Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Un ERTE pot convertir-se en un ERE?

És possible passar d'ERTE a ERE, però els experts expliquen que aquest canvi no sempre és legal, cal salvar diversos obstacles i tenir en compte molts matisos
Per Blanca Álvarez Barco 14 de juny de 2020
ERTE y ERE
Imagen: Shutterbug75

Els treballadors afectats per un ERTE arran de la pandèmia temen que, fet i fet, aquesta suspensió temporal d’ocupació acabi per convertir-se en un acomiadament. És possible que pugui succeir? Ho és, encara que amb molts matisos, com expliquem en les següents línies. Els empleats estan protegits per la normativa aprovada durant l’estat d’alarma, encara que els empresaris poden acollir-se a excepcions per extingir la relació laboral. Si estàs en un ERTE i et tiren del treball, tens la possibilitat d’impugnar l’ERE o l’acomiadament, i que sigui la justícia qui decideixi si és conforme a la llei.

 

És legal passar d’ERTE a ERE?

Estàs afectat per un ERTE i tens por que acabi convertint-se en un ERE? Pot succeir? Passar d’un ERTE a un ERE es pot fer, “encara que no sempre és legal solapar els ERTE i els ERE”, explica Casimiro González del Barri, advocat i graduat social del bufet Casadeley. L’empresa no pot fonamentar un ERE en les mateixes causes esgrimides per un ERTE. “No pot desafectar a treballadors inclosos en un ERTE abans de la data prevista per a la seva conclusió i extingir els seus contractes pels mateixos motius que van fundar la suspensió o la reducció de jornada”, afegeix.

No obstant això, en alguns casos sí és possible que, durant una situació de suspensió de la relació contractual per causes econòmiques i productives, s’extingeixi la relació laboral, per raons objectives pel que fa al treballador la relació contractual del qual es troba suspesa. Quan? En aquests supòsits:

 • Si concorre una causa diferent i sobrevinguda de la invocada i tinguda en compte per a la suspensió.
 • Si, encara que sigui la mateixa causa, es produeix un canvi substancial i rellevant amb referència a les circumstàncies que van motivar la suspensió. “La prova sobre aquestes circumstàncies incumbeix a l’empresa”, aclareix l’expert.

ERTE EREImatge: Queven

Em poden acomiadar després d’un ERTE?

La resposta és de nou “sí, però amb moltes matisacions”, puntualitza Casimiro González. Per poder acomiadar-te, caldria salvar diversos obstacles:

 • El Reial decret-llei 8/2020 exigeix la salvaguarda de l’ocupació durant sis mesos des de la finalització de l’ERTE. Si no es fa així, l’empresari haurà de reintegrar la totalitat de l’import de les cotitzacions, del pagament de les quals va resultar exonerat, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents, de tots els treballadors.
 • A més, l’article 2 del Reial decret-llei 9/2020 estableix que la força major i les causes econòmiques no es podran entendre com a justificatives de l’extinció del contracte de treball ni de l’acomiadament.
 • També s’entén que els acomiadaments per causes relacionades amb la COVID-19, tot i que siguin reals i acreditables, són improcedents.

Malgrat aquestes objeccions, “gens impedeix a l’empresari acomiadar; és a dir, passar d’un ERTE a un ERE”, però sempre amb les cauteles oportunes, assenyala l’advocat. I és que hi ha excepcions per poder extingir la relació laboral de l’empleat en aquests sis mesos. Les més rellevants són:

 • Acomiadament disciplinari declarat procedent.
 • Acomiadament objectiu perquè l’empresari està risc de concurs de creditors. En aquest cas pot haver-hi acomiadaments de forma individual —amb carta d’acomiadament— o col·lectius. En relació a aquest acomiadament col·lectiu es podria articular mitjançant un ERE administratiu o, si s’insta el concurs de creditors, mitjançant un ERE concursal.

ERTE EREImatge: geralt

Es pot reclamar aquest acomiadament?

Davant un ERE, pots impugnar. La llei contempla “quatre tipus d’accions contra els ERE i els acords aconseguits en el període de consultes”, comenta Casimiro González. Aquestes accions tenen “caràcter no excloent, la qual cosa significa que es poden formular de manera simultània”.

 • Acció col·lectiva social. El seu objectiu és la impugnació de la decisió d’acomiadament col·lectiu. El tribunal pot declarar l’ERE ajustat a dret, no ajustat o nul.
 • Acció col·lectiva empresarial. Si els representants dels treballadors no impugnen l’acomiadament col·lectiu, i l’autoritat laboral tampoc promou procediment d’ofici, l’empresari està legitimat subsidiàriament per sol·licitar que es declari ajustada a dret la decisió extintiva col·lectiva.
 • Acció d’ofici. L’autoritat laboral pot demanar l’anul·lació de l’acord subscrit per l’empresa i els representants dels treballadors en el període de consultes per haver-se assolit amb frau, dol, coacció o abús de dret i, en particular, a instàncies del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal), per tenir previsiblement per objecte l’obtenció indeguda de les prestacions de desocupació per part dels treballadors afectats, sense que concorri causa justificativa de l’acomiadament.
 • Accions individuals. Solament les poden promoure els treballadors afectats per l’acomiadament col·lectiu, perquè es declari la nul·litat o la improcedència dels cessaments. Si s’ha exercitat l’acció col·lectiva, en les demandes individuals solament poden plantejar-se qüestions individuals que no s’hagin plantejat en la via col·lectiva.
Com actuar enfront d’un acomiadament?

Si t’acomiaden, en primer lloc has d’actuar contra l’acomiadament mitjançant papereta de conciliació davant el servei de mediació de la teva comunitat autònoma. Si no arribes a un acord, es procedirà a una demanda davant el Jutjat social que serà l’encarregat de declarar l’acomiadament procedent, improcedent o nul.Des que et comuniquen l’acomiadament, disposes de “20 dies per demandar a l’empresari”, explica l’advocat Casimiro González, qui aclareix que aquest termini  de temps “solament serà suspès durant 15 dies des de la presentació de la papereta de conciliació” i després es reiniciarà.