Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Aprovades les noves beques per incentivar la permanència en el sistema educatiu

Es crea una "beca-salari" de 2.800 euros anuals per a universitaris i una "beca de manteniment" per a alumnes en risc d'abandó
Per mediatrader 30 de maig de 2009

El Consell de Ministres va donar ahir el vistiplau a les noves beques anunciades dimecres passat pel ministre d’Educació, Ángel Gabilondo, la principal finalitat de la qual és incentivar la permanència en els estudis dels alumnes i evitar que els abandonin per motius econòmics. Es creen dues noves modalitats: la “beca-salari” per a universitaris i la “beca de manteniment” per a joves en risc de deixar el sistema educatiu sense cap títol. L’objectiu de la primera beca “és compensar l’absència d’ingressos que comporta la dedicació plena als estudis universitaris, i per tant evitar que els joves de rendes baixes es vegin forçats a abandonar els estudis per posar-se a treballar. Els beneficiaris hauran d’estar cursant ensenyaments universitaris de grau en modalitat presencial”, assenyala el Ministeri d’Educació en una nota.

La seva quantia és de 2.800 euros per al curs 2009-2010. Tots els estudiants que compleixin els requisits l’obtindran, independentment del nombre de sol·licitants.

Respecte a la beca de manteniment, es dirigeix als estudiants de menors rendes que cursin Programes de Qualificació Professional Inicial (PCPI, per a majors de 16 que no tenen la Secundària) i que s’hagin matriculat, a més, del mòdul voluntari que condueix a l’obtenció del títol d’AIXÒ. La quantia és d’1.350 euros, i la seva percepció quedarà supeditada a l’aprofitament escolar del becari. “Si finalment no obté el títol d’AIXÒ hauran de reintegrar l’import”, aclareix el Ministeri.

Una altra novetat de la nova convocatòria de beques, que té una dotació prevista de més d’1.134 milions d’euros, és la introducció de mesures específiques per compensar els desavantatges dels estudiants universitaris amb discapacitat. Aquests podran rebre ajudes per atendre les necessitats específiques derivades de la seva discapacitat i les despeses extraordinàries que els permetin atendre en les millors condicions les exigències dels ensenyaments universitaris. Els requisits de crèdits matriculats també s’adaptaran a les seves necessitats concretes.

Límit de renda

Amb caràcter general, el límit de renda familiar per tenir dret a una beca s’incrementa en un 3,6% respecte a aquest curs, la qual cosa permetrà que hi hagi entorn d’un 5% més de becaris en el període 2009-2010.

Un estudiant d’una família de quatre membres amb una renda anual de 27.069 euros tindrà dret a la beca d’escolarització (575 euros per a estudis no universitaris, als quals se sumarien 202 euros en cas de viure en una ciutat de més de 100.000 habitants).

En el cas dels estudis universitaris, la beca que cobreix les despeses de matrícula (per a preus públics) s’obté amb una renda màxima de 38.831 euros per a una família de quatre membres. Les comunitats que ho desitgin podran cofinançar amb el Ministeri beques per els qui la seva renda superi el llindar mínim però es trobi dins d’una forqueta preestablerta.

Per a un estudiant que canvia de domicili i comunitat autònoma per realitzar els seus estudis (beca de mobilitat amb residència), la quantia de l’ajuda és de 3.303 euros i tenen dret a ella tots aquells que tinguin una renda màxima de 36.421 per a una família de quatre membres. Si la seva renda fos inferior a 13.577, l’ajuda ascendiria a 5.828 euros, a més de la matrícula.