Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El sistema educatiu espanyol millora, però continua per sota de la mitjana dels països de l’OCDE

En matèria de comprensió lectora, en l'Informe TREPITJA 2009 l'alumnat de 15 anys va obtenir 481 punts, 20 punts més que en 2006
Per mediatrader 8 de desembre de 2010

L’Informe TREPITJA 2009 (Programme for International Student Assessment o Programa per a l’Avaluació Internacional dels Alumnes), una prova internacional de l’OCDE que mesura les destreses de l’alumnat de 15 anys en 65 països, mostra que el sistema educatiu espanyol ha millorat, encara que continua per sota de la mitjana dels membres de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

El secretari d’Estat d’Educació i Formació Professional, Mario Bedera, va explicar que aquest any l’estudi s’ha centrat sobretot en l’anàlisi de les competències adquirides pels estudiants en matèria de comprensió lectora. La mitjana espanyola de 2009 en aquest apartat va ser de 481 punts, la qual cosa significa que ha pujat 20 des de 2006. No obstant això, segueix per sota de la mitjana de l’OCDE (493 punts). El 80% dels alumnes espanyols van obtenir en la prova un resultat mitjà o alt, mentre que un 20% no va aconseguir un nivell acceptable de lectura, un percentatge similar a les mitjanes de l’OCDE i al que presenten països com França i Itàlia.

A més d’analitzar la compressió lectora dels alumnes en el format tradicional de paper, l’Informe ha tingut en compte l’increment de joves que llegeixen en format digital. Per això, ha seleccionat una submuestra de 2.300 alumnes d’un total de 170 centres que han realitzat una prova de lectura electrònica (ERA) i que permetrà comparar el nivell de comprensió lectora dels alumnes amb dependència de cada format. En aquesta prova, a més d’Espanya, van participar altres 19 països, encara que els seus resultats no es faran públics fins a juny de 2011.

TREPITJA 2009 recull que Espanya ha millorat també els seus resultats en competència matemàtica, al mateix temps que ha mantingut els nivells aconseguits en 2006 en relació a la competència científica. Quant a la competència matemàtica, els joves espanyols van millorar lleugerament els seus nivells de coneixement en passar de 476 punts en 2000, a 483 en el 2009. Segons el Ministeri d’Educació, aquestes dades reflecteixen que no hi ha diferències significatives amb les mitjanes aconseguides pels joves de països com Regne Unit, Estats Units, Portugal i Itàlia.

TREPITJA 2009 també ha realitzat una prova de lectura electrònica, però les dades no es coneixeran fins a juny de 2011

En competència científica, l’estudi reflecteix que el nostre país manté la mitjana d’anys anteriors, i que se situa prop de la mitjana de països com França, Suècia, Àustria, Portugal i Itàlia. En 2006, els joves espanyols que van participar en aquesta prova van obtenir un total de 488 punts, la mateixa xifra que reflecteix l’estudi realitzat en 2009.

Sistema educatiu equitatiu

D’altra banda, Educació va explicar que PISA contempla un índex estadístic d’estatus social, econòmic i cultural (ESCS) que tracta d’explicar la relació entre els graus de competències bàsiques adquirides pels alumnes i el nivell socioeconòmic i cultural de les seves famílies. A més, analitza les diferències que es produeixen entre centres i dins d’ells i en quina mesura influeixen aquests factors.

En equitat, el departament dirigit per Ángel Gabilondo va destacar que el nostre país és un dels exemples més excel·lents de l’OCDE. L’entorn socioeconòmic i cultural influeix, però no determina els resultats de l’alumne. Aquest factor no impedeix a un alumne progressar en els seus resultats acadèmics. El rendiment escolar depèn sobretot del que ocorre dins del centre educatiu.

La variació en els resultats dels alumnes entre centres se situa a Espanya en el 19,5%, el segon menor percentatge de la tota l’OCDE després de Finlàndia. Quant als resultats relacionats amb la variació global que es produeix quan es pren com a anàlisi el rendiment dels alumnes dins del mateix centre, Espanya aconsegueix un 69,8%, percentatge alguna cosa per sobre de la mitjana de l’OCDE que és del 64,5%. Pel que fa a les comunitats autònomes, l’informe reflecteix que les diferències entre les unes i les altres són mínimes, només d’un 4%, la qual cosa “constata que el sistema educatiu espanyol es caracteritza per una gran equitat”, va assegurar Mario Bedera.

El percentatge d’alumnes espanyols amb alt nivell de competències és inferior al de la mitjana de l’OCDE

Fracàs escolar

TREPITJA 2009 reflecteix que el percentatge d’alumnes espanyols amb alt nivell de competències és inferior al de la mitjana de l’OCDE. Per poder incrementar el nombre de persones amb alts rendiments, Educació va a desenvolupar durant 2011 un programa d’Aprofundiment de Coneixements que permeti augmentar aquesta forqueta. Un altre dels reptes que contempla el Ministeri és combatre l’abandó i fracàs escolar. Per a això, es va a mantenir l’impuls dels Programes de Reforç, Orientació i Suport (PROA) que com a novetat per a aquest curs s’amplien a tercer i cambra de primària. També es desenvolupa un programa específic per a la reducció de l’abandó escolar primerenc.

A més, Espanya té un percentatge de repetidors “molt superior” a la mitjana dels països del nostre entorn, ja que aconsegueix el 36% en la mostra, i que aquests alumnes tenen baix nivell malgrat haver repetit curs. Als països amb menys repetidors, com Finlàndia, aquesta dada és del 5%. Bedera va reconèixer que aquesta dada és molt negatiu i va assenyalar que és necessari replantejar i mirar al voltant per veure el que fan en altres països.