Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Taxis, es pot reclamar

Una factura mal computada, una infracció de les normes de recepció en els vehicles o un rebut sense la deguda justificació poden ser objecte de reclamació en un taxi
Per José Ignacio Recio 5 de febrer de 2013
Img trafico list

En ocasions, els passatgers d’un taxi acaben descontentaments amb el servei prestat i els agradaria elevar una queixa o reclamació. De vegades, les presses o el desconeixement dels seus drets fan que tot quedi en l’oblit. Però convé saber, com s’indica en el següent article, que una factura mal computada, una infracció de les normes de recepció en els vehicles o un rebut sense la deguda justificació poden ser objecte de reclamació.

Reclamar un mal servei en taxi

Un mal servei en un taxi es pot reclamar, malgrat que no tothom ho sap. Per fer efectiva una queixa, cal sol·licitar les fulles de reclamacions que han de tenir tots els vehicles que exerceixen aquest servei públic i que estan a la disposició dels seus viatgers. En elles, podran exposar qualsevol queixa o suggeriment sobre la seva prestació.

Convé demanar factura, ja que és una garantia si es desitja elevar alguna reclamació sobre el servei de taxi

En cas de no portar-les, o si els taxistes no les faciliten, s’ha de formalitzar la reclamació a través d’un escrit per correu ordinari als òrgans municipals del sector del taxi o a les juntes arbitrals de transport de cada comunitat autònoma o, en defecte d’això, per mitjà d’un correu electrònic a ambdues adreces.

Vuit motius que poden provocar discussió en un taxi

La millor manera per evitar problemes en un taxi és conèixer els drets que assisteixen als viatgers, així com les seves limitacions. Es resumeixen en les següents línies, on s’indiquen a més els motius i situacions que poden provocar controvèrsia dins d’un taxi.

 1. Baixada de bandera:

  És un dels punts més sensibles per a les reclamacions dels usuaris. És obligatori fer-la al moment en què el client sol·licita el servei (entrada en el vehicle i demanda del trajecte), mai abans que el passatger entri. Solament es farà abans si aquest servei és contractat a distància, en aquest cas el comptador s’engega en el lloc de partida del taxi, per la qual cosa repercutirà en el preu del trajecte.

 2. Avaria, accident, reposició de combustible…

  Són motius no imputables a l’usuari i que impliquen una parada. El conductor ha de detenir el comptador fins a solucionar el problema. Una vegada resolt l’incident en qüestió, el taxímetro s’engegarà sense que calgui baixar la bandera de nou.

  D’altra banda, si el contratemps impedeix continuar el viatge, el client solament haurà d’abonar l’import de la carrera fins a aquest moment, amb el descompte de la quantitat que correspongui a la baixada de bandera.

 3. Equipatge:

  La contractació d’un taxi dona dret al transport d’un equipatge normal (maletes, bosses de mà, petits embalums o compres…) que pugui ser col·locat en el maleter del vehicle (en tots els casos disposen d’aquest servei), o en la baca, sempre que no causi deterioració algun. Cal saber que la utilització d’aquesta prestació no comporta cap suplement, és gratuïta per als passatgers del taxi.

 4. Animals:

  En els casos en què el client vagi acompanyat d’un gos pigall o un animal de companyia, també podran accedir al servei sol·licitat sense cap recàrrec. Les mascotes (no el gos pigall) han de ser transportades en una gàbia homologada.

 5. Trajecte escollit:

  S’ha de portar a l’usuari a la destinació demanada per l’itinerari més directe possible, o bé plantejar diverses alternatives en funció de l’hora, embusos o urgència de la carrera. Si escau, haurà de seguir la ruta que li indiqui el client abans d’iniciar el trajecte.

 6. Diners per a canvi:

  És bastant freqüent que els passatgers no disposin del fraccionament de moneda suficient per pagar. Segons la llei, els taxistes solament tenen obligació de proporcionar les voltes a l’usuari fins a la quantitat de 20 euros.

  • Si el taxista no té canvi fins a aquesta xifra i ha d’abandonar el cotxe per aconseguir-ho, tindrà l’obligació de detenir el taxímetro.

  • Si, per contra, l’import del trajecte suposa un canvi superior a 20 euros, serà el client qui hagi de sortir del vehicle per aconseguir la quantitat demandada, amb el taxímetro en funcionament.

 7. Rebut:

  Al moment de finalitzar la carrera, i si és el desig de l’usuari, es podrà sol·licitar un rebut o una factura pel servei prestat, on hauran de quedar reflectits de manera obligatòria les següents dades:

  • Nombre de llicència
  • N.I.F.
  • Matrícula del vehicle
  • Preu de la carrera
  • Data
  • Signatura del taxista

  És recomanable demanar-la sempre, ja que és una garantia important per elevar alguna reclamació sobre el servei.

 8. Tarifes:

  No menys important són els aspectes relacionats sobre la tarifa dels trajectes demandats, que poden variar en funció de l’hora o si es depassen els límits del municipi.

  Cada taxi ha de tenir un exemplar oficial dels imports a l’interior del vehicle i en un lloc visible per als clients. El quadre de preus ha de recollir tots els suplements i costos específics que, si escau, procedeixi aplicar a determinats serveis.

  No es considera inclòs l’import dels peatges per la utilització d’autopistes , vies especials i entrada en zones controlades, que serà satisfet per l’usuari, sempre que aquest hagi sol·licitat aquest trajecte.

  Les tarifes comprenen diversos mòduls que conformen el preu final del servei:

  • Baixada de bandera, que és l’import indicat per iniciar el servei o la tarifa mínima que es cobra per cada carrera.

  • Tarifa per quilòmetre recorregut.

  • Quan el trajecte es realitza en horari nocturn o en dia festiu, pot tenir un cost superior. Es considera servei en horari nocturn el que es fa entre les 21:00 i les 06:00 hores de l’endemà.

  • En el cas que la destinació sigui un aeroport, estació d’autobusos, etc. es cobrarà un suplement addicional.

  Hi ha, a més, dos tipus de tarifes, atenent a l’espai en què es desenvolupa el servei:

  • Les urbanes, que són aplicable en serveis de taxi l’origen del qual i finalització tingui a una mateixa població com a destinació. En alguns casos també es donen en àrees formades per un conjunt de poblacions veïnes.

  • Les tarifes interurbanes, l’origen de les quals i final es produeix en dues localitats diferents, tret que formin part d’un àrea de prestació conjunta.