Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Tarifes socials per a aturats

Les persones que es troben en atur poden contractar bons i plans específics en empreses elèctriques i de telefonia amb descomptes de fins al 50%
Per José Ignacio Recio 16 de febrer de 2010
Img electrica
Imagen: Peter Kaminski

Empreses energètiques i de telecomunicacions han creat tarifes especials que abarateixen les principals factures domèstiques dels aturats. Els bons socials permeten que els serveis d’electricitat els resultin menys cars durant dos anys si tots els membres de la família estan sense treball. Les companyies de telefonia compten també amb plans específics per a aturats, que poden obtenir un descompte en el seu rebut de fins al 50%. Això sí, fins a un límit de 20 euros per factura.

Bono social

Bono social“>El nombre d’aturats es va situar en 4.326.500 persones durant el quart trimestre de 2009, després d’augmentar en 203.200 persones respecte al trimestre anterior. Això situa a la taxa actual de desocupació en el 18,8%, segons les últimes dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) difosa per l’Institut Nacional d’Estadística. Si per a nombroses famílies espanyoles arribar a fi de mes i abonar les factures de subministraments s’ha fet difícil en els últims mesos, en el cas dels aturats la situació és encara més complicada. Perquè puguin fer front al pagament de les seves principals factures domèstiques, les empreses subministradores dels serveis d’electricitat, gas i telefonia han elaborat unes tarifes especials. En alguns casos -com en el del rebut de la llum- el requisit imprescindible per a accedir a elles és que tota la família estigui en situació de desocupació. Prop d’1.220.000 llars en els quals no hi ha cap ingrés podran gaudir d’aquesta rebaixa, segons les últimes dades de l’EPA.

El bo social congela durant dos anys el preu vigent en el moment de la posada en marxa de la tarifa d’últim recurs

En aquest marc de necessitat neix el bo social. Es concreta en la congelació del preu vigent en el moment de la posada en marxa de la tarifa d’últim recurs fins a 2012. Aquesta ajuda es pot gaudir per un període de dos anys. Passat aquest temps, si es desitja tornar a beneficiar-se d’ell, s’haurà d’acreditar de nou que tots els membres segueixen en situació d’atur . Quan l’afectat deixi de complir les condicions que li permeten gaudir del bo, haurà de comunicar-lo a la companyia. Aquest producte s’ha fet efectiu a tots els clients desocupats dels subministradors d’energia que operen a Espanya: Endesa, Iberdrola, Gas Natural, etc.

Com sol·licitar-ho

Per a poder beneficiar-se del bo social cal sol·licitar-lo davant la comercialitzadora mitjançant correu ordinari, fax, o correu electrònic. També és possible personar-se en les oficines de la distribuïdora. Cal acreditar que es compleixen els requisits exigits i presentar la documentació necessària:

  • Sol·licitud
  • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat del titular al qual li arriba la factura de l’electricitat.
  • Fotocòpia del llibre de família (només en el cas d’unitats familiars de dues o més membres).
  • Certificat expedit per l’ajuntament amb la llista d’empadronats en el domicili on es realitza el subministrament.
  • Fotocòpia de l’última factura.
  • Declaració de la veracitat de la documentació presentada. En ella han de figurar els components de la unitat familiar, i cal autoritzar la comprovació de les dades relatives a la seva condició d’aturats en els corresponents registres públics i, si escau, de les mutualitats de previsió social alternatives.

Bonificacions en telefonia

La despesa en trucades telefòniques es troba entre els més inflats en la majoria de les llars. També en aquest cas es preveuen ajudes perquè els qui es troben en situació de desocupació puguin pagar la factura de telèfon amb menys dificultat. El pla de descomptes a aturats -vigent fins al 31 de desembre de 2010- aplica a les factures de fixos i mòbils un descompte de fins al 50%, fins a un límit màxim de 20 euros per factura en totes dues modalitats. Per a accedir a aquesta bonificació, els usuaris han d’acreditar la seva situació de desocupació i portar almenys sis mesos de relació amb la companyia en qüestió (Movistar).

Alguns municipis apliquen descomptes en les taxes d’escombraries o aigua als aturats

Des de fa diversos mesos una altra de les grans companyies de telefonia (Vodafone) compta també amb solucions per a aturats. Cobreix el consum de mòbil dels usuaris que contractin una tarifa plana de 29,9 euros mensuals, en cas que perdin el seu treball. La companyia té en compte també les necessitats dels autònoms que es vegin obligats a cessar la seva activitat en els pròxims mesos i es compromet a suprimir el seu consum mínim; els ofereix una tarifa exempta de franquícia per un preu per minut de 15,9 cèntims d’euro més IVA a qualsevol hora i operador.

Un altre tipus d’ajudes per a aturats són les propostes per alguns municipis espanyols. Hi ha descomptes en la taxa d’escombraries (fins al 90%) o en la d’aigua (la corresponent al primer tram de la part variable de la tarifa). Es presten ajudes també per a activitats culturals i esportives.

Per a jubilats

Un producte de similars característiques, encara que destinat als jubilats, és l’”Abonament Social” de Telefónica. Dirigit a persones majors de 64 anys o persones retirades per incapacitat laboral absoluta, consisteix en una reducció del 70% de la quota d’alta de la línia telefònica, i del 95% de la quota mensual. El cost de les trucades és el mateix que per a qualsevol altra persona, i no hi ha límit de consum.

Entre els requisits per a accedir a aquest abonament destaquen:

  • Ser jubilat o pensionista (per incapacitat, viduïtat, orfandat, etc.) i cobrar una pensió.
  • La renda familiar no ha de superar els 8.200 euros l’any 2010 (14 pagues de 586 euros) equivalent al 110% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples.
  • El domicili en què s’instal·li la línia beneficiària de l’abonament social ha de coincidir amb el d’empadronament del titular.
  • El beneficiari no ha de disposar d’un altre telèfon que ja gaudi d’aquesta reducció.