Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Calendari d’admissió escolar

El procés de sol·licitud i adjudicació de places escolars s'estructura en diferents fases, segons l'agenda que determina cada comunitat autònoma
Per martavazquez 11 de febrer de 2011
Img admision colelistadoss

Comença el compte enrere. Durant els propers mesos, milers de pares del nostre país iniciaran els tràmits necessaris per a l’escolarització dels nous alumnes del curs 2011-2012. El calendari d’admissió que estableix cada comunitat autònoma per al seu àmbit de gestió marca els passos d’aquest procés. Terminis de presentació de sol·licituds, dia de publicació dels barems provisionals i llistes definitives o el temps disponible per a les reclamacions són algunes de les dates que han d’assenyalar en les seves agendes els progenitors que opten per una plaça en un centre sostingut per fons públics.

Obtenir una plaça en el col·legi que han triat. Aquest és l’objectiu que es marquen els pares dels milers d’alumnes que el proper curs 2011-2012 s’escolaritzaran als centres educatius públics i concertats del nostre país. El procés pot ser senzill si el col·legi triat compta amb places suficients per atendre la demanda, n’hi ha prou amb presentar la sol·licitud corresponent i esperar a la publicació de les llistes d’admesos. Però si l’oferta de llocs escolars d’un centre és inferior al nombre de sol·licituds rebudes, l’assumpte es complica.

En aquest cas, els progenitors han d’estar atents als diferents passos que es marquen al calendari d’admissió escolar que estableixen cada any les diferents comunitats autònomes, en virtut de les seves competències assignades en matèria d’educació. Entre el termini per sol·licitar el lloc en un centre i la data de publicació de les llistes definitives, es marquen diferents procediments que resulten determinants per a l’assignació final de places escolars.

Primers passos

La línia de sortida per al procés d’escolarització comença amb l’enviament de la sol·licitud d’admissió al centre d’elecció. Cal tenir present que solament es pot sol·licitar un únic col·legi, encara que en el mateix imprès es fan constar les alternatives de preferència en cas de no obtenir plaça en la institució triada en primer lloc. Cada comunitat autònoma marca els terminis per a aquest tràmit al seu calendari (en general entre els mesos de febrer i abril). Els impresos de sol·licitud es poden recollir en els propis col·legis o en les corresponents delegacions provincials d’Educació. No obstant això, algunes autonomies com Catalunya, País Basc, Castella i Lleó o Castella-la Manxa han habilitat el procediment a través d’Internet.

Algunes autonomies han habilitat la possibilitat de realitzar el tràmit de sol·licitud de plaça a través d’Internet

Abans de tramitar la sol·licitud, els pares han de preparar i reunir la documentació requerida en cada cas. Aquests documents serveixen per acreditar si concorre alguna de les circumstàncies que s’especifiquen en els diferents criteris de baremación que estableix cada comunitat autònoma per atorgar les puntuacions en les llistes d’admissió.

Baremación de sol·licituds

Una vegada tancat el termini d’enviament de sol·licituds, comença el procés de baremación de les mateixes en funció dels criteris justificats per cada família. A partir d’aquí, els pares han de parar esment a diferents terminis del calendari d’admissió:

 • Publicació del barem provisional: cada centre està obligat a publicar, en la data que determina cada comunitat, les llistes provisionals on consten els noms de tots els sol·licitants de plaça en cada curs i la puntuació atorgada en cadascun dels criteris de baremación. Aquest llistat s’ha de consultar amb atenció per comprovar que no hi ha cap anomalia en els punts adjudicats a la sol·licitud.
 • Termini de reclamacions al barem provisional: en el cas que es detecti alguna incorrecció en les llistes provisionals, les comunitats marquen un termini (entre tres i deu dies, segons cada autonomia) perquè els progenitors presentin una reclamació davant el Consell Escolar (en els col·legis públics) o als titulars del col·legi (centres concertats) per resoldre la incidència observada. En general se’ls sol·licitarà que adjuntin la documentació necessària per justificar aquesta reclamació.
 • Llistes de baremación definitives: després d’estudiar i valorar les reclamacions presentades, els centres modificaran o mantindran les puntuacions provisionals i publicaran en la data marcada al calendari les llistes definitives, amb els sol·licitants ordenats segons la puntuació obtinguda. Si es coneix el nombre de places disponibles al centre, aquesta llista proporciona als pares una primera visió de les possibilitats que té l’escolar per obtenir o no el lloc al centre.

  Adjudicació de places

  En molts casos és necessari dirimir els empats entre la puntuació de diferents sol·licituds
  El procés no acaba aquí. Per determinar la definitiva adjudicació de places en un centre escolar, en molts casos és necessari dirimir els possibles empats entre la puntuació de diferents sol·licituds abans de publicar les llistes definitives d’admissió. S’ha d’atendre als següents terminis:

 • Data del sorteig de places: per resoldre els possibles empats en la puntuació de les sol·licituds, es realitza un sorteig. Consisteix a determinar la lletra o lletres inicials dels cognoms dels sol·licitants que es tindran en compte en primer lloc (juntament amb la puntuació) per efectuar el desempat i l’ordre en l’alfabet -ascendent o descendent- que se seguirà a continuació. És a dir, si la lletra resultant del sorteig és la “” S i l’ordre “ascendent”, tindran més possibilitats d’obtenir la plaça els escolars el cognom dels quals comenci per la lletra “R” i menys, la lletra ” T”.
 • Llistes d’admesos: després del sorteig s’elaboren i es publiquen al centre les llistes definitives d’alumnes admesos i no admesos per al proper curs. En aquesta mateixa data o en dies posteriors, es publica la llista amb les adjudicacions de places als centres que els progenitors van marcar com a segona i tercera opció en la sol·licitud, perquè es dirigeixin a ells a tramitar la matrícula.
 • Recurs d’alçada: si s’està disconforme amb l’adjudicació definitiva de les llistes d’admesos, els pares han d’estar pendents del termini disponible per interposar un recurs d’alçada o denúncia a les delegacions provincials d’educació corresponents. Les diferents administracions estan obligades a resoldre aquestes reclamacions en un termini màxim i notificar-ho als interessats. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa, de manera que si no és favorable i es desitja continuar amb la reclamació, s’ha de continuar per la via judicial.
  Dates destacades

  Els interessats a obtenir una plaça escolar per al proper curs 2011-2012 han de consultar el calendari d’admissió que estableixi la comunitat autònoma corresponent al seu àmbit de residència. Aquestes són les principals dates marcades per les autonomies que ja han fet públic el seu calendari per al procés d’escolarització:

  ComunitatSol·licitudBarem ProvisionalReclamacionsLlista admesos
  Catalunya
  14-25/2/11
  15/3/11
  16-18/3/11
  2/5/11
  Cantàbria
  10-18/3/11
  6/4/11
  7-11/4/11
  18/4/11
  Castella i Lleó
  22/3-5/4/11
  6/5/11
  9-11/5/11
  1/6/11
  Castella-la Manxa
  1-28/2/11
  28/4/11
  Fins al 6/5/11
  16/6/11
  Extremadura
  4-18/5/11
  8/6/11
  9-13/6/11
  30/6/11
  Navarra
  7-14/2/11
  18/2/11
  21-23/2/11
  24/2/11
  País Basc
  Fins a l’11/2/11
  11/3/11
  Fins al 17/3/11
  25/3/11