Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Entrevista

Ana Embid, especialista en coaching educatiu

Els docents han de ser els gestors del talent dels seus alumnes
Per martavazquez 10 de desembre de 2010
Img embid12portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

El coaching executiu o empresarial és un procés individual d’acompanyament. En ell prenen part un “coach” i un directiu, qui recorre a aquest perquè desitja una millora en el seu rendiment, un canvi en la seva vida professional i optimitzar les relacions amb altres col·legues i companys de treball. Aquest model s’ha traslladat a l’àmbit educatiu per posar-ho a l’abast dels estudiants en el seu camí cap a l’èxit acadèmic. Almenys, aquest és el plantejament que proposa Ana Embid, coach i Màster-Practitioner de Programació Neurolingüística (PNL) i Comunicació no verbal. Especialista en coaching educatiu, ressalta els beneficis que aquesta eina d’acció aporta tant al coach o professor, com als coachees o alumnes en la seva cerca de l’excel·lència. “Amb el coaching, l’estudiant se sent considerat, escoltat, útil, s’augmenta la seva autoestima i se li motiva per donar el millor de si mateix”, resumeix Embid.

Quin és la funció d’un coach?

Hi ha moments en la vida en els quals tenim dificultats que ens provoquen un nus o angoixa, una conversa interna que ens impedeix arribar al nostre objectiu. És en aquest moment, amb l’assistència d’un coach, com si d’un truc de màgia es tractés, quan el nus es desfà. El coach empondera, és a dir, mostra una sèrie d’eines, com el canvi d’observador, per ser capaç de relativizar, ensenya l’escolta per deixar a un costat els judicis personals o destaca l’acceptació per ser conscients de les creences que ens acompanyen. En definitiva, proporciona un pla d’acció per organitzar les idees i la presa de decisions, per avançar cap a un objectiu.

Quan es va plantejar que el coaching podria servir als estudiants?

“Amb el coaching s’aporten fortaleses que fan que els alumnes es desenvolupin en un ambient motivador”
Quan em vaig formar com coach vaig pensar que si des que som petits ens motivessin i ens donessin suport, valor i respecte, seríem persones més eficaces i felices. Amb el coaching s’aporten fortaleses que fan que els alumnes es desenvolupin en un ambient motivador, on l’esforç, el respecte, el treball i el mèrit són els motors impulsors cap al treball ben fet.

Com es desenvolupa a l’aula?

El procés de coaching educatiu consisteix en una relació contínua entre el professor/coach i els alumnes/coachees a la recerca de l’excel·lència. El coach incomoda als coachees amb les seves preguntes perquè, a través de les seves pròpies reflexions, siguin capaces de meditar, interioritzar i aconseguir per si mateixos els millors resultats. El coach no aconsella a l’estudiant, ni li fa veure el seu punt de vista. La seva funció és acompanyar-li en el seu procés d’aprenentatge i acceptar a cadascun com és. D’aquesta manera, l’alumne treu el millor de si mateix per al seu desenvolupament personal i millora el seu rendiment.

Quin característiques ha de reunir el docent per actuar com coach?

“El professor ha de ser capaç d’escoltar sense prejudicis i posar-se en el lloc de cadascun”
L’ensenyament no ha de ser igual per a tots, no ha de funcionar com una educació de mínims, sinó de màxims, on es doni més a l’estudiant que més ho necessiti. Els docents han de ser els gestors del talent dels seus alumnes i per aconseguir-ho és necessari que tinguin, abans de res, vocació per l’ensenyament, il·lusió per transmetre coneixement i ganes d’acompanyar als seus pupils en el periple d’aprenentatge. A més, el professor ha de ser capaç d’escoltar sense prejudicis, posar-se en el lloc de cadascun, acceptar a l’estudiant com és i comunicar de forma efectiva. Per tant, per exercir de coach cal tenir habilitats que permetin treure el millor de cada estudiant i li proporcionin un aprenentatge eficaç i motivador que li responsabilitzi en la presa de les seves decisions.

Quins són les metodologies educatives que caldria descartar i quins caldria promoure?

El docent acompanya als estudiants d’una forma efectiva a través de la conversa, l’estímul de l’estudi, la comprensió, el respecte i l’acceptació. Per això, tot mètode que comporti una memorització, sense reflexió, seria descartable, mentre que les metodologies que animen a l’alumne a indagar, jugar, pensar i curiosear per descobrir què hi ha darrere de cada porta que obre el docent, li permetran desenvolupar-se. Per estimular i motivar a l’alumne, les assignatures han de transmetre’s des de l’emoció, a través del major nombre de canals sensorials: vista, oïda, gust, sabor i tacte.

