Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Un jutjat de Madrid obliga una asseguradora a complir les condicions dels plans de pensions que va llançar en els 80

Aquests garantien una remuneració del 8% que va ser rebaixada més tard "unilateralment"
Per mediatrader 30 de octubre de 2003

El Jutjat 49 de la Comunitat de Madrid ha obligat a la companyia de segurs Intercaser a respectar les condicions dels plans de pensions que va començar a comercialitzar a mitjan anys 80, en els quals es garantia una remuneració del 8%, però que va ser rebaixada més tard “unilateralment” per la companyia.

Segons va informar l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), la sentència considera improcedent la modificació del tipus d’interès escomesa per l’asseguradora i l’obliga a respectar les condicions del producte en les pòlisses encara no vençudes. En aquelles ja vençudes, se li exigeix el pagament de les quanties que els correspondria si Intercaser no hagués modificat els tipus inicials, així com el reemborsament dels interessos de demora des de la data en la qual la sentència sigui ferma.

L’OCU, que va ser la que va interposar la demanda civil contra Skandia -actual propietari d’Intercaser- en representació de 33 associats afectats, ha posat aquesta sentència en coneixement de la patronal d’assegurances (Unespa), en la de corredors d’assegurances (Fecor), banca i caixes (AEB i CECA), i dels supervisors (Banc d’Espanya i Direcció General d’Assegurances) “perquè adoptin les mesures oportunes en casos similars”.

La modificació causa d’aquest litigi es remunta a 1988, quan Intercaser va decidir baixar “unilateralment” el tipus d’interès ofert en els seus plans de pensions “Llibreta Estalvi Pensió”, “Pla Estalvi Pensió” i “Estalvi Familiar de Pensions”, al·legant que l’interès bàsic del Banc d’Espanya al qual es referenciava “havia quedat obsolet”, explica l’OCU.

Llavors, continua l’organització de consumidors, el tipus d’interès oficial se situava per sota del 5%, encara que en el moment de llançar els esmentats plans de pensions la referència oficial havia permès comercialitzar productes amb rendiments molt superiors, com les Obligacions del Tresor, que van arribar a superar el 14%.

L’OCU denuncia que Intercaser va enviar en aquest moment una carta als seus assegurats en la qual, “emparant-se en una fosca clàusula del contracte”, es contemplava la possibilitat d’alterar l’interès garantit i canviar, “segons l’entitat per imperatius legals”, aquest interès de referència per l’interès legal dels diners.

El canvi suposava substituir una referència que es trobava llavors en el 8% anual per una altra en el 5,5%. Segons l’OCU, acceptar aquesta modificació suposava deixar de cobrar prop de 59.000 euros a un inversor que invertís 510 euros al mes i li quedessin 20 anys fins al venciment del seu pla.

Per aquest motiu, l’associació va recomanar no acceptar cap modificació, en considerar que qualsevol clàusula limitativa “hauria d’haver estat redactada, de manera clara i precisa, en el contracte inicial i a més hauria d’haver estat acceptada per l’assegurat”.