Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Treballadors a temps parcial: nova normativa

La nova llei beneficia als 2,75 milions de treballadors a temps parcial, entre els quals es troben, sobretot, dones i empleats amb contractes precaris
Per Blanca Álvarez 12 de setembre de 2013
Img manos listado
Imagen: Dwonderwall

Amb la finalitat d’equiparar en drets socials als treballadors contractats a temps parcial amb els empleats a jornada completa, el Ple del Congrés, en la seva primera sessió després de les vacances d’estiu, avui 12 de setembre, convalidarà el Reial decret-Llei 11/2013, de 2 d’agost, per a la Protecció dels Treballadors a temps parcial. Aquesta nova regulació sobre l’ocupació a temps parcial pretén corregir la vulneració del principi de proporcionalitat de les pensions i el dret d’igualtat que consagra la Constitució Espanyola, ja que aquests treballadors representen el 16,4% de tots els ocupats i més del 70% d’ells són dones. Així, la nova normativa vol contribuir a la recuperació del creixement econòmic, a la creació d’ocupació i a l’augment del nombre de persones amb accés a la pensió de jubilació. A continuació es desvetllen les modificacions pel que fa a la protecció social dels contractes a temps parcial que comporta la nova normativa.

Regulació del treball a temps parcial

En els cinc anys de crisi econòmica, mentre la taxa d’ocupació ha anat disminuint, l’índex de treballadors a temps parcial s’ha incrementat de forma progressiva. Segons l’EPA (Enquesta de Població Activa) del segon trimestre de 2013, a Espanya hi ha 2,75 milions d’empleats a temps parcial, la qual cosa suposa el 16,4% de tots els ocupats.

La crisi i l’escassetat d’ocupació durant els últims anys han impulsat una modalitat de treball (associada sovint a la precarietat) que fins a aquests moments no havia irromput a Espanya. De fet, en els sis primers mesos de 2013 s’han signat 2.291.318 contractes a temps parcial, la qual cosa suposa el 34% de tots els contractes celebrats i en el mateix període de 2012, es van comptabilitzar 2.063.039, el 31,6% de tots els contractes.

Amb la nova normativa els treballadors a temps parcial tindran més fàcil l’accés a una pensió contributiva

A més, segons l’INE (Institut Nacional d’Estadística), el 61% de les persones que treballen a temps parcial ho fan perquè no han trobat una ocupació a jornada completa, i es dona la circumstància que aquests llocs estan ocupats en la majoria dels casos per dones.

Enmig d’aquest escenari, el Govern, els sindicats CC.OO. i UGT i les organitzacions empresarials CEOE i CEPYME han arribat a un acord per establir una nova regulació de la protecció social dels treballadors a temps parcial i dels fixos-discontinus. Així, el Ple del Congrés, en la seva primera sessió després de les vacances d’estiu, avui 12 de setembre, convalidarà el Reial decret-Llei 11/2013, de 2 d’agost, per a la Protecció dels Treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l’ordre econòmic i social.

Noves mesures per als treballadors a temps parcial

La nova norma introdueix importants modificacions pel que fa a la protecció social dels contractes a temps parcial. Entre aquestes mesures destaquen:

 1. El decret llei, que ha estat acordat amb els agents socials i els partits polítics en el si del Pacte de Toledo, exigeix el mateix esforç a un treballador a jornada completa que a un a temps parcial, tenint en compte la proporcionalitat entre les aportacions realitzades i les prestacions que percebrà.

 2. En relació als anys de cotització necessaris per tenir dret a una pensió de la Seguretat Social, segons el Tribunal Constitucional, fins ara hi havia diferències de tracte en calcular els períodes de carència dels treballadors a temps parcial respecte als de jornada completa. L’anterior reial decret llei, vigent des de 1998, vulnerava l’article 14 de la Constitució Espanyola, ja que contravenia el dret a la igualtat entre els empleats a temps parcial i els de a jornada completa i era discriminatori per raó de sexe (doncs la majoria dels treballadors a temps parcial a Espanya són dones).

 3. El nou sistema de còmput de les cotitzacions a temps parcial permet l’accés a pensions contributives i subsidis sense haver d’acreditar un mínim de 15 anys cotitzats. De fet, el temps cotitzat per tenir dret a una pensió contributiva es calcularà conforme al denominat “coeficient de parcialitat”, que es correspon amb el percentatge de jornada que ha treballat un empleat a temps parcial respecte a un ocupat a jornada completa. Així, si un treballador té un coeficient de parcialitat del 50%, això és, que la seva jornada laboral és la meitat de la completa, el període mínim de cotització que ha d’acreditar per accedir a la jubilació no és de 15 anys, sinó de 7,5 anys (la meitat).

