar procediments interns per protegir als clients bancaris enfront dels riscos de la seva pròpia publicitat.

Img bancoscliente grande
Imatge: David Goehring

Dret a rebre ofertes

El banc ha de proporcionar sense cost algun ofertes vinculants de l’entitat en préstecs hipotecaris sobre habitatges, subrogacions hipotecàries per canvi d’entitat i crèdit al consum.

Dret a reclamar i ser defensat com a client

Tots els clients poden reclamar en cas de no estar d’acord amb l’entitat. A tot banc hi ha per a això un servei que atén i defensa al client. Per garantir la seva independència, s’exigeix que els gestionin “persones de reconeguda honorabilitat, que posseeixin coneixements i experiència adequats i que operin amb autonomia de decisió”, afirmen els experts.

A més, el banc pot comptar amb un defensor del client, sobre l’existència del qual ha d’informar i indicar a l’usuari la seva adreça postal i electrònica. Aquests defensors han de ser també persones de reconegut prestigi en l’àmbit jurídic, econòmic o financer sense vincles professionals amb les entitats i amb autonomia de criteri.