Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Solucions anticrisi per a autònoms

Mesures urgents i vies específiques de finançament bancari intenten reactivar l'entramat empresarial
Per José Ignacio Recio 19 de novembre de 2009
Img fontanero
Imagen: MoToMo

Entre els professionals més castigats pel desastre econòmic els autònoms destaquen per sobre de la resta. Amb la finalitat de que aquests no es veiessin abocats a tancar els seus negocis, a l’agost passat va entrar en vigor un paquet de mesures urgents. Entre elles, la bonificació durant dos anys del 50% de la Seguretat Social del primer assalariat a els qui realitzin contractin de manera indefinida, així com la cancel·lació dels deutes que hagin contret cooperatives i societats laborals amb el Fondo de Garantia Salarial. Una iniciativa que permetrà sanejar els comptes dels professionals. Al mateix temps, podran beneficiar-se d’un nou coeficient multiplicador, referent al pagament de les prestacions per desocupació en supòsits de suspensió temporal de la relació laboral. A això cal sumar les vies especials de finançament promogudes per les entitats bancàries per dotar de liquiditat als treballadors autònoms.

Fomentar l’activitat emprenedora

El nombre d’aturats registrats en les oficines de l’Institut Nacional d’Ocupació va pujar de nou a l’octubre i va sumar 98.906 aturats més que al setembre (2,6%). Amb aquesta xifra, la desocupació afecta a 3.808.353 persones, entre els qui sobresurten els treballadors per compte propi. Per tractar d’atallar aquesta situació, al llarg de l’any s’han engegat diverses mesures urgents de foment de l’activitat emprenedora dels autònoms i rebaixa dels tràmits administratius. Els bancs i caixes brinden línies de finançament específiques i no falten els microcrèdits, encara que l’opció més estesa és l’oferta de préstecs per a autònoms i petites i mitges empreses.

La bateria de mesures destinades a aquest segment professional va des de la cancel·lació dels deutes a un renovat coeficient multiplicador en el pagament de les prestacions per desocupació.

  • Augment fins al 80% del límit de pagament únic de la prestació per desocupació destinada a inversió per a joves de fins a 30 anys d’edat i dones de fins a 35 que iniciïn una activitat com a treballadors autònoms. L’objectiu és fomentar l’activitat emprenedora de joves i dones.
  • Desaparició de la limitació de fins a 24 mesos que tenien els assalariats per optar a ser socis treballadors de cooperatives i societats laborals. Aquesta mesura i l’anterior tindran vigència fins a 2010.
  • Bonificació del 50% de la Seguretat Social durant dos anys del primer assalariat que contracti l’autònom de manera indefinida. Estarà vigent fins al 31 de desembre d’aquest any.
  • Cancel·lació dels deutes que hagin contret cooperatives i societats laborals amb el Fogasa (Fons de Garantia Salarial), per permetre sanejar els comptes.
  • Renovació del coeficient multiplicador. Respecte al pagament de les prestacions per desocupació en supòsits de suspensió temporal de la relació laboral, el Reial decret fixa un coeficient multiplicador d’1,25 per determinar els dies de prestació que correspon abonar en cada cas concret.

Crèdits per als autònoms

Es concedeix la bonificació durant dos anys del 50% de la Seguretat Social del primer assalariat contractat de manera indefinida

Els grans bancs espanyols han desenvolupat una via de finançament per la qual emeten préstecs en condicions preferents als seus clients. A més, brinden productes amb avantatges fiscals, com renting o lísing amb finançament de fins al 100% de l’import del ben. També concedeixen microcrèdits que permetin finançar fins al 95% del cost total d’un projecte empresarial. La resta de les entitats financeres s’ha decantat per una nova oferta de crèdits dissenyats per als autònoms i petites i mitges empreses. Compten amb un tipus d’interès més beneficiós i no contemplen comissions.

BBVA ha signat un acord de col·laboració amb la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (LLIGA) per oferir finançament en condicions preferents. Els professionals i autònoms associats podran beneficiar-se de condicions específiques, d’acord al seu règim professional, tant en préstecs com en comptes de crèdit. Banc Santander ha posat a la disposició d’autònoms, comerços i pimes una línia de crèdit preconcedido per finançar la seva activitat en 2009, destinada a facilitar finançament a mitjà termini per a projectes d’inversió.

Els grans bancs permeten a aquests professionals la contractació de préstecs en condicions preferents

Amb la finalitat d’estimular a les dones que desitgin crear un negoci, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, el Ministeri d’Igualtat i la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis (CECA) han signat un conveni que permetrà continuar, fins al 31 de maig de 2010, el desenvolupament del Programa de Microcrèdits per a Dones Emprenedores i Empresàries. Podran finançar fins al 95% del cost total del seu projecte mitjançant préstecs per un import màxim de 25.000 euros. Se’ls aplica un interès fix del 6% i un termini d’amortització de cinc anys, més sis mesos de manca optativa. Poden beneficiar-se les dones emprenedores que iniciïn la seva activitat o els qui l’hagin començat en un període inferior a tres anys -ampliable a dos anys més-, sempre que el finançament es dirigeixi a la consolidació i millora de la competitivitat de l’empresa i no sigui un mer refinançament de negocis inviables.

Oferta combinada

Nombroses entitats financeres han desenvolupat fórmules per satisfer les necessitats dels autònoms mentre continue el període recessiu de l’economia espanyola. Entre les noves aportacions del sistema bancari destaca la de Citibank, que combina préstecs a mesura, solucions de lísing i renting i hipoteques. Es caracteritza per la seva flexibilitat, ja que els clients poden decidir la forma d’amortització (amb quotes mensuals o trimestrals) i sol·licitar ajornament de pagament d’interessos (el període de carència màxim és fins a la durada total del préstec). Una altra de les opcions és la desenvolupada per Caixa Duero i la Confederació Espanyola de la Petita i Mitja Empresa: préstecs referenciats a l’Euribor, però inferiors a les dades actuals de l’índex. Entre ells, crèdits personals d’inversió i finançament de circulant (a Euribor menys 0,20 els primers dos anys i la resta del termini, a +0,30), préstecs hipotecaris d’inversió (a Euribor menys 0,30 els primers dos anys i la resta, a +0,30) i línies de finançament especials (a Euribor menys 0,20 i fins al venciment, a +0,30). Totes les ofertes estan exemptes de comissions de manteniment de comptes, compensació de xecs i transferències.

Bankinter, Caixa Laboral i Ibercaja han llançat també en els últims mesos productes avantatjosos per a les pimes i els autònoms. La primera ha signat un acord amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI), pel qual l’entitat espanyola rep un préstec per al finançament de projectes d’inversió de petit i mitja grandària promoguts per pimes. L’alternativa d’Ibercaja s’ha cristal·litzat en un nou crèdit dirigit també a aquest sector, amb una clàusula de cobertura contra la pujada dels tipus d’interès, sense cap cost de contractació. Caixa Laboral ha confeccionat un programa específic per a autònoms, en el qual destaca el “Compte Professional amb Crèdit”, un compte corrent que permet un crèdit des de 3.000 euros, sense costos de contractació, ni manteniment, així com de les comissions de descobert.