Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

ISBN: la matrícula dels llibres

El Sistema Internacional de Numeració de Llibres permet identificar i localitzar les produccions editorials de prop de 155 països
Per martavazquez 18 de febrer de 2009
Img bibliotecalistado
Imagen: gary tamin

Ni pel títol, ni per l’autor… Si algú vol localitzar una obra editorial concreta, la manera més ràpida de fer-ho és a través de l’International Standar Book Number, més conegut com a ISBN. Aquest dígit de 13 xifres és el senyal d’identitat de totes les obres publicades i recull de forma senzilla la informació més rellevant sobre elles.

Imagen: gary tamin

978-84-7888-612-8. A molts aquest conjunt de dígits no els diu gens. No obstant això, aquesta combinació de xifres ha estat probablement teclejada en milers d’establiments en els últims anys, i és que el que s’amaga després d’elles no és més que un dels llibres més venuts al nostre país en els últims anys: Harry Potter i la pedra filosofal, una obra, que igual que la resta de publicacions que s’editen cada any al món, seria impossible de distribuir si no fora gràcies a aquest codi que representa l’International Standar Book Number, o el que és el mateix l’ISBN.

Aquest sistema internacional de numeració de llibres va ser creat en el Regne Unit en 1966 per dotar a cada llibre editat d’un codi numèric que permetés identificar-ho sense donar lloc a cap tipus d’error; des de llavors i fins ara, més de 170 països han adoptat el sistema ISBN per identificar la producció editorial que es genera en ells. Al nostre país, l’ordenació del Decret 2984 de l’any 1972 va establir l’obligació de consignar a tota classe de llibres i fullets el nombre ISBN, de manera que ara a Espanya estan catalogades per aquest sistema més de 900.000 referències d’edicions tant en castellà com en les diferents llengües autonòmiques.

Aquest sistema és l’utilitzat per tots els distribuïdors i comercialitzadors de llibres per catalogar les obres

Però, para què serveix l’ISBN?. L’usuari final, és a dir el lector, encara que sigui el que menys ús faci d’aquesta referència numèrica, és el principal beneficiari de la seva existència, ja que aquest codi és el que permet la circulació dels llibres al mercat editorial i, per tant, el responsable que arribi a les seves mans. Això és així perquè aquest sistema és l’utilitzat per tots els distribuïdors i comercialitzadors de llibres per catalogar les obres de les quals disposen, de manera que cadascuna d’elles sigui identificable amb facilitat per tots els actors que participen en el procés d’edició-distribució-venda perquè aquest sigui ràpid i eficaç.

Així mateix, l’ISBN facilita la labor de les editorials: els permet identificar els projectes editorials de l’empresa des del principi fins al final; catalogar-los en els diferents fullets i en la publicitat que realitzen, o incloure-ho en directoris impresos i pàgines web per facilitar la cerca als usuaris. D’altra banda, en l’àmbit administratiu l’ISBN constitueix el millor codi per controlar les existències de les quals disposen, gestionar els drets d’autor i el pagament d’aquests, així com processar les comandes i realitzar la comptabilitat i facturació.

Estructura de l’ISBN

Fins a gener del 2007 l’ISBN estava format per tan sols deu dígits, però a partir d’aquesta data es van incorporar tres dígits més, de manera que ara tots els ISBN es conformen per 13 xifres. Prenguem com a exemple per il·lustrar la seva estructura l’ISBN 978-84-932320-2-3, corresponent a la Guia pràctica CONSUMER EROSKI: alimentar-nos amb seguretat.

  • Prefix Bookland EAN: el codi 978 acompanya des de fa dos anys a tots els ISBN com una manera d’identificar un producte editorial entre els altres productes que es comercialitzen, de manera que s’aconsegueixi la compatibilitat total de l’ISBN amb el codi EAN-13, el sistema de codi de barres més utilitzat al món.

  • Identificador de Grup: la primera part de l’ISBN identifica el país o l’àrea geogràfica o lingüística en la qual té la seva seu l’editorial del llibre. En aquest cas el codi “84” representa només a Espanya, però en altres casos el codi agrupa a un major nombre de països, com el “”3 , que engloba a tot el grup de llengua alemanya. Aquest identificador és assignat per l’Agència Internacional d’ISBN, amb seu a Londres.

  • Prefix editorial: el següent grup de nombres de l’ISBN identifica a l’editor concret que publica el llibre, en aquest cas el codi “932320” identifica a FUNDACIÓ EROSKI com l’editora d’aquest llibre en qüestió. El prefix editorial és assignat per l’agència nacional d’ISBN corresponent, en el cas del nostre país, responsabilitat de la Direcció general del Llibre, Arxius i Biblioteques del Ministeri de Cultura. Aquesta agència, que assigna a les editorials aquest codi de forma gratuïta, compte en l’actualitat amb més de 18.000 editorials espanyoles en actiu registrades en la seva base de dades.

  • Identificador del títol: aquesta part de l’ISBN (el dígit “2” en aquest cas”) és la que identifica una edició concreta d’una publicació d’una editorial específica, de manera que ho diferencia de qualsevol un altre. Poden haver-hi al nostre país 25 edicions de la mateixa obra del mateix autor, però cadascuna d’elles, encara que hagi estat editada per la mateixa editorial, compta amb un ISBN diferent.

  • Dígit de comprovació: aquest últim dígit, compost sempre per una sola xifra, és el resultant de realitzar una operació numèrica entre tots els altres dígits de l’ISBN per comprovar que s’utilitza correctament.