Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Subhasta del Tresor Públic per 2009

Les Obligacions de l'Estat són les que ofereixen major rendibilitat, encara que per a períodes d'entre 10 i 30 anys
Per roserblasco 20 de març de 2009
Img monedas

La nova subhasta del Tresor Públic de cara a l’exercici 2009 és una de les menys atractives per als interessos dels inversors dels últims anys, ja que la seva rendibilitat s’ha vist reduïda fins a l’1,24% en les Lletres a 12 mesos, al 2,43% en els Bons a dos anys i al 3,81% per a les obligacions a 10 anys. Però, a canvi, es constitueix com un dels productes més segurs del panorama financer en aquesta època de turbulències.

Els dipòsits a una setmana proporcionen una rendibilitat per sota del 1% (concretament del 0,93%), a dues setmanes de l’1,10% i a un mes l’1,24%. Tampoc la renda variable està rescatant els diners dels petits i mitjans estalviadors, ja que està desenvolupant una caiguda lliure que porta als preus de les companyies que cotitzen en Borsa a nivells desconeguts -caldria remuntar-se fins a 1997 per veure preus com els actuals-. Per aquest motiu els inversors més conservadors es decantin per productes del deute públic, que en la seva modalitat de llarg termini ofereixen fins a un 4,92% de rendibilitat. Els Bons a dos i cinc anys proporcionen un 2,43% i 3,48% respectivament, mentre que les obligacions a 10 i 30 anys ho estipulen en el 3,81% i 4,92%, les més altes en aquest tipus de productes de renda fixa.

Renda fixa per afrontar l’any

El Tresor Públic emetrà al llarg de 2009 Bons i Obligacions de l’Estat per valor d’uns 87.000 milions d’euros. Es presenta així una oportunitat d’invertir en valors del Tesoro, per els qui busquen major rendibilitat de les quals ofereixen en aquests moments les Lletres de l’Estat. El Tresor Públic durà a terme subhastes tots els mesos; les de Bons tindran lloc el primer dijous de cada mes. A diferència d’altres anys, les oportunitats d’inversió en Bons no només se cenyiran a les principals referències a tres i cinc anys (2,75% a l’abril de 2012 i 4,25% al gener de 2014, respectivament), sinó que es reobriran Bons a terminis intermedis per ajustar-se a les preferències dels inversors. Per exemple, al febrer el Tresor ha emès referències amb dos anys. Les Obligacions de l’Estat (amb terminis superiors a cinc anys) se subhastaran el tercer dijous de cada mes. També en aquests terminis es combinaran les emissions de les principals referències a 10, 15 i 30 anys (4,60% al juliol de 2009, 4,80% al gener de 2024 i 4,90% al juliol de 2040, respectivament) amb reobertures d’obligacions amb terminis intermedis.

En aquest exercici, a causa de la crisi, hi haurà reobertures de Bons i Obligacions amb terminis intermedis

Abans de cada trimestre, el Tresor anuncia les subhastes de Bons i Obligacions que realitzarà en el període entrant, per donar oportunitat als inversors de conèixer i analitzar les possibilitats d’inversió. Igual que amb les Lletres del Tesoro, els inversors poden participar en les subhastes de Bons i Obligacions de l’Estat a través del sistema de comptes directes al Banc d’Espanya, per Internet a la pàgina del Tresor Públic i, a través de qualsevol entitat financera. Com a producte de renda fixa que és, té l’avantatge que és no és necessari seguir la seva evolució diària en conèixer per endavant la seva rendibilitat, que sempre s’ha caracteritzat per ser una de les més baixes del mercat financer.

Característiques de la nova subhasta

Lletres, Bons i Obligacions mantenen sempre unes constants, però en aquesta nova subhasta es ressalten altres consideracions fruit de l’actual crisi econòmica i la baixada en els tipus d’interès. Amb tot, els productes relacionats amb el Tresor Públic mantenen uns trets que els diferencien d’altres productes financers:

  • Proporcionen escassa rendibilitat, de l’1,24% per exemple, per a les Lletres a 12 mesos.
  • Ofereixen seguretat i tranquil·litat en un marc de turbulències financeres com és el panorama econòmic internacional.
  • Són productes fàcils de contractar, tant a través de les entitats bancàries com per Internet.
  • Contemplen uns terminis excessivament llargs, que en el cas de les Obligacions arriben fins als 30 anys.
  • Tenen la garantia de l’Estat i es coneix per endavant quina rendibilitat van a generar.
  • Estan destinats a un perfil d’estalviador molt defensiu.
  • Permeten optar per diverses modalitats en funció del termini seleccionat per a cada producte.
INVERSIÓ MÍNIMA I RETENCIONS FISCALS

Una dels principals avantatges de contractar Lletres, Bons i Obligacions de l’Estat és que es pot fer des d’1.000 euros, quantitat bastant assequible per a les economies domèstiques, a diferència d’altres productes financers el desemborsament inicial dels quals és molt superior. Un altre avantatge addicional és que les Lletres, en qualsevol de les seves modalitats, no contemplen retenció en l’Impost de la Renda sobre les Persones Físiques (en els Bons i Obligacions la retenció és del 18%, d’acord amb altres productes financers, com per exemple els dipòsits).