Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Tràmits necessaris per casar-se pel civil

En unes noces civils els tràmits són senzills, però han de realitzar-se amb suficient antelació
Per Laura Sali 20 de juliol de 2012
Img alianza listado

Les noces pel civil han superat a les celebracions religioses des de 2009, arribant a doblegar-les en nombre en algunes comunitats autònomes. Creences aparti, a més de resultar més econòmic que un enllaç religiós, els tràmits necessaris per celebrar un matrimoni civil són una mica més senzills. Així i tot, cal presentar diversos documents l’expedició dels quals porta el seu temps, per la qual cosa convé que es realitzin amb la suficient antelació a la data desitjada per casar-se.

Casar-se pel civil

Els matrimonis a Espanya poden ser civils o religiosos. Tots dos demanden uns tràmits l’expedició dels quals requereix algun temps d’antelació, variable en funció de la quantitat de sol·licituds que rebi la institució en qüestió. En les noces civils és més senzill dur-los a terme perquè en el matrimoni canònic s’afegeixen, a més, les amonestacions o la realització de cursets prematrimonials.

Com un signe més de la crisi, en alguns llocs d’Espanya, fins i tot els enllaços civils han baixat en nombre enfront de les unions de fet. I això que en el matrimoni pel civil, la celebració de les noces és gratuïta en els jutjats i solament té algun càrrec si es desenvolupa als ajuntaments que ofereixen el servei de matrimoni, on sol cobrar-se entre 150 i 300 euros.

La celebració de les noces és gratuïta en els jutjats i té algun càrrec si es desenvolupa als ajuntaments que ofereixen el servei de matrimoni

A causa que el matrimoni civil és un acte on es contreuen compromisos legals, la llei espanyola ordena que se celebrin en una institució pública com és l’ajuntament de la ciutat dels nuvis o en el jutjat corresponent al seu domicili. En aquest últim, qui oficiarà la cerimònia serà el jutge de pau, mentre que a les cases consistorials pot fer-ho l’alcalde o qualsevol dels regidors, en els qui el primer edil sol delegar aquesta funció.

Documentació necessària

Tant si l’enllaç se celebra en un ajuntament com en un jutjat, el primer que caldrà fer és acudir al Registre Civil per obrir el procés legal. Allí caldrà presentar:

 • Certificat literal de naixement actualitzat de cadascun dels contraents. S’obté en el Registre Civil del lloc de naixement. Es triga prop de cinc dies a rebre’s.

 • Certificat de solteria dels futurs esposos. És una declaració jurada de l’estat civil. L’imprès ho expèn el Registre Civil.

 • Certificat d’empadronament . Ho atorga l’ajuntament on s’hagi residit els dos últims anys. A les grans ciutats, també ho proporcionen les juntes municipals.

 • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat, passaport o targeta de residència de tots dos i l’original.

 • Testimonis, amb el seu DNI o passaport.

Passos per poder casar-se

Tramitada tota la documentació, els passos que hauran de seguir-se per casar-se a l’ajuntament o en el jutjat variaran.

1. Noces a l’ajuntament

 • El Registre Civil o algun dels contraents, segons sigui la pràctica del lloc, haurà de traslladar a l’ajuntament la sol·licitud.
 • S’haurà d’abonar la quantitat que l’ajuntament determini com a taxa per a matrimoni i triar la data o dates possibles (segons l’antelació amb que es faci el tràmit) per celebrar les noces.

 • Els padrins i testimonis hauran de lliurar els seus DNI al costat de la sol·licitud del Registre Civil almenys 15 dies abans de la unió.

2. Noces en el jutjat

 • El primer pas serà sol·licitar un imprès en el Jutjat de Família o en el de Primera Instància, per emplenar-ho degudament. En el mateix acte caldrà demanar cita per presentar la documentació i que el jutge autoritzi el matrimoni.
 • L’imprès es presentarà en la data acordada, juntament amb la documentació presentada en el Registre Civil, més una declaració jurada de l’estat civil dels contraents.

 • Els dos testimonis presentaran la seva documentació.

Casos especials de matrimoni

 1. Dispensa. Caldrà sol·licitar-la si algun dels cònjuges és menor de 16 i major de 14 (edat mínima per casar-se). Es tramita en el Registre Civil.
 2. Autorització dels pares per a contraents entre 16 i 18 anys. Es requerirà la sol·licitud del certificat literal de naixement amb la inscripció marginal de lliure emancipació.

 3. Certificat literal del matrimoni anterior. És per als divorciats. Ha de figurar l’anotació del divorci o nul·litat. Si aquesta nota no es va realitzar abans, podrà presentar-se el testimoniatge de la sentència amb declaració de fermesa. Per a les sentències de divorci dictades fora d’Espanya, caldrà convalidar-la segons les indicacions del Registre Civil.

 4. Certificat de defunció de l’anterior cònjuge, si un dels contraents és vidu.
 5. Els estrangers necessitaran el certificat d’inscripció consular, domicili, temps de residència i lloc de procedència. També se’ls pot sol·licitar que acreditin si la legislació del seu país exigeix la publicació d’edictes en contreure matrimoni civil a Espanya o el certificat de capacitat matrimonial.

 6. Els asilats, refugiats polítics o sol·licitants d’asil o refugi hauran d’acreditar la seva condició mitjançant certificat de la Direcció general de la Policia, de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), de Creu Vermella Espanyola o d’un altre organisme competent.