Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Tres consells imprescindibles per no endeutar-se en Nadal

Per evitar deutes, convé planificar les despeses i ingressos amb la finalitat d'equilibrar el pressupost nadalenc
Per José Ignacio Recio 23 de desembre de 2011
Img compras navidad
Imagen: markhillary

Evitar un endeutament excessiu en dates tan especials com el Nadal implica planificar tant les despeses que es realitzaran com els ingressos que es generaran durant aquests dies. Com s’indica en el següent article, així s’aconseguirà equilibrar el pressupost nadalenc i saber a quin tipus de finançament cal recórrer (crèdits, targetes, bestretes, etc.) i si de debò és necessari. A més, en el reportatge s’assenyala la importància d’utilitzar d’una manera racional les targetes de crèdit, no abusar de les vies de finançament que les entitats de crèdit posen a la disposició dels seus clients i evitar la contractació de préstecs abusius amb elevats interessos. Si bé solucionen un problema puntual de liquiditat, també faran que els esforços en els propers anys o mesos siguin majors, fins a amortitzar el deute contret.

Planificar-se per evitar deutes

Els dies en què se celebren les festes nadalenques exigeixen un desemborsament superior al d’altres períodes de l’any, amb el perill que el nivell d’endeutament de les famílies espanyoles s’elevi fins a quotes que poden qualificar-se com a perilloses. Els regals, les festes familiars, els menjars d’empresa, activitats d’oci i viatges es porten una gran part del pressupost nadalenc.

Per això, els usuaris han de contenir les despeses, eliminar els inútils o innecessaris, com certes festes l’assistència de les quals no és obligatòria, viatges a destinacions exòtiques o de llarga distància. Convé també limitar o minorar el preu dels regals per a familiars o amistats.

Les targetes han d’usar-se per afrontar despeses imprevistes o situacions en les quals sigui urgent la liquiditat

A més, convé aprendre a utilitzar els instruments financers dels quals es disposa perquè els deutes generats durant aquests dies no perjudiquin de gravetat a l’economia domèstica.

L’ús de les targetes de crèdit ha de ser racional i és imprescindible no abusar de les vies de finançament que posen a la disposició dels clients els bancs i caixes d’estalvi, així com evitar la contractació de crèdits abusius amb interessos per sobre de la mitjana. Aquests poden ser la solució a un problema puntual de liquiditat, però també faran que els esforços en els propers anys o mesos siguin majors per saldar el deute.

Aquestes són les millors lliçons per evitar que la “costa de gener” es faci massa empinada, llarga i impliqui greus conseqüències, ja que tots els avançaments econòmics caldrà reposar-los des del primer dia de 2012.

1. Racionalitzar l’ús de la targeta

Entre tots els productes financers, les targetes de crèdit potser siguin el més socorregut per afrontar les despeses nadalenques. Són fàcils d’utilitzar, estan a l’abast de gairebé tothom i no necessiten d’una concessió prèvia per retirar l’import desitjat. Però si no s’empren amb rigor, poden ocasionar seriosos contratemps, ja que caldrà complir els seus terminis de devolució en els propers mesos, amb els seus corresponents interessos i comissions. Aquest mitjà de pagament, per tant, ha d’usar-se sense abusar i, sobretot, per afrontar despeses imprevistes o situacions en les quals sigui urgent la liquiditat.

 • Mai s’ha d’abusar de les targetes de crèdit i solament cal utilitzar-les per a despeses puntuals en aquests dies, com a viatges o sopars familiars.
 • Abans d’usar-les, s’ha de tenir clar que es cobraran interessos per disposar dels efectius anticipats. Convé conèixer el seu import, així com el de les comissions.

 • És preferible “tirar” moltes vegades de les targetes de dèbit o combinar la seva ocupació, per contrarestar l’efecte d’endeutament que generen les de crèdit.

 • No cal oblidar que les seves condicions no són negociables, com sí ho són en el cas dels crèdits personals o al consum. Són un producte financer més estàtic i sense marge de maniobra, que es regeix per unes normes ja determinades per endavant.

2. Fugir dels crèdits personals

Un producte financer molt demandat en Nadal són els crèdits personals o al consum, amb els quals expliquen tots els bancs i caixes d’estalvi. Es contracten, sobretot, per afrontar grans despeses que no estan coberts per les targetes de crèdit, especialment, per a imports superiors a 5.000 euros.

Però convé fugir d’ells, ja que no estan exempts de riscos. Apliquen uns interessos que poden aconseguir el 11%, més les comissions, la qual cosa encareixen el producte entre un 1% i un 3%.

Els crèdits personals apliquen uns interessos que poden aconseguir el 11%, més les comissions

Hi ha altres vies de finançament més ràpides -els crèdits exprés-, que sol·liciten menys requisits per a la seva concessió. No obstant això, són molt perillosos, ja que apliquen interessos molt elevats, que se situen entre un 20% i un 25%. Això pot elevar de manera preocupant el nivell d’endeutament de les famílies.

També en aquests casos, un ús racional de les vies de finançament habituals del mercat és el millor antídot per no endeutar-se a l’excés al desembre i gener. N’hi ha prou amb aplicar unes pautes molt senzilles:

 • Sol·licitar un crèdit sol quan s’hagin esgotat altres vies de finançament (familiars, avançaments de nòmina, etc.) a través d’una àmplia gamma de models que poden suposar un estalvi d’entre el 5% i el 10%, en funció de la proposta triada.
 • Triar el model de crèdit que millors condicions brindi, ja que pot suposar pagar fins a un 10% menys en les properes quotes mensuals.

 • Evitar els crèdits de finançament ràpid a través d’entitats extrabancarias, ja que la seva contractació pot elevar de manera sensible els nivells d’endeutament, amb uns tipus d’interès abusius, gairebé sempre per sobre del 20%.

 • Demanar un avançament el més baix possible i sempre en funció de les necessitats reals. Mai s’ha de contractar per quantitats majors a les demandades, ja que de no ser així, caldrà fer més esforços per retornar-ho després.

 • Planificar els ingressos mensuals per detectar què import es podrà assumir sense que representi un greu risc per a l’economia familiar.

 • Si s’opta per l’endeutament, sempre han de ser quantitats assumibles pels usuaris a través dels seus ingressos regulars.

3. Actuació respecte a dipòsits i Borsa

Els consells referent a això són:

 • No realitzar rescats puntuals en els dipòsits per sufragar les despeses de les festes nadalenques. S’aplicaran penalitzacions en forma de comissions que faran minvar la rendibilitat de la imposició.
 • És necessari subscriure productes financers que permetin una total liquiditat, com a eines per assumir despeses que no estiguin pressupostats en inici.

 • En les operacions de renda variable, és desitjable no aplicar vendes amb minusvalideses per pal·liar els problemes de finançament que es tinguin en aquests dies. És més racional optar per altres models financers per dotar-se dels imports necessaris.

 • Les compres d’accions mai han de depassar el 20% o 40% del capital disponible dels usuaris, tret que es vulgui assumir riscos que no són beneficiosos per als interessos dels petits inversors.