 4. Això significa que es flexibilitza el nombre d’anys requerits per accedir a la pensió de jubilació, doncs tenir un mínim de 15 anys cotitzats dona dret a la prestació, amb independència del percentatge de jornada laboral (o coeficient de parcialitat) que es tingui. Fins ara era necessari l’equivalent a 15 anys treballats a jornada completa, la qual cosa implicava cotitzar durant molts més anys a temps parcial per complir-ho.

 5. Es determinarà per a cada treballador el seu “coeficient de parcialitat global”, obtingut en sumar tots els períodes cotitzats tant a temps complet com a temps parcial, mitjançant la ponderació de cada contracte amb el seu corresponent percentatge de jornada, amb el que s’obté el coeficient vinculat a tota la vida laboral.

 6. Respecte a la quantia de la prestació, s’introdueix un “coeficient multiplicador de l’1,5” que es multiplica per cada dia cotitzat a temps parcial per millorar la quantitat final de la pensió, doncs cada jornada cotitzada computarà com un dia i mitjà. El percentatge aplicable sobre la base reguladora es determina mitjançant l’escala general de la jubilació ordinària prevista en la Llei General de la Seguretat Social. D’aquesta manera, a la base reguladora per 15 anys de cotització se li aplicarà un 50% i, a partir d’aquí, tot el temps que ho superi augmentarà el percentatge en funció de l’escala general de la jubilació ordinària.

 7. La norma garanteix també la pensió mínima prevista als Pressupostos Generals de l’Estat (631,30 euros, en el cas de la jubilació als 65 anys). Així, si la pensió que obtindrà el treballador resulta inferior a l’import de la pensió mínima vigent a cada moment i reuneix la resta de requisits (manca d’altres ingressos o rendes), té dret a obtenir els complements a mínims quan es compleixin els requisits generals i sempre que no se superi la pensió no contributiva (que en 2013 se situa en 364,90 euros mensuals o en 5.108,60 euros a l’any). Els complements a mínims són les quantitats que abona l’Estat als beneficiaris d’una pensió que no aconsegueix el llindar mínim.

 8. Es modifica el càlcul del període de carència per ampliar el nombre de treballadors que accediran al dret a les prestacions de la Seguretat Social.

 9. El que es disposa en aquesta nova llei serà aplicable a les pensions de la Seguretat Social que, amb anterioritat a la seva entrada en vigor, van ser denegades per no acreditar el període mínim de cotització exigit, així com a les prestacions la sol·licitud de les quals es trobi en tràmit.

 10. La nova llei reconeix l’accés a la pensió de jubilació a persones que abans estaven excloses; beneficia, sobretot, a les dones i al col·lectiu dels treballadors precaris; i afavoreix l’obtenció dels complements a mínims de tots els treballadors a temps parcial, sense reduir els drets que reconeixia la normativa anterior.

 11. Algunes xifres sobre l’ocupació a temps parcial a Espanya
  • L’Enquesta de Conjuntura Laboral, que elabora el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, constata que el 20% dels treballadors per compte d’altri té un contracte a temps parcial. Mentre en 2008 hi havia a Espanya 2,3 milions d’empleats a temps parcial, la xifra va augmentar fins als 2,5 milions a la fi de 2012, malgrat l’increment de l’atur en aquest període. Per la seva banda, la mitjana de persones que treballa a temps parcial a la zona de l’euro és d’un 21,1%, i d’un 19,2% en el conjunt de la UE.

  • Segons el Govern, les mesures que propugna el nou decreto llei beneficiaran a un col·lectiu de 2,75 milions de persones (incloent els treballadors fixos-discontinus a temps complet), la qual cosa permetrà que un 40% dels empleats que, d’acord amb la normativa anterior, no tenia accés a la jubilació, ara tinguin dret a ella. Així mateix, es preveu que cada vegada abast a més persones, doncs s’està produint un transvasament des de l’ocupació a jornada completa al treball a temps parcial.

  • Més d’un terç de la contractació a temps parcial es produeix en empreses de fins a 10 empleats, enfront del 24,60% que hi ha en companyies amb més de 250 treballadors. A més, el 90,2% d’aquests contractes està en el sector serveis.

  • El 59,5% dels contractes a temps parcial que se signen a Espanya en l’actualitat són indefinits, i el 70,8% correspon a dones que estan ocupades en el sector serveis. Gairebé una de cada tres treballadores està subjecta a un contracte a temps parcial, enfront del 10,6% dels homes.