Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Subhastes del Tresor Públic: Bons, Lletres i Obligacions

En moments de crisi econòmica pot ser beneficiós acudir als productes de Deute Públic, amb rendibilitats a partir del 3,61%
Per roserblasco 7 de abril de 2008
Img dinero listado

Acudir als productes de Deute Públic pot ser una opció profitosa per al petit i mig inversor, especialment en moments de crisi econòmica com l’actual, en què la inversió en la renda variable porta un descens d’una mica més del 10% durant el primer trimestre de l’any. Els qui es decideixin per aquesta opció hauran de tenir en compte que la rendibilitat mitjana dels productes de Deute Públic per a aquest trimestre oscil·la entre el 3,61% TIR (taxa interna de rendibilitat) que ofereixen les Lletres del Tresor a 12 mesos, al 3,99% TIR dels Bons de l’Estat a 5 anys, passant pel 3,95% que reporten a l’inversor els Bons de menor quantia temporal, a 3 anys.

Si bé la rendibilitat que ofereixen aquests productes no és molt generosa, i està per sota de la inflació benvolguda per al mes de març (4,6%) -el que suposa que està per sota del preu del diner-, està d’acord amb la d’altres productes financers com els dipòsits tradicionals. Aquests ofereixen una rendibilitat que oscil·la entre el 3,50% i el 4,50%, encara que per a períodes més curts (entorn de 15 dies o 2 mesos), ja que per a períodes llargs l’oferta dels dipòsits arriba a superar el 5%. Però la inversió basada en el Tresor Públic té l’avantatge que pot realitzar-se amb un mínim desemborsament, a partir d’1.000 euros, tant en les Lletres com en els Bons, i amb una retenció en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del 18%, d’acord amb la d’altres productes financers.

Properes subhastes

La subhasta competitiva és el sistema triat pel Tresor per emetre tots els valors, un procediment comú tant per a Lletres com per a Bons i Obligacions. En el cas dels Bons i Obligacions, el Tresor realitza una sèrie de subhastes del mateix actiu en mesos successius fins que l’import d’aquesta emissió s’aproxima als 10.000/15.000 milions d’euros, assegurant així la liquiditat al mercat secundari. Qualsevol persona física o jurídica pot formular peticions de subscripció dels valors del Tresor en la corresponent subhasta, a través de l’entitat gestora en què desitgi que els valors quedin registrats; tals peticions es consideren compromisos en ferm d’adquisició dels valors del Tresor sol·licitats, d’acord amb les condicions d’emissió.

Abans de l’inici de cada trimestre, el Tresor Públic anuncia les referències de Bons i Obligacions de l’Estat que subhastarà en aquest període. Aquestes subhastes s’afegeixen a les de Lletres del Tesoro, que es regeixen per un calendari anual. Com a regla general, els Bons a 3 i 5 anys se subhasten el primer dijous de cada mes, i les Obligacions a 10 i 30 anys el tercer dijous, mentre que les Lletres de l’Estat efectuen les seves subhastes el tercer dimecres de cada mes. D’aquesta forma per al proper trimestre, el Tresor Públic durà a terme diverses subhastes d’Obligacions i Bons de l’Estat, que poden ser subscrits per qualsevol inversor:

  • Abril: El dijous 3 es va subhastar el Bo de l’Estat (cupó 4,10% i venciment el 30 d’abril del 2011), així com una referència antiga amb termini residual de cinc anys (cupó 6,15% i venciment el 31 de gener de 2013).

  • Maig: El dijous 8 se subhasta de nou el Bo de l’Estat a tres anys (cupó 4,10% i venciment el 30 de juliol del 2013). Per la seva banda, el dijous 22 de maig s’efectuarà la subhasta corresponent a l’Obligació de l’Estat a 30 anys (cupó 4,90% i venciment el 30 de juliol del 2040).

  • Juny: En aquest mes no hi haurà subhastes de bons durant la primera setmana, però el dijous 22 se subhastarà l’Obligació de l’Estat a 10 anys (cupó 4,10% i venciment el 30 de juliol del 2018).

D’altra banda, i com és habitual en cada trimestre de l’any, se celebraran subhastes de Lletres de l’Estat a 12 mesos els dimecres 16 d’abril, 21 de maig i 18 de juny.

A través d’Internet

El Tresor Públic ofereix als subscriptors dels seus productes financers la possibilitat de servir-se d’un nou canal de compra-venda de Deute Públic a través d’Internet, que els permetrà realitzar les següents operacions:

  • Subscripció de valors del Tesoro
  • Traspàs per a la venda de valors
  • Traspàs de valors a una altra entitat gestora
  • Consulta d’operacions realitzades
  • Modificació de dades personals
  • Modificacions de compte domiciliari
  • Anul·lació d’operacions

L’avantatge de realitzar les operacions de compra o venda dels valors a través d’Internet és que permet conèixer de forma instantània els preus als quals es poden realitzar les mateixes a cada moment. Per contra, el principal inconvenient és que l’execució de l’operació pot demorar-se uns dies, encara que com la rendibilitat no depèn de la variació d’una cotització, l’efecte no és tan important com si es tractés d’invertir en Borsa, per exemple. A més d’operar a través de la xarxa, també és possible fer-ho utilitzant el telèfon d’informació del Tresor Públic (902 15 50 50).

COMISSIONS REDUÏDES DES D’INTERNET

Aquells inversors que vulguin acudir a la propera subhasta i comprar Deute de l’Estat poden realitzar-ho per tres vies: a través del Banc d’Espanya, des de la pàgina web del Tesoro, o acudint a qualsevol entitat financera. En el cas de fer-ho des d’Internet, les comissions d’aquests productes són només un 1,5 per mil de l’import efectiu corresponent a l’amortització o pagament d’interessos que es transfereix al compte indicat per l’inversor, que contempla un mínim de 90 cèntims i un màxim de 200 euros. Es tracta de l’estratègia ideal per als inversors més conservadors: interessos segurs i comissions baixes.