Amb quines eines explica el docent per exercir com coach a les aules?

“El factor que menys afavoreix al professor és l’elevat nombre d’alumnes per classe”
El fet de prendre la decisió de ser docent i de voler transmetre coneixement ja pressuposa que disposa d’eines fonamentals, com a interès, paciència, flexibilitat o respecte. Però hi ha altres actituds que s’han de treballar cada dia, com l’escolta o el saber comunicar, motivar, agrair, empatizar, aplaudir o silenciar. El professor ha de partir del punt que els seus alumnes són perfectes, que han de ser acceptats com són, amb les seves capacitats, amb els seus interessos, amb els seus dubtes. El factor que menys afavoreix a un professor per actuar com coach és l’elevat nombre d’estudiants per classe.

En quins aspectes es beneficia l’alumne del coaching?

Des del moment en què es tracta a les persones segons les seves capacitats, la resposta és positiva. Amb el coaching, l’estudiant se sent considerat, escoltat, útil, s’augmenta la seva autoestima i se li motiva per donar el millor de si mateix. Si imaginem el cas d’un alumne que té un problema d’aprenentatge que no es manifesta a simple vista, el canvi de tractar-li com un nen problemàtic que no aconsegueix els resultats del grup a considerar-li com un alumne potencialment capacitat, provoca en ell una motivació en tot el que fa i li impulsa a l’excel·lència.

Funciona llavors com una eina eficaç contra el fracàs escolar?

“Els estudiants són les víctimes del fracàs, però els adults som els culpables”
Les principals causes del fracàs són les manques afectives, problemes socials o d’aprenentatge, el no ser compresos o la falta de voluntat. Els estudiants són les víctimes, però els adults -tutors, professors i pares- som els culpables que arribin a aquesta situació, els responsables dels resultats dels alumnes. Per això, hem d’ocupar-nos en lloc de preocupar-nos, és necessari que acceptem als alumnes com són i els ajudem a trobar el seu camí per a l’èxit.

En la línia de la lluita contra el fracàs, ha realitzat processos de coaching individuals a menors en situació de reeducació i reinserció social.

Treballem de forma individual amb menors que estan sota la tutela de l’Agència del Menor Infractor de la Comunitat de Madrid. Quan els presentem la xerrada explicativa sobre què és el coaching i para què serveix, ens demanen que comencem al més aviat possible per poder demostrar tot el potencial i capacitats que tenen dins. Saber que van a tenir una persona al seu costat que els acompanyarà a trobar el seu camí, que els guiarà cap a les seves metes, els fa sentir-se molt il·lusionats i agraïts.

Com desenvolupen el seu potencial?

“Tot el que fem en la vida, ho fem per sentir-nos bé i perquè uns altres ens reconeguin”
Tot el que fem en la vida, ho fem per sentir-nos bé i perquè uns altres ens reconeguin. Si un nen no aconsegueix el barem establert pel sistema educatiu actual, o ha comès una falta contra el proïsme, sovint és perquè té un problema que els seus tutors no han sabut detectar i tractar a temps. Sempre hi ha alguna causa que els fa actuar de la forma en què ho fan, sense que ells mateixos ho entenguin. Quan els empoderas, descobreixen les seves capacitats i trien i adopten el que millor els pot convenir.

El coaching en l’àmbit escolar ha de ser individualitzat o pot ser grupal?

En l’àmbit escolar no ha de ser individual, tret que hi hagi algun cas especial. El coaching educatiu que jo defenso pretén arribar d’una forma natural, mentre els alumnes es formen a l’aula. Alhora que aprenen coneixements, els estudiants adquireixen habilitats i valors que determinaran la seva intel·ligència emocional i la seva forma de ser.

Quin paper correspon a les famílies en el coaching educatiu?

El coaching ha de començar per les mateixes famílies, des que els nens són petits. La família és la base dels valors, la cultura, els principis, les normes, les creences i l’afecte. Com més sòlids són aquests, major serà la intel·ligència emocional que ens connectarà amb la societat i més senzill serà l’aprenentatge. Cal tenir en compte que tots fem les coses el millor que coneixem o que ens han ensenyat. Qui s’educa entre crits, cridarà per fer-se sentir. Qui conegui el respecte, respectarà als altres.