Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Tornen els crèdits, però més cars

Les propostes actuals dels préstecs personals i per al consum apliquen interessos que en alguns casos poden aconseguir el 18%
Per José Ignacio Recio 14 de octubre de 2013
Img euros
Imagen: Robert Brook

Els bancs han tornat a “obrir l’aixeta” de la liquiditat a través dels seus crèdits personals i per al consum, però, excepte rares excepcions, es comercialitzen sota unes condicions de contractació molt severes. Així, com s’explica al llarg del següent reportatge, és freqüent trobar propostes que apliquen interessos que en algun cas arriben fins al 18%, una circumstància que pot incidir a augmentar el nivell d’endeutament dels seus sol·licitants, més que ajudar-los a solucionar un problema econòmic.

Els bancs donen diners, però a un alt preu

Imatge: Robert Brook

Després d’anys sense donar amb prou feines crèdit, els bancs comencen a desenvolupar noves vies de finançament perquè els particulars puguin dotar-se de nou de liquiditat. Aquesta proposta bancària se cimenta, sobretot, en els préstecs personals i per al consum, per a això han elaborat una extensa oferta que brinda als seus clients importis de fins a 60.000 euros com a límit, amb períodes d’amortització amplis, que fins i tot poden aconseguir 10 anys en alguns models. Una altra cosa ben diferent és el preu que cal pagar per aquestes línies de finançament, que no és barat en absolut. De fet, apliquen uns tipus d’interès bastant exigents que oscil·len en una franja molt extensa que es mou entre el 9% i 18%. Aquesta disparitat propícia que els demandants d’aquests productes hagin d’analitzar amb summa cura els models confeccionats pels bancs i caixes per detectar els préstecs que menor desemborsament econòmic els generi i que s’adaptin a les seves necessitats reals de finançament.

Algunes propostes de crèdits personals o per al consum exigeixen nòmina o domiciliar rebuts, bé per concedir el finançament o millorar les seves condicions

D’altra banda, cal tenir en compte les possibles comissions que incorporin aquests productes (estudi, obertura, cancel·lació o amortització anticipada, etc.), ja que poden encarir-los en més del 2%. Si ben els bancs obren de nou l’aixeta de la liquiditat a través d’aquests crèdits, excepte rares excepcions, es comercialitzen sota unes condicions de contractació una mica més severes pel que fa a altres models de finançament.

A més, és freqüent trobar propostes amb interessos superiors al 13% (en alguns casos arriben al 18%), alguna cosa que pot contribuir a augmentar el nivell d’endeutament dels sol·licitants. Per pal·liar en part aquest problema, algunes iniciatives incorporen un període de carència, que atorga un petit respir als seus demandants per un temps de 12 mesos.

Una altra particularitat que presenten aquests productes bancaris és la duresa de les seves condicions, ja que que en alguns dissenys s’exigeix fins i tot la nòmina i diversos rebuts domèstics, bé per optar a la concessió del crèdit o per abaratir el seu cost a través d’un interès més baix, entorn d’un 3%.

Préstecs personals

Dins d’aquesta categoria hi ha diverses propostes. Caixa Laboral disposa del Crèdit Preconcedido, que es caracteritza perquè atorga un crèdit per valor de 12 nòmines, al que se li aplica una T.A.I. del 9,33%, per retornar-se en un termini màxim de cinc anys. Aplica una comissió de cancel·lació i amortització anticipada del 1%, que es redueix al 0,50% si queda menys d’un any per al venciment.

El Préstec Personal, de Bankinter, és una altra de les alternatives que ofereix el sector bancari per a les despeses dels seus clients. En aquest cas, són imports d’entre 3.000 i 90.000 euros, que es poden retornar en un termini d’entre 6 i 96 mesos. Compta amb quotes mensuals constants, que comprenen amortització de capital i interessos.

Oficina Directa, per la seva banda, disposa d’un altre préstec personal amb el qual fer front a les necessitats dels seus demandants. Aplica un tipus d’interès dels més competitius del mercat bancari, en concret del 8%, encara que inclou diverses comissions: obertura (1,50%), estudi (0,50%) i reemborsament anticipat (entre el 0,50% i 1%). No obstant això, incorpora un període de carència que aconsegueix els 12 mesos, amb un termini de devolució de vuit anys. A través d’aquesta proposta, es pot demandar una quantitat que oscil·la entre 3.000 i 30.000 euros.

Bancopopular-e.com té una altra proposta similar, comercialitzada com a Préstec Personal, que aplica una T.A.I de l’11,55%, amb un termini per a la seva amortització de sis anys, i que es concedeix per a imports de 3.000 a 30.000 euros. En aquesta ocasió porta inclosa una comissió d’obertura de l’1,75% i per accedir a aquesta via de finançament, s’exigeix la domiciliació de la nòmina i la contractació d’un segur.

Crèdits al consum

Altres entitats han optat per oferir crèdits per al consum, que es regeixen baix paràmetres similars als anteriors.

Kutxabank presenta el Préstec Consumo, que concedeix fins a 30.000 euros (15.000 si és per Internet), amb un temps de devolució de fins a set anys (cinc, si es formalitza on line) a través d’un sistema de quota constant.

Cajamar es decanta per tenir per als seus clients el Préstec Consumo Genèric, amb el qual s’accedeix a un màxim de 60.000 euros, amb un termini d’amortització de sis anys. En aquest cas, es pot contractar a un tipus d’interès fix o variable, revisable cada any a l’euríbor més un diferencial, en el qual s’inclouen comissions d’obertura i d’amortització anticipada.

Ibanesto compta amb el Préstec Tipus Fix, per a imports de 3.000 a 30.000 euros, i un temps de devolució de fins a cinc anys, en el qual s’aplica un tipus d’interès del 13,5%, i al que cal afegir una comissió d’obertura del 3%, amb un mínim de 60 euros.

Els crèdits personals o per al consum concedeixen imports de fins a 60.000 euros com a límit, amb períodes d’amortització que fins i tot aconsegueixen els 10 anys

Openbank ha llançat al mercat el Préstec Consumo, que es caracteritza perquè serveix per fer front als projectes personals. Ofereix una aplicació dels interessos per una doble via: d’una banda, els qui no domiciliïn la seva nòmina tindran un 18,2% T.A.I.; i amb la nòmina i tres rebuts domiciliats, baixarà fins al 15,90%. També es contempla una comissió d’obertura que és del 3% sobre l’import del préstec. Es poden sol·licitar quanties des de 600 fins a 18.000 euros, per retornar-se en un termini d’entre sis mesos i cinc anys.

Novagalicia, finalment, presenta el Préstec Personal Consum, que es pot finançar a tipus fix o variable per una quantitat màxima de 60.000 euros, que els sol·licitants poden amortitzar en 10 anys.

Per evitar un major endeutament

Abans de contractar un d’aquests productes bancaris, cal considerar una sèrie de variables per evitar que el nivell d’endeutament es dispari.

  • En principi, el més important és aconseguir un crèdit que tingui els tipus d’interès més baixos del mercat, si és possible, per sota del 10%.

  • També convé que estigui lliure de comissions que pugui encarir encara més el desemborsament previst, per dotar-se de liquiditat davant alguna necessitat personal o familiar.

  • Si fos possible, no seria desaconsellable optar per un període de carència inicial, perquè els efectes de l’amortització sofrissin una petita demora al principi.

  • D’altra banda, i a pesar que aquests models bancaris ofereixen fins a 60.000 euros, ha de demandar-se la mínima quantitat possible, el just que es necessiti.