Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Aprendre a elaborar un resum i un esquema

El resum i l'esquema són dos de les tècniques d'estudi més eficaços per aprendre i retenir els continguts acadèmics
Per martavazquez 25 de novembre de 2011
Img nina tarealistad
Imagen: GoodNCrazy

Estudiar bé implica la utilització durant la jornada d’estudi de diferents tècniques que permeten rendibilitzar de forma efectiva les hores de treball. Algunes de les més útils són les denominades tècniques de síntesis, entre les quals s’engloben el resum i l’esquema. Ambdues tècniques es poden utilitzar de forma conjunta o independent, amb la finalitat d’extreure els continguts més importants i essencials d’un tema i afermar els coneixements.

Resum i esquema: bàsics per estudiar

El resum i l’esquema són dues tècniques d’estudi que permeten sintetitzar la informació del contingut objecto d’aprenentatge, però cadascuna d’elles té les seves particularitats específiques:

 • Resum: consisteix a recollir de forma abreujada i amb el llenguatge propi les idees principals d’un text. El resultat ha de ser una redacció coherent que representi el fonamental i essencial del contingut que es resumeix i eludeixi el secundari. D’aquesta manera, amb la seva lectura, l’estudiant obté una idea genèrica dels conceptes i coneixements més importants que ha d’aprendre.
 • Esquema: igual que el resum, recull les idees principals d’un text. No obstant això, la presentació, en lloc de redactar-se, es realitza en aquest cas mitjançant una estructura jeràrquica i lògica que representi de manera visual les relacions i connexions entre les diferents parts del contingut d’estudi.

  Cinc consells per fer un bon resum

  1. Lectura prèvia completa: abans de començar a elaborar el resum, cal que l’estudiant realitzi una lectura comprensiva completa del text. Cal evitar caure en l’error de redactar el resum a mesura que es llegeix, ja que d’aquesta forma no podrà delimitar de manera global les idees i conceptes fonamentals.

  2. Utilitzar el llenguatge propi: el resum no consisteix a escurçar les frases del text amb l’eliminació de les idees secundàries. Perquè realment ajudi a l’estudiant a retenir els continguts, és necessari que utilitzi en la redacció les seves pròpies paraules. Aquesta pràctica ajuda a fer un exercici de reflexió que facilita després la retenció memorística dels conceptes clau.

  3. Obtenir pistes en classe: per encertar i no equivocar-se en extreure les idees principals del text, l’estudiant pot recolzar-se en les anotacions obtingudes de forma prèvia a l’aula. En general, en impartir un tema, el docent incideix en els conceptes fonamentals, que seran la base per elaborar l’esquema.

  4. Combinar amb l’esquema: un bon punt de partida per al resum és assenyalar de forma esquematitzada els principals temes i subtemes dels quals tracta el text, per després abordar la redacció amb una idea encertada de les relacions entre conceptes.

  5. Obviar el que ja es coneix: per fer un bon resum, cal tenir habilitat per generalitzar termes i globalitzar la informació en menys paraules, però amb el mateix sentit. Per aconseguir-ho, és important obviar en el resum la informació que ja s’ha retingut de forma prèvia i que, per tant, no és necessari matisar de nou.

  Cinc consells per fer un bon esquema

  1. Estructura ordenada: la funció d’un esquema és ordenar les idees d’un text, de manera que d’un sol cop de vista es pugui visualitzar la seva estructura d’una forma clara i senzilla. Per poder establir les relacions correctes entre les diferents parts del contingut i jerarquitzar la informació de forma adequada, cal realitzar una lectura analítica prèvia de tot el contingut.

  2. Utilització de grafismes: els senyals gràfics formen part fonamental de l’esquema, però perquè siguin efectives, és necessari que l’estudiant tingui clar i no oblidi el codi que representen. Entre les més utilitzades destaquen les fletxes, la numeració, els requadres i les marques per colors.

  3. Ajuda del subratllat: la tècnica del subratllat durant la primera lectura del text permet assenyalar les idees principals i secundàries (si s’utilitzen dos colors). Aquesta és la millor base per després començar a elaborar un bon esquema.

  4. Paraules claus: un bon esquema requereix habilitat per reduir paràgrafs o frases completes a conceptes breus que es puguin entendre i recullin l’essencial del tema. Les paraules i frases claus s’utilitzen després per sustentar l’estructura de l’esquema i donar pas a les idees principals del text.

  5. Tipologies: els esquemes poden elaborar-se amb diferents estructures. Els més destacats són els de arbre, que parteixen d’una idea principal (arrel) que s’estén en diferents ramificacions o idees secundàries, radial, que recull entorn de la clau del text la resta d’idees secundàries, o de nombres i lletres.