Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Treballar per dies: contractes més específics

Realitzar labors per dies és una bona opció per arribar a fi de mes amb més folgança
Per Pilar Valencia 7 de maig de 2011
Img carga
Imagen: Alikai

Treballar com a mosso de magatzem o realitzar enquestes a peu de carrer són treballs el denominador comú dels quals és que s’exerceixen en un únic dia, o fins i tot en unes hores durant la jornada. Aquest tipus d’ocupació es coneix com a “treball per dies”. Són labors que suposen una bona opció per les maltrechas economies domèstiques espanyoles, una solució per arribar a fi de mes amb més folgança.

Per cobrir baixes o per excessos de producció

En certes labors és possible treballar per dies o fins i tot per unes quantes hores. Per al treballador pot suposar comptar amb una mica més de diners a fi de mes i per a l’empresa que brinda l’ocupació, una solució a problemes eventuals. La necessitat de contractar a una persona per aquest espai temporal tan reduït pot estar motivada per diverses causes, entre unes altres: la baixa d’un empleat, una acumulació de tasques que precisa d’algú durant un breu període de temps o un excés de comandes i producció.

El tipus de contracte pot ser qualsevol dels acords temporals que recull la legislació espanyola. No són sempre rúbriques emparades en “el supòsit d’obra i servei”. L’habitual és que es triï un altre tipus de contracte en el cas d’una persona que realitza un treball per tan sol un parell de dies.

Encara que sigui un únic dia de labor, s’ha de donar d’alta al treballador en la Seguretat Social i cotitzar

En general, són contractes eventuals o d’interinitat. El més comú és que se subscriguin durant dos o tres dies per substituir a una persona que està malalta, la labor de la qual no pot quedar-se parada. Per això, es recorre a un altre treballador perquè ocupi el seu lloc durant aquestes dates. Quins són les característiques d’aquests dos tipus de contractes?

 • Ocupació eventual: té per objecte atendre les exigències circumstancials del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes, encara que sigui l’activitat normal de l’empresa. La durada d’aquest tipus de contracte serà com a màxim de sis mesos en un període d’un any, explicats a partir de l’inici de la relació laboral, tret que es faci una modificació pel conveni aplicable i sense que, en aquest cas, pugui superar una durada de 12 mesos en un període de 18.
 • Ocupació d’interinitat: aquest tipus de contracte s’estableix per a la substitució de treballadors amb dret a reserva del lloc de treball o per cobrir un determinat posat mentre duri el procés de selecció. D’aquesta manera, en el document haurà de figurar de forma clara qui és l’empleat a qui se substituirà i el motiu o causa de la substitució. Quan es realitza per cobrir una vacant mentre dura el procés de selecció, s’ha d’identificar amb claredat quin és el lloc que es cobreix.

Aquests contractes amb durada mínima no estan exempts de complir els drets dels treballadors. Encara que sigui un únic dia de labor, s’ha de gestionar l’alta en la Seguretat Social i cotitzar les hores de treball realitzades.

Perfil del treballador i tipus de treballs

En el cas dels treballs per dies, el perfil que més s’ajusta a aquest tipus de treball és el d’estudiants o persones que exerceixen altres ocupacions o jornades parcials i tenen interès a aconseguir uns diners extres al final de mes.

Els treballs que realitzen són molt diversos, encara que comparteixen una característica: són treballs que no requereixen una elevada qualificació. Destaquen els de mosso de magatzem per a càrregues i descàrregues puntuals, preparadors de comandes, reponedores o recepcionistes.

Els treballs per dies no requereixen una elevada qualificació

Una bona manera d’accedir a aquest tipus d’ocupacions és acudir a les empreses de treball temporal. Són una alternativa idònia, ja que s’adapten a les necessitats puntuals de les empreses i aporten la flexibilitat necessària en aquest tipus de circumstàncies i ocasions.

Drets i deures del treballador per dies o hores
 • Drets del treballador:
  • A l’ocupació efectiva durant la jornada de treball.
  • A la promoció i formació en el treball (ascensos, cursos de formació i adaptació, etc.).
  • A no ser discriminats per accedir a un lloc de treball.
  • A la integritat física i a la intimitat.
  • A percebre de manera puntual la remuneració pactada.
  • Els altres que s’estableixin en el contracte de treball.
 • Deures del treballador:
  • Complir les obligacions concretes del lloc de treball conforme als principis de la bona fe i diligència.
  • Complir les mesures de seguretat i higiene que s’adoptin.
  • Complir les ordres i instruccions de l’empresari en l’exercici de la seva funció directiva.
  • No realitzar el mateix treball per a una altra empresa que desenvolupi la mateixa activitat.
  • Contribuir a millorar la productivitat.
  • Els altres que s’estableixin en el contracte de treball.