Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Ajudes per a comprar els llibres de text

Els alumnes de centres públics i concertats es poden beneficiar de diferents programes d'ajudes per a adquirir els llibres de text
Per Marta Vázquez-Reina 18 de maig de 2008
Img libros texto
Imagen: Nigel Beale

El mercat editorial factura anualment més de 700 milions d’euros per la venda de llibres de text. Amb una despesa mitjana d’entre 100 i 240 euros per alumne, les famílies d’alumnes de centres sostinguts amb fons públics han d’afrontar tots els anys tan sols una part d’aquesta despesa, ja que tant el Ministeri d’Educació com les diferents comunitats autònomes col·laboren en l’adquisició d’aquest material escolar a través de diversos programes d’ajudes.

Cada any, les diferents comunitats autònomes, igual que alguns ajuntaments i diputacions, ofereixen diversos programes d’ajuda per a l’adquisició de llibres de text i material escolar, de manera que els alumnes dels centres sostinguts amb fons públics (públics i concertats) puguin beneficiar-se d’una reducció en la despesa que suposa cada any la compra d’aquests llibres. Algunes fórmules com el xec lliuro, bo lliuro, el préstec o ajudes per als més desfavorits econòmicament són les més utilitzades, i el Ministeri d’Educació, Política Social i Esport juga un paper fonamental en la seva concessió, ja que col·labora amb part del seu pressupost en els diferents programes. Però a més d’aquesta col·laboració, el Ministeri convoca anualment el seu propi programa d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari per a aquelles famílies amb menor nivell de renda que per algun motiu quedin fora dels diferents programes autonòmics.

En la convocatòria del Ministeri per al pròxim curs 2008/2009 es concediran 112.784 ajudes per un import de més d’11 milions d’euros, de les quals es beneficiaran els alumnes de centres sostinguts amb fons públics de les comunitats autònomes de Canàries, Cantàbria, Múrcia, La Rioja, Castella-Lleó, i Illes Balears. Mentre que en algunes d’aquestes autonomies les ajudes es destinen als estudiants de tots els cursos de Primària i Secundària (ESO), en altres d’elles estan limitats a determinats cursos.

 • Canàries: alumnes de 1r a 4t de Primària i de 1r i 2n d’ESO que no participin en el Programa d’ús gratuït dels llibres de text. Tots els alumnes de 5è i 6è de Primària de centres concertats i de 3r i 4t d’ESO de centres públics i concertats.
 • Cantàbria: alumnes de 6è de Primària i 4t d’ESO de centres públics i concertats.
 • Múrcia: alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària i de 3r i 4t d’ESO de centres públics i concertats.
 • La Rioja: alumnes de 1r, 2n i 3r de Primària de centres públics i concertats.
 • Castella-Lleó: tots els cursos de Primària i de Secundària de centres públics i concertats.
 • Illes Balears: tots els cursos de Primària i Secundària de centres públics i concertats.

  Aquestes ajudes, que tenen una quantia màxima de 100 euros per alumne, poden ser sol·licitades per les famílies d’estudiants que l’any passat van ser beneficiàries de les mateixes (sempre que l’alumne no hagi canviat de nivell educatiu), que a més tindran caràcter preferent en la concessió de l’ajuda. Però també les poden sol·licitar les famílies que no hagin superat en 2007 un determinat llindar de renda, que va des dels 8.996 euros per a les famílies d’un membre als 34.476 euros per a les famílies de vuit membres. Cal tenir en compte que en el cas de famílies nombroses, a l’hora de calcular la renda, han de deduir 1.805 euros del resultat final i la quantitat resultant serà la que es contempli per a la concessió de l’ajudes.

  La sol·licitud de l’ajuda per a adquisició de llibres es pot descarregar des de la mateixa pàgina web del Ministeri, les famílies tenen de termini per a presentar-les en el centre docent on l’alumne estigui matriculat fins al dia 20 de juny. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la fotocòpia del DNI de sol·licitant i tots els membres computables de la família, així com de les dades identificatives del compte bancari on es desitja percebre l’ajuda.

