Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Premis Crear-te: una eina per fomentar la creativitat dels escolars

L'objectiu de la convocatòria és promocionar la música, la literatura, el teatre, la fotografia i les arts plàstiques i audiovisuals com a instruments d'aprenentatge
Per Amaia Uriz 25 de març de 2009
Img crearte listado
Imagen: John Groseclose

L’àmbit educatiu atorga cada vegada una major importància a la competència cultural i artística que suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques. Aconseguir aquesta competència facilita l’expressió i comunicació, i ajuda a escolars i professorat a percebre, comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l’art i de la cultura. La seva inclusió de forma transversal en la curricula de les enseñazas obligatòries potència la capacitat per expressar-se mitjançant codis artístics.

La creativitat es presenta com una facultat bàsica per adaptar-se als constants canvis produïts en la societat actual

El Ministeri de Cultura ha partit d’aquestes premisses per definir la creativitat com una facultat bàsica per adaptar-se als constants canvis produïts en la societat actual. D’acord al seu compromís amb el desenvolupament integral de nens i joves, ha establert els Premis Crear-te dirigits als centres educatius d’Educació Infantil, Primària, Especial i Secundària Obligatòria finançats amb fons públics. Els centres poden optar al premi presentant una memòria justificativa abans del 30 de setembre de 2009. La concessió econòmica, que varia entre 10.000 i 20.000 euros, haurà de destinar-se a la promoció de la creativitat en la seva multitud de manifestacions, tal com queda ressenyat en la publicació de la convocatòria en el BOE.

Modalitats del premi i valoració

Els centres escolars anomenats a beneficiar-se d’aquesta iniciativa tenen la possibilitat de presentar una memòria d’aquells mètodes d’ensenyament, projectes, treballs o activitats relacionats amb l’objecte del premi, que bé s’han desenvolupat en un extens període de temps o s’iniciïn aquest curs i es culminin el 30 de setembre de 2009

El premi es configura en quatre modalitats d’acord al cicle d’ensenyament, i els guanyadors seran acreditats pel Ministeri de Cultura amb el títol de “Centre Educatiu Creatiu”. Així mateix, el muntant econòmic del premi haurà de destinar-se a activitats, instal·lacions o millores del centre, que es decideixin en el Consell Escolar, i tinguin present l’objectiu d’introduir la creativitat en l’ensenyament:

– Modalitat A: Mètodes d’ensenyament, projectes, treballs o activitats realitzats en Centres d’Educació Infantil. S’ofereixen 10 premis dotats amb 10.000 euros cada premi. – Modalitat B: Mètodes d’ensenyament, projectes, treballs o activitats realitzats en Centres d’Educació Especial. S’atorgaran 10 premis dotats amb 10.000 euros cadascun. – Modalitat C. Mètodes d’ensenyament, projectes, treballs o activitats realitzats en Centres d’Educació Primària. S’atorgaran 10 premis dotats amb 20.000 euros cadascun. – Modalitat D. Mètodes d’ensenyament, projectes, treballs o activitats realitzades en Centres d’Educació Secundària Obligatòria i en Instituts d’Educació Secundària, tant obligatòria com a postobligatòria (Batxillerat i Formació Professional). S’opta a 10 premis dotats amb 20.000 euros cadascun.

Els criteris de valoració atenen a l’adequació de l’activitat projectada a l’assoliment de la promoció de la creativitat. El jurat comptabilitzarà entre 0 i 40 punts l’ajust dels mètodes d’ensenyament, projectes, treballs o activitats presentats al compliment de les finalitats establertes. A aquests punts podrà sumar-se entre 0 i 20 punts per la utilització de noves tecnologies, i una xifra igual per l’aportació educativa del treball presentat i la facilitat de traslladar l’experiència a altres centres educatius. Els últims punts, fins a 20, es dirimiran en funció de l’estímul de la creativitat exercida pels alumnes.

Procediment de la sol·licitud

El 30 de setembre de 2009 es tanca el termini de presentació
Els centres docents han de sol·licitar la participació en la convocatòria, prèvia aprovació del Consell Escolar i notificació a les administracions educatives, a l’espai que el Ministeri de Cultura habilitarà per a això abans del 30 de setembre de 2009. Hauran de justificar els mèrits que al·leguin mitjançant la memòria que s’elaborarà conforme a les indicacions que s’especifiquen en el formulari de sol·licitud. El termini per efectuar el projecte, treball o activitat, justificat i contemplat en la memòria, abasta des del 10 de març de 2009 fins al 30 de setembre de 2009, dia en què es tanca el termini de presentació. El procediment està especificat al detall en convocatòria del premi.

Comunicació de la resolució del premi

Els premis seran concedits, d’acord amb els principis d’objectivitat, transparència, igualtat, no discriminació i publicitat, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, i comptaran amb la participació d’experts del Ministeri d’Educació, Política Social i Esport i representants de les comunitats autònomes. La Comissió de Valoració, després de la comparació de les sol·licituds presentades, emetrà una proposta de resolució en la qual s’expressarà la relació de centres escolars beneficiats, els projectes, treballs o activitats seleccionats i les quanties i condicions dels premis concedits. El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment serà de tres mesos, a explicar des del 30 de setembre de 2009.

Any Europeu de la Creativitat

La Unió Europea ha designat l’any 2009 com l’Any Europeu de la Creativitat i la Innovació. Els premis Crear-te són una fórmula d’adhesió a la iniciativa, que s’afegeix a unes altres que poden consultar-se a la pàgina web que el Ministeri de Ciència i Innovació ha llançat sota el títol: Imagina. Crea. Innova.

L’objectiu general de l’Any Europeu de la Creativitat és recolzar els esforços dels Estats membres per promoure la creativitat com a mitjà d’aprenentatge permanent, motor de la innovació i factor clau del desenvolupament de les competències personals, laborals, empresarials i socials de tots els individus, així com del seu benestar social.

En l’àmbit educatiu es vol impulsar l’ensenyament d’assignatures com les matemàtiques, les ciències, la informàtica i altres tecnologies, que afavoreixen la creativitat, i aconseguir una aplicació pràctica dels coneixements a través d’una expressió creadora.