Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Tarifes elèctriques per triar

La pujada mitjana que hauran d'abonar aquest any els usuaris en cada factura és d'1,12 euros mensuals, un 3,5% més del que van pagar en 2008
Per Rosa M. López-Maroto 25 de gener de 2009
Img luz
Imagen: Igore Konforti

La llum ha pujat 1,12 euros mensuals des de l’1 de gener para prop de 25 milions de consumidors domèstics, la qual cosa situa la seva factura per sobre de l’1,5% de l’encariment de la vida que es va produir durant el desembre passat segons les últimes dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). A més, aquest increment podria no ser l’únic de 2009, ja que les tarifes es poden revisar cada tres mesos.

En funció de la potència

La pujada del rebut de la llum es produeix a primers de cada any perquè és quan l’Estat i els subministradors comencen l’exercici fiscal i econòmic, i quan engeguen les seves previsions pressupostàries i les adaptacions dels preus a la inflació. Les pujades, en funció de la potència contractada, han estat les següents:

 • Per a un consumidor domèstic tipus amb una potència contractada d’entre 2,5 i 5 quilowatts, la pujada serà del 3,34%, la qual cosa equival a uns 0,92 euros mensuals.
 • Per als clients amb potències contractades inferiors a 1 quilowatt, el preu s’encarirà el 2,35%, uns 0,11 euros mensuals més.
 • Pels quals tenen contractada una potència d’entre 1 i 2,5 quilowatts l’increment serà també del 2,35%, 0,43 euros més al mes.
 • Els consumidors amb potències d’entre 5 i 10 quilowatts hauran d’afrontar una pujada del 4,1%, 2,07 euros més al mes.
 • Pels quals tinguin una potència d’entre 10 i 15 quilowatts, el rebut s’elevarà en un 4,7%, 5,83 euros mensuals més.

Si es pren com a referència el conjunt dels consumidors domèstics, la pujada mitjana és d’1,12 euros mensuals, és a dir, un 3,5%. El menys encoratjador és que s’espera que hi hagi més pujades, ja que hi haurà més revisions trimestrals i, donat el dèficit acumulat, amb tota seguretat hi haurà alces iguals o superiors a l’actual, tal com ha succeït en anteriors exercicis (de fet, durant 2008 van pujar un 9%).

El menys encoratjador és que s’espera que hi hagi més pujades, ja que hi haurà més revisions trimestrals

La desaparició de la tarifa nocturna és una altra de les novetats que ofereix al panorama energètic nacional. Des del passat estiu s’aplica la tarifa amb discriminació horària, que compta amb més hores de període barri (també cridades nocturnes) que són més barates (un 47%, si es comparen amb el preu de les tarifes estàndard). D’altra banda, les hores de consum amb recàrrec (o hores punta) es redueixen, passant de 16 a 10 hores, amb un recàrrec sobre el consum d’un 35%. L’usuari pot triar lliurement contractar un altre tipus de tarifa, encara que és aconsellable que seleccioni la nova tarifa amb discriminació horària, ja que és més econòmica que qualsevol altra, si manté la major part del seu consum en el nou període barri.

De moment no és necessari modificar la instal·lació per adaptar-se a aquest nou sistema de tarificació. No obstant això, en els propers mesos, les empreses distribuïdores es posaran en contacte amb els usuaris per realitzar les següents actuacions:

 • Adaptar l’actual comptador i el rellotge de manera que reflecteixin el canvi en les hores punta i vall.
 • Assegurar que la potència contractada es correspon efectivament, amb la potència màxima que prevegi utilitzar l’usuari, independentment del període horari en què es produeixi. Aquesta adaptació de potència no comporta cap cost associat pels drets d’escomesa corresponents (fins al màxim que permeti el butlletí). No obstant això, a partir de llavors, variarà l’acabo fix de potència de la factura.
 • Col·locar en la instal·lació un Interruptor de Control de Potència (ICP) que garanteixi la seguretat i el correcte funcionament de la instal·lació.

Pot succeir que quan s’hagin d’adaptar el rellotge i l’actual comptador, sigui necessari modificar la potència contractada, ja que per llei, la potència que s’ha de contractar és la màxima que es prevegi demandar, ja sigui en hores punta o vall. Per tant, si l’usuari decideix augmentar la potència contractada no pagaria els drets corresponents d’escomesa associats a aquest increment de potència. No obstant això, a partir d’aquest moment variarà l’import del terme fix de potència que es pagarà en cada factura. Tampoc s’haurà d’abonar gens per l’adaptació del rellotge i el comptador. Quant a la instal·lació de l’ICP, aquest pot ser de lloguer o propietat.

Tarifes socials i d’últim recurs

Per poder estalviar en la factura de la llum, el mercat energètic nacional disposa d’una sèrie de tarifes de caràcter social, encara que en la pràctica són molt pocs les llars que poden accedir a elles, ja que és difícil reunir els requisits necessaris per gaudir de les seves condicions. Les tarifes socials (les que tenen contractada una potència inferior a 3 quilowatts i compleixen determinats requisits) van créixer el 2,9%, mentre que les dels consumidors amb potències per sota d’1 quilowatt van augmentar el 2,7%.

La Tarifa d’últim Recurs és una tarifa única per a tot el territori espanyol establerta per ordre ministerial. Els consumidors amb dret a acollir-se a la mateixa són tots aquells connectats a gasoductes de pressió menor o igual a 4 bars, grup en el qual s’inclou a tots els consumidors domèstics de gas. No obstant això, hi ha un calendari pel qual, en els propers dos anys, es limita progressivament el perfil del client amb dret a acollir-se a aquesta tarifa. Pel que fa a la tarifa social, estableix la gratuïtat del terme fix de potència (Tp), per la qual cosa només es facturarà pel consum elèctric realitzat (Et). Així mateix, en contractar aquesta tarifa s’obté l’exempció del pagament dels primers 25 quilowatts per hora de cada bimestre. Però només és aplicable a subministraments domèstics de baixa tensió contractats per persones físiques que compleixin, simultàniament, amb els següents requisits:

 • El subministrament correspon a la residència habitual de la persona física titular del contracte elèctric.
 • La potència contractada haurà de ser sempre inferior als 3 quilowatts.
 • La instal·lació disposa d’ICP o es pot realitzar la sol·licitud perquè sigui instal·lat.

La contractació de la tarifa social comporta alguns inconvenients, entre els quals cal destacar el fet de la seva temporalitat, ja que només es pot gaudir mentre es compleixin totes i cadascuna de les condicions establertes per llei. Així mateix, el client està obligat a comunicar a la seva empresa subministradora l’incompliment de qualsevol d’aquests requisits en el termini màxim de 15 dies. A més, el període d’aplicació d’aquesta tarifa des de la seva concessió és d’un any, ja que no està establerta encara la continuïtat de la tarifa per períodes superiors.

REFACTURACIÓN COMPLEMENTÀRIA

Respecte al manteniment de la instal·lació, el consumidor és l’últim responsable de la custòdia dels equips de mesura i control, i el propietari dels mateixos ho serà del seu manteniment. Per això, en el cas de comprovar-se un funcionament incorrecte, es procedirà a efectuar una refacturación complementària.

Si s’haguessin facturat quantitats inferiors a les degudes, la diferència a l’efecte de pagament podrà ser prorratejada en tantes factures mensuals com a mesos van transcórrer en l’error, sense que pugui excedir d’un any l’ajornament ni el període a rectificar.