  Ajudes de les comunitats autònomes

  Les comunitats autònomes de Castella-la Manxa, Canàries, Andalusia, Extremadura, Aragó, Catalunya, Galícia, La Rioja i País Basc tenen implantat un programa de gratuïtat de llibres de text a través de la fórmula del préstec de llibres, una fórmula que serà així mateix adoptada per primera vegada el pròxim curs 2008/2009 per la Comunitat Foral de Navarra , que preveu tenir implantat el programa en tots els nivells educatius en el curs 2011/2012.

  Astúries: es concedeix una ajuda familiar directa per cada fill matriculat en Primària o Secundària en els centres sostinguts amb fons públics, sempre que la família no rebi rendes superiors a 60.000 euros. En el cas d’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o d’alta capacitat intel·lectual aquest llindar s’incrementa en 5.000 euros, així com en el cas de famílies nombroses que l’increment serà de 3.000 euros si és de categoria general i de 5.000 euros si és de categoria especial. Les ajudes per als llibres de text en el curs 2008/2009 seran en Primària de 100 euros i en Secundària de 130 euros.

  Cantàbria: en el curs 2008/2009 seran beneficiaris d’un xec-lliuro tots els alumnes de 1r,2n, 3r, 4t i 5è curs de Primària i 1r, 2n i 3r d’ESO en els centres mantinguts amb fons públics. Encara no s’ha publicat la quantia individual màxima per alumne per al pròxim curs.

  Castella León: el Programa de Gratuïtat dels llibres de text es dirigeix als alumnes de Primària i Secundària amb rendes familiars inferiors a 60.000 euros. Aquest límit no s’aplica a les famílies nombroses o les que compten amb un membre amb minusvalidesa superior al 33%, mates d’actes terroristes o de violència de gènere. La quantia de l’ajuda per a Primària és de 116 euros, per a 1r i 2n d’ESO de 136 euros i per a 3r i 4t d’ESO de 150 euros. Aquestes quantitats s’incrementen a 200 euros per a Primària i 300 euros per a Secundària en el cas que els alumnes cursin ensenyaments en centres bilingües.

  Madrid: la comunitat madrilenya realitza una convocatòria d’ajudes amb caràcter de subvenció per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic de les quals es beneficien els alumnes de 2n cicle d’Educació Infantil i dels nivells obligatoris d’ensenyament, independentment de la mena de centro en que es trobin matriculats. L’Administració regional atorga un tracte favorable a les famílies nombroses, a les quals destina el 50% del crèdit pressupostat. L’import màxim de les ajudes serà de 90 euros per als alumnes d’Infantil, 110 euros per als de Primària i de 130 euros per als de Secundària.

  Múrcia: l’any passat va estrenar el bo-lliuro, ajuda destinada a tots els alumnes de 1r i 2n de Primària (100 euros) així com als de 1r d’ESO (150 euros) dels centres sostinguts per fons públics. D’altra banda, els alumnes dels restants cursos de Primària i Secundària podran sol·licitar una ajuda de 95 euros sempre que la renda familiar se situï entre 14.003 euros per a famílies d’un membre i 47.842 per a famílies de 8 membres.

  València: el pròxim curs es lliurarà un bo-lliuro a tots els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t de Primària de centres sostinguts amb fons públics, en el cas que el cost dels llibres sigui inferior al bo, els pares podran utilitzar la resta per a la compra de material escolar. En el 2008-2009 seran a més beneficiaris d’una ajuda per a llibres de text els alumnes de 5è i 6è de Primària (105 euros), així com els de tots els cursos de Secundària (125 euros) dels centres sostinguts per fons públics la renda familiar dels quals se situï entre 9.072 euros per a famílies d’un membre i 34.767 per a famílies de vuit